Statut Stowarzyszenia (.pdf)

Administrator: Zbigniew Lipiński


Zbliża się kolejny zjazd absolwentów!


Koleżanki i Koledzy!

Zbliża się kolejny zjazd absolwentów. Z tej okazji planujemy wydać nową publikację: poczet absolwentów / nauczycieli Kopra. Prosimy Was o pomoc i przesyłanie propozycji wraz z notatkami i jeśli to możliwe zdjęciami. Piszcie poważnie i z przymrużeniem oka, piszcie o sobie, kolegach, nauczycielach. Chcemy stworzyć wydawnictwo ciekawe nie tylko dla nas. Koper to kawał historii. Warto pokazać, że wśród nas były i są osoby ją tworzące.

Liczę na szeroki odzew.

Dziękujemy tym, którzy już nadesłali materiały.

Z poważaniem
Iza Niedźwiecka
Prezes Stowarzyszenia


Zapraszamy!


Ukazała się książka naszego kolegi Michała Fajbusiewicza!


19 czerwca ukazała się książka FAJBUS-997, naszego kolegi Michała Fajbusiewicza.
Spotkanie promocyjne w Łodzi odbędzie się 28 czerwca 2019 roku o godzinie 18:00 w Empiku w Manufakturze.


Zapraszamy!Zmarł profesor zwyczajny JACEK FISIAK


Z żalem dowiedzieliśmy się, że zmarł profesor zwyczajny JACEK FISIAK (matura 1953).

Był twórcą i założycielem nowoczesnej anglistyki w Polsce, międzynarodowym autorytetem naukowym w dziedzinie językoznawstwa historycznego, autorem 40 książek i 8 słowników, promotorem 61 prac doktorskich, dyrektorem filologii angielskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1965-2005, rektorem UAM w latach 1988-1989.
Kolega Jacek Fisiak uczestniczył w zjazdach Kopra, ofiarował za każdym razem swoje słowniki, kilkanaście lat fundował nagrodę dla najlepszego anglisty.

Pogrzeb odbędzie się 13 czerwca o godzinie 13:50 w Junikowie.

Cześć Jego pamięci!
Joanna Słupecka28. maja 2019 r. zmarł Bogdan Nowak, absolwent Kopra (matura 1974)


Z przykrością informuję, że w dniu 28. maja 2019 r. zmarł nasz kolega Bogdan Nowak, absolwent Kopra (matura 1974).
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 3. czerwca 2019 r. o godz. 13:15 na Cmentarzu Katolickim na Dołach.
Wszystkim związanym z naszą Szkołą, dyrekcji, nauczycielom, pozostałym pracownikom, uczniom, oraz absolwentom życzymy spokojnych Świąt Wielkanocnych spędzonych w gronie rodzinnym.Oświadczenie Prezesa Zarządu w sprawie strajku nauczycieli 2019


I LO im. Mikołaja Kopernika to szkoła, która wywarła olbrzymi wpływ na nasze wykształcenie i wychowanie, w znacznej mierze ukształtowała nas na całe przyszłe życie. Często wspominamy wspaniałą atmosferę szkoły i zawarte w niej uczniowskie przyjaźnie.

Obecnie nadeszła jednak szczególna chwila, w której ja i wielu absolwentów, najserdeczniejsze myśli nasze kierujemy ku Nauczycielom i Wychowawcom, PT Profesorom I LO. Mieliśmy okazję napotkać w murach Kopra wielu pedagogów wybitnych, a kilku całkowicie niezwykłych. To właśnie im zawdzięczamy wyniesioną ze Szkoły wiedzę, umiejętności, hart ducha, obywatelskie wychowanie, a czasem również zwykłą kindersztubę.

Szkoła nasza jest tak dobra, jak dobrzy nauczyciele w niej uczą.

Uważam pracę nauczyciela za absolutnie kluczową w procesie formowania młodego człowieka, a co za tym idzie w budowaniu przyszłości Ojczyzny. Zawód pedagoga powinien być otaczany powszechnym szacunkiem, a jego pozycja społeczna winna być odpowiednio wysoka. Nauczyciele muszą spokojnie pracować dla dobra młodzieży, spokojni, że stabilny system oświatowy wspiera ich w realizacji tego zadania. Otrzymywane wynagrodzenie powinno sytuować pedagoga w obrębie klasy średniej, pozwalać na stałe podnoszenie kwalifikacji i nie być przedmiotem codziennej troski. Jako wychowankowie Szkoły chcemy, aby w Koperniku ciągle uczyli najwybitniejsi nauczyciele, a ich ponadprzeciętny wysiłek i zaangażowanie były doceniane.

W imieniu swoim i wielu myślących podobnie absolwentów życzę Państwu zawarcia dobrego porozumienia z władzami i jak najszybszego powrotu do swoich uczniów, naszych młodszych koleżanek i kolegów.


Z poważaniem
Izabela Niedźwiecka,
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum im. M. Kopernika w Łodzi13 marca zmarła nasza serdeczna koleżanka Małgosia Dziedziurska (z d. Kabat)

W dniu 13 marca zmarła nasza serdeczna koleżanka Małgosia Dziedziurska (z d. Kabat), matura 1973, wieloletnia dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Łodzi (ul. Żabia 8/10) i Szkoły Podstawowej nr 153, członek naszego Stowarzyszenia. Pogrzeb odbędzie we wtorek 19 marca na Starym Cmentarzu (Ogrodowa) o godzinie 10.30


Koleżanki i Koledzy!


W dniu 28 lutego 2018 mieliśmy ogromną przyjemność zasiąść w jury VI Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO. Do konkursu przystąpiło się 15 uczestników, którzy prezentowali swoje talenty taneczne, wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne i kabaretowe. Uczestnicy konkurowali o nagrody pieniężne, w łącznej kwocie 3000,00 zł, ufundowane przez Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi i Radę Rodziców I LO im. M. Kopernika w Łodzi. Wszystkie prezentacje zostały starannie przygotowane, a ich poziom był bardzo wysoki i wyrównany.

Jury w składzie:
· Michał Fajbusiewicz – przewodniczący jury – dziennikarz telewizyjny, absolwent I LO
· Anna Starczewska – absolwentka I LO
· Joanna Słupecka - absolwentka I LO
· Izabela Niedźwiecka – prezes Stowarzyszenia, absolwentka I LO
· Janusz Kotliński - absolwent I LO
· Liliana Szymańska – emerytowana polonistka I LO
· Elżbieta Wojsa – muzykolog, absolwentka I LO

przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I miejsce – Aneta Malinowska – taniec solo, jazz - za bardzo dobrą prezentację, emanującą energią i żywiołowością
II miejsce – Julia Mazur – śpiew - za wykonanie, talent i wrażliwość muzyczną
III miejsce – Natasza Polasińska – śpiew, z własnym gitarowym akompaniamentem – za talent, wrażliwość muzyczną i kulturę wykonania – vocal dopełniany subtelnym, celowym, niepretensjonalnym akompaniamentem gitary

Wyróżnienia:
Olaf Kaca – perkusja i rap – za możliwe to, co wydaje się niemożliwe
Anastazja Kowalska i Julia Andrzejczak – taniec ludowy – za piękną i widowiskową prezentację oraz kultywowanie ludowości

„Nagrodę Publiczności” otrzymała zdobywczyni III miejsca - Natasza Polasińska

Werdykt jurorów zapadł w tegorocznej edycji bardzo szybko i niemal jednomyślnie.

Konkurs obfitował w talenty oraz bardzo dobre i staranne przygotowanie wykonawców, dlatego serdecznie dziękujemy za udział i włożony wkład pracy wszystkim pozostałym uczestnikom: Matyldzie Gajdzis, Michałowi Nicińskiemu, Bartkowi Kamińskiemu, Kubie Sofińskiemu, Oliwii Pawełoszek, Mieszkowi Gosławskiemu-Żeligowskiemu, Magdalenie Ćmiel, Oldze Godyckiej-Ćwirko, Helenie Stawińskiej, Marcie Błaszczyk, Zuzannie Pęgowskiej, Natalii Marciniak, Jakubowi Benke, Michałowi Sakowiczowi, Annie Garbacz, Zuzannie Kasprzak.

Prócz występów scenicznych, swój talent zaprezentowali nam uczniowie wyróżniający się swoim nieprzeciętnym talentem plastycznym, którzy przygotowali wystawę swoich prac malarskich. Jurorzy po jej obejrzeniu, doceniając różne walory artystyczne, jak wydobycie przestrzeni, ekspresję, ciekawe techniki malarskie i oryginalność prac, postanowili przyznać:
I miejsce – Julia Adamkiewicz - za ciekawy obraz z kosmonautą w przestrzeni oraz pejzaż z tajemniczym drzewem
Wyróżnienie – Bartłomiej Żak - za czarno-białe szkice z interesującymi światłocieniami

Pragniemy podziękować Dyrekcji za wspaniały pomysł konkursu i jego kontynuację, wszystkim uczestnikom prezentującym swoje talenty oraz widowni, która czynnie uczestniczyła we wspólnym święcie Kopra.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom: naszym koleżankom i kolegom absolwentom oraz Radzie Rodziców za ufundowanie nagród.

Gratulujemy Samorządowi Uczniowskiemu dobrej organizacji całości Dnia Patrona.

Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów. Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie nadal kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem.

Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.

W imieniu jury VI Szkolnego Konkursu „MAM TALENT”
Izabela Niedźwiecka, Elżbieta Wojsa, Joanna Słupecka

Zbliża się kolejny zjazd absolwentów. Z tej okazji planujemy wydać nową publikację: poczet absolwentów/nauczycieli Kopra. Prosimy Was o pomoc i przesyłanie propozycji wraz z notatkami i jeśli to możliwe zdjęciami. Piszcie poważnie i z przymrużeniem oka, piszcie o sobie, kolegach, nauczycielach. Chcemy stworzyć wydawnictwo ciekawe nie tylko dla nas. Koper to kawał historii. Warto pokazać, że wśród nas były i są osoby ją tworzące.

Liczę na szeroki odzew.

Jeszcze raz załączam życzenia słońca na co dzień, optymizmu i spełnienia marzeń w nadchodzącym roku.Z poważaniem
Iza Niedźwiecka
Prezes Stowarzyszenia


Opinia Rady Szkoły


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Informujemy, że Rada Szkoły pozytywnie zaopiniowała zaprogramowaną organizację klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 w I LO im. M.Kopernika w Łodzi.
Przedstawia się ona następująco:

Absolwenci gimnazjum:
1. Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, fizyki i informatyki.
2. Klasa z rozszerzonym programem nauczania matematyki, chemii, fizyki.
3. Klasa z rozszerzonym programem nauczania chemii, biologii, matematyki.

Absolwenci szkoły podstawowej:
1. Klasa z rozszerzonym programem geografii, matematyki, języka angielskiego.
2. Klasa z rozszerzonym programem matematyki, fizyki, informatyki.
3. Klasa z rozszerzonym programem matematyki, chemii, fizyki.
4. Klasa z rozszerzonym programem chemii, biologii, matematyki.


Pozdrawiam,
Joanna Słupecka


Przypominamy o nowym numerze konta bankowego Stowarzyszenia!


Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Przypominamy, że od nowego roku działa już nowe konto bankowe Stowarzyszenia, na które należy wpłacać składki członkowskie.

Numer nowego konta to: 82 1140 2004 0000 3402 7816 2196

Poprzedni numer rachunku bankowego będzie aktywny jeszcze tylko przez kilka tygodni, zatem prosimy o zmianę w Waszych szablonach płatności już teraz, żeby uniknąć późniejszych komplikacji.

Jednocześnie bardzo proszę osoby, które jeszcze nie wpłaciły składek za rok 2019 o dokonanie płatności do końca marca na nowy rachunek bankowy podany powyżej – wraz z konsolidacją rachunków bankowych będziemy bowiem również weryfikować ilość płaconych składek. Przypominam, że podstawowa składka roczna wynosi 50 PLN. Nie wyklucza to oczywiście wyższych wpłat, co część z Was zwyczajowo realizuje i do czego oczywiście zachęcamy. Składki można opłacać w dowolnie wybrany sposób (rocznie / kwartalnie / miesięcznie), jednak z naszego punktu widzenia najwygodniejszą formą jest jedna składka roczna z góry za cały 2019 – znacznie uprości nam to rozrachunki i kontrolę nad finansami.

Pozdrawiam,
Piotr Burwicz
Skarbnik Stowarzyszenia


Przekaż 1% podatku na rzecz Szczepu im. Romualda Traugutta !

Poniżej przekazujemy informację otrzymają ze Szczepu im. R.Traugutta przy I L.O.
Jednocześnie zachęcamy do wypełnienia odpowiednich pól w Waszych PIT-ach rocznych i przekazanie 1% dla Szczepu.

[...]
We wrześniu 2017 roku został powołany Krąg Instruktorów Starszyzny i Seniorów im. Janusza Boissé "Bladego". Nasz krąg, liczący sobie obecnie 9 osób, jest jedną z jednostek Szczepu im. Romualda Traugutta, działającego w I LO i kilku innych szkołach Polesia, kontynuującego ponad stuletnią tradycję, która swój początek ma w 3 ŁDH. Zachęcam Was, szczególnie dawnych harcerzy i instruktorów do włączenia się w prace Kręgu i działania Szczepu, w szczególności w inicjatywy związane ze zbieraniem i porządkowaniem dokumentów historii harcerstwa w Szkole (obecnie mamy zgromadzone już ponad 100 tomów między innymi kronik i książek pracy drużyn, obozów i zimowisk), a tych z Was, którzy mają taką możliwość także do rozważenia możliwości przekazania 1% podatku dochodowego na rzecz naszych harcerzy. Wszystkich zainteresowanych bieżącą działalnością szczepu zapraszam do odwiedzania witryny szczepu https://traugutt.pl/, a osoby chcące się włączyć w pracę - do kontaktu mailowego ze mną (maciej.szmit@zhp.net.pl) bądź z druhem szczepowym - phm Jakubem Dyktyńskim (jakub.dyktynski@zhp.net.pl)

Aby przekazać 1% podatku na rzecz Szczepu należy uzupełnić część formularza PIT zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)”:

Numer KRS: 0000283814

Wnioskowana kwota: obliczony 1% należnego podatku, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół,
a w części „Informacje uzupełniające” Cel szczegółowy 1% wpisać: "POLESIE – TRAUGUTT" (bez tej adnotacji pieniądze trafią na konto Chorągwi Łódzkiej)

Dziękuję i pozdrawiam

Maciej Szmit


Zaproszenie na Spotkanie Karnawałowe Stowarzyszenia!

Przypominamy, że nasz kolega Tadeusz Żyliński "Żyła", podobnie jak w ubiegłych latach, organizuje spotkanie karnawałowe Stowarzyszenia.
Poniżej przedstawiamy szczegóły spotkania. Zapraszamy do zapisów i wspólnej zabawy!

termin: 8 lutego 2019r. (piątek) w godzinach 19:00 - 1:00
miejsce: restauracja Spatif, Al. Kościuszki 35 w Łodzi
menu: zimne zakąski, ciepłe danie, napoje (alkohol w barze)
DJ: ten sam od lat :-)
koszt: 110 PLN
kontakt: tel: 660 460 612

Konieczna przedpłata do 28 stycznia 2019r. do Tadeusza lub w kopercie w sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy!Przygotowania do Zjazdu Absolwentów!

Koleżanki i Koledzy Zbliża się kolejny zjazd absolwentów. Z tej okazji planujemy wydać nową publikację: poczet absolwentów / nauczycieli Kopra.
Prosimy was o pomoc i przesyłanie propozycji wraz z notatkami i jeśli to możliwe zdjęciami. Piszcie poważnie i z przymrużeniem oka, piszcie o sobie, kolegach, nauczycielach. Chcemy stworzyć wydawnictwo ciekawe nie tylko dla nas. Koper to kawał historii. Warto pokazać, że wśród nas były i są osoby ją tworzące.
Liczę na szeroki odzew!

Jeszcze raz załączam życzenia słońca na codzień, optymizmu i spełnienia marzeń w Nowym Roku.

Z poważaniem
Iza Niedźwiecka
Prezes StowarzyszeniaSpotkanie autorskie z książkami

Nasz kolega, Krzysztof Turowski, zaprasza na spotkanie autorskie ze swoimi ksiazkami "Miłość życia" nowa pozycja "Listy z epoki absurdu".
Spotykamy sie w czwartek 10 stycznia o godzinie 19:00 w Domu Literatury w Lodzi, ul. Roosevelta 17.
Spotkanie poprowadzi pan prezydent Marek Czekalski.


Zaproszenie na Spotkanie Karnawałowe Stowarzyszenia

Nasz kolega Tadeusz Żyliński "Żyła", podobnie jak w ubiegłych latach, organizuje spotkanie karnawałowe Stowarzyszenia.
Poniżej przedstawiamy szczegóły spotkania. Zapraszamy do zapisów i wspólnej zabawy!

termin: 8 lutego 2019r. (piątek) w godzinach 19:00 - 1:00
miejsce: restauracja Spatif, Al. Kościuszki 35 w Łodzi
menu: zimne zakąski, ciepłe danie, napoje (alkohol w barze)
DJ: ten sam od lat :-)
koszt: 110 PLN
kontakt: tel: 660 460 612

Konieczna przedpłata do 28 stycznia 2019r. do Tadeusza lub w kopercie w sekretariacie Szkoły.

Zapraszamy!

W imieniu Stowarzyszenia
Robert Kędzierski

Wszystkim związanym z naszą Szkołą, dyrekcji, nauczycielom,
pozostałym pracownikom, uczniom, absolwentom oraz ich bliskim
składamy życzenia spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2019.
Zmiana numeru rachunku bankowego dla Stowarzyszenia!

Informujemy, że w ramach obniżania kosztów oraz przede wszystkim z potrzeby usprawnienia funkcjonowania Stowarzyszenia w kwestiach finansowych, została dokonana zmiana numeru rachunku oraz banku na mBank. Podajemy nowy numer konta:

82 1140 2004 0000 3402 7816 2196

Dla osób wykonujących przelewy z zagranicy:
IBAN: PL 82 1140 2004 0000 3402 7816 2196
kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK
SORT CODE/ nr rozliczeniowy: 11402004.

Przy okazji zachęcamy te osoby, które jeszcze tego nie zrobiły w 2018 roku, do jak najszybszej wpłaty składki członkowskiej w wysokości min. 50 zł.
Dzięki temu Stowarzyszenie będzie miało możliwość realizowania celów, do jakich zostało powołane.

Piotr Burwicz
Skarbnik

W sobotę, 15 grudnia 2018 r. o g. 17:00 zapraszamy na Wigilię Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia, mam ogromną przyjemność zaprosić wszystkich Państwa na Wigilię, która będzie wspaniałą okazją do spotkań, wspominania i wspólnego przeżywania świątecznej atmosfery w gronie absolwentów. Wigilia odbędzie się w budynku szkoły, 15 grudnia o godzinie 17:00 w stylu, w jakim zwykło się ją organizować za czasów prof. Janusza Boisse. Udział w Wigilii jest bezpłatny. Nie przewidujemy w tym roku poczęstunku, pragniemy skupić się na doznaniach płynących z samego spotkania w doborowym towarzystwie. Rozważamy przeprowadzenie podczas tego wydarzenia, oczywiście dla chętnych, niewielkiej akcji charytatywnej na wybrany cel. Bardzo liczymy na Państwa obecność wraz z rodzinami i z całego serca zapraszamy.

Do zobaczenia
Izabela Niedźwiecka, Prezes

28 listopada odbyła się ostatnia w tym roku Rada Szkoły I L.O. w Łodzi.

Ze strony Stowarzyszenia Wychowanków Radę reprezentowali Joanna Słupecka, Ryszard Rotkiewicz i Andrzej Hrynkiewicz.

Poniżej przedstawiamy poruszane kwestie:

1. Pani Dyrektor Ewa Wojciechowska poinformowała, że na rok szkolny 2019/2020 zaplanowała następujące klasy:
a) 3 klasy po gimnazjum,
b) 3 klasy po Ósmej klasie szkoły podstawowej,
W obu przypadkach będą to profile: mat-fiz-inf, mat-fiz-chem, mat-chem-biol.

2. Autorami projektu "Dolina Krzemowa Kopra", który ruszy we wrześniu 2019 roku, są profesorowie Marcin Chrabelski i Jacek Piwoński. Dofinansowanie UE obejmie pracownie: matematyczną, fizyczną, geograficzną, biologiczną i salę języków obcych. Będzie nowa sieć Wi-Fi oraz nowy sprzęt z serwerem. Realizacja nastąpi w ciągu 2 lat.

3. Wydarzenia szkolne i akcje, które przygotowują i w których uczestniczą uczniowie to:
a) MILO (Międzyszkolne Igrzyska Liceów Ogólnokształcących), czyli zmagania uczniów z sześciu liceów. O zasadach i dziedzinach pisałam w kwietniu.
b) aukcja obiektów wystawionych przez nauczycieli na rzecz Fundacji "Gajusz". Propozycje są zbierane do 19 grudnia.
c) koncert "Per musica ad astra" odbędzie się 17 grudnia o godz.18. Absolwenci mile widziani.

4) Szkoła będzie uczestniczyć w programie "Szkoła w chmurze" .Udział biorą szkoły wiodące. Realizacja wspólnie m.in z Microsoftem. Szkolenia, darmowy dostęp do programów. Każdy uczeń i nauczyciel ma konto, platforma edukacyjna, panele dyskusyjne. Prowadzą profesorowie Jacek Piwoński i Paweł Mateja.

5) Pani Dyrektor wspomniała, że potrzeby szkoły w pewnym stopniu dofinansowuje rada osiedla Stare Polesie.

6) Przewodniczący Ryszard Rotkiewicz przekazał zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia na wigilię 15 grudnia.

Joanna Słupecka

Dnia 19 listopada 2018 roku zmarł w wieku 89 lat

wybitny polski operator filmowy Witold Sobociński

Uważany był za mistrza światła, był również jednym z najważniejszych wykładowców Wydziału Operatorskiego Łódzkiej Szkoły Filmowej.
[...]
Niesamowita, potworna wiadomość! Jeszcze z Witkiem przed kilkoma miesiącami rozmawiałem, wręczając Mu moją książkę wspomnieniową o tytule: „Koszykarki i Koszykarze Łódzcy w latach 1945 – 1960 - Wspomnienia”, w której umieściłem Jego zdjęcie i ciekawy opis Jego kariery zarówno sportowej jak i muzycznej („Melomani” – współzałożyciel !!!). Ta wiadomość dla mnie jest dodatkowo o tyle przykra, że miałem możliwość grać razem z Nim pod koniec lat czterdziestych w II piątce wspaniałej, łódzkiej, koszykarskiej drużyny „YMCA”. On na prawym a ja na lewym skrzydle. Witku, będę Ciebie długo pamiętał!

Z wielkim smutkiem, Andrzej Ziemowit Zimowski, noszący za czasów Witka pseudonim „Lordzik”.

Gratulacje dla kolegi Witolda Sobocińskiego (matura 1951)

Nasz absolwent z 1951 roku Witold Sobociński odbierze Nagrodę za Całokształt Twórczości Camerimage Festiwal. Wspaniały operator, który pracował przy około 90 filmach największych reżyserów. Kilka lat temu,w ramach cyklu spotkań z interesującymi absolwentami,zaprosił mnie z grupą uczniów do Łódzkiej Filmówki.
Joanna Słupecka


Dnia 6 września 2018 roku zmarł w wieku 87 lat

mgr inż. architekt Tomasz Łakomski

absolwent 1 Państwowego Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi (matura 1950) oraz Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (rok ukończenia 1956).

         Był członkiem Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich. Jego dokonania zawodowe/projektowe to: 8 planów ogólnych i realizacyjnych urbanistycznych osiedlowego budownictwa mieszkaniowego (m.in. Osiedle „Motor” w Lublinie), 32 projekty indywidualnych budynków mieszkalnych, 8 projektów budynków handlowych i usługowych, oraz 16 zakładów przemysłu drobnego. Większość projektów została zrealizowana pod Jego nadzorem autorskim.

         Podczas pracy w Algierii, wykonał szereg projektów koncepcyjnych planów szczegółowych oraz projektów dzielnic mieszkaniowych: dzielnica dyplomatyczna w Algierze, dzielnica mieszkaniowa „La Marsa” (30 tyś. mieszkańców), centrum handlowo-usługowe dzielnicy BORDJ EL KIFFAN, oraz projekt urbanistyczny dzielnicy HYDRA (na  600 mieszkań).

         Był także wieloletnim wykładowcą Uniwersytetu w Setifie (Algieria) na Wydziale Architektury i Urbanistyki.

         Został odznaczony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, oraz Złotą Odznaka Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego (CZSBM).

Podczas okupacji był harcerzem Szarych Szeregów. W Powstaniu Warszawskim był niespełna trzynastoipółletnim żołnierzem – łącznikiem grupy szturmowej, przenoszącym rozkazy i broń. Po kapitulacji Powstania dostał się jako jeniec wojenny do obozu jenieckiego w Lamsdorf (Łambinowice), skąd został przekazany przez władze niemieckie do pracy przymusowej w rejonie Goerlitz (Zgorzelec).

         Ś.P. Tomasz Łakomski po nabożeństwie żałobnym w kościele św. Karola Boromeusza został pochowany dnia 14 września 2018 roku, na Starym Cmentarzu Powązkowskim w kwaterze nr 259 żegnany przez Rodzinę i przyjaciół.

Andrzej Pazio (matura 1950)


Dnia 24 października br w wieku 72 lat zmarł nasz Kolega
 
ś.p.  HENRYK ANDERS

absolwent I LO im. M. Kopernika (matura 1964) i Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej.
Uroczystość pogrzebowa odbędzie się 31 października br o godzinie 12:30 na Cmentarzu św. Józefa przy ulicy Ogrodowej 39 w Łodzi (stary cmentarz katolicki).

Jan Kryczka (matura 1964)


Święto  Edukacji, i "Nagroda Królewska"

Dwunastego października (bo czternasty wypadł w niedzielę) odbyła się uroczystość ślubowania klas pierwszych oraz Dnia Edukacji. Ja miałam zaszczyt przypomnieć zgromadzonym, że 20 lat temu Irena Suprunowicz po raz pierwszy wręczyła nagrodę dla najlepszego chemika Kopra. Nagroda ma nazwę Nagrody Królewskiej", dzięki temu kultywowana jest pamięć o profesorze Karolu Królu. Irenka zdobywała sponsorów przez 15 lat, a po Jej odejściu kontynuuje to dzieło Maria Karasińska-Fendler. Ostatnio Marii pomaga jej syn Wojciech Fendler, też nasz absolwent. W piątek ja uhonorowałam Karolinę Wilk, wytypowaną przez nauczycieli chemii: Justynę Staluszkę i Macieja Sienkiewicza.
Pani Dyrektor wytłumaczyła nieobecność Karoliny, a nagrodę i dyplom złożyłyśmy w sejfie. Zachęciłam uczniów, żeby pamiętali o Koprze i zasilali Stowarzyszenie i Szkołę w swoim dorosłym życiu.
Joanna Słupecka


Zmiany w składzie zarządu Stowarzyszenia

Dokonała się zmiana warty w zarządzie Stowarzyszenie Wychowanków I LO im. M. Kopernika w Łodzi. Szefową na 4-letnią kadencję została wybrana Iza Jach. Zastępcy: Michał Kustosik i Przemysław Lipiński, skarbnik Piotr Burwicz, sekretarz Robert Kędzierski, członkowie zarządu: Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz i Michał Araszkiewicz.  Będziemy na bieżąco informować o wszystkim ! Zapraszamy do pracy pro publico bono.


Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze

Dnia 29.09.2018 w Szkole, w harcówce odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków.  Pierwszy termin: godz. 10:00, drugi: gorz. 10:15

Rada Szkoły
Witam serdecznie,

20 czerwca odbyła się Rada Szkoły,ostatnia w roku szkolnym 2017/2018. Tematem spotkania było zatwierdzenie kandydatów do stypendiów ministerialnych. Rada jednogłośnie zatwierdziła propozycję Samorządu Uczniowskiego,aby kandydatką do stypendium Prezesa Rady Ministrów została Joanna Teysler - laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Uczennica zakwalifikowała się do II etapu konkursu"Fascynująca fizyka', ma wzorowe zachowanie i jest autorką licznych fotorelacji z wydarzeń szkolnych.
Rada zaopiniowała pozytywnie kandydatury następujących uczniów do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018:
 1. Karoliny Wilk -za wybitne osiągnięcia naukowe
 2. Magdaleny Łuczak - za międzynarodowe sukcesy w dziedzinie narciarstwa alpejskiego (jest w czołówce światowej)
 3. Mai Janowskiej -za międzynarodowe osiągnięcia w tańcu sportowym
 4. Mieszka Gosławskiego-Żeligowskiego -za ogólnopolskie sukcesy w dziedzinie sportowego tańca towarzyskiego.
Przekazałam Radzie informację od Janusza Kotlińskiego,że 22 września odbędzie się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków.
Uroczystość zakończenia roku szkolnego przewidziana jest na 22 czerwca o godz.9.
Wszystkim życzę sympatycznych wakacji.
Joanna Słupecka

Zaproszenie na konferencję
(plik .pdf do pobrania)

W dniach 21-23 czerwca w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ul. Pomorska 247/249) odbędzie się konferencja Polish Scientific Networks, której pierwszy dzień jest otwarty dla publiczności.
W programie wykład poświęcony współczesnym metodom leczenia cukrzycy, dyskusja na temat odpowiedzialności społecznej lekarzy i naukowców oraz ... koncert muzyki filmowej!

         Wydarzenia w dniu 21 czerwca odbywają się w języku polskim, udział w tych wydarzeniach jest darmowy i będzie świetną okazją do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu medycyny, zadania pytań oraz rozmowy w nieformalnej atmosferze podczas przerwy przy poczęstunku przygotowanym przez organizatorów.

Zapraszamy do udziału

Proponujemy trzy możliwości rejestracji - za pośrednictwem strony http://psn.pan.pl/free/ lub maila na adres psn@pan.pl z tematem "Rejestracja" lub telefonicznie pod numerem 42 272 53 85

Gorąco zapraszam i serdecznie pozdrawiam,
Wojciech Fendler (matura 2001),
M.D., Ph.D., Associate ProfessorZ przykrością informujemy o odejściu

mec. Jerzego Zielaka

absolwenta Kopra, matura 1958 rok

ostatnio przewodniczący Komisji Rewizyjnej ORA (Okręgowej Rady Adwokackiej)

 

Pogrzeb kolegi Jerzego Zielaka odbędzie się 5 czerwca (wtorek) o godzinie 12.45 na Radogoszczu

Cześć pamięci tego wspaniałego człowieka!Spacer historyczny
Sobota, 28.04.2018
Od kol.  Konrada A. Czernielewskiego (matura 1973) otrzymaliśmy zaproszenie na spacer historyczny po największej łódzkiej metropolii z czasów I Wojny Światowej (do pobrania tutaj).

Rada Szkoły
25 kwietnia uczestniczyłam wraz z Ryszardem Rotkiewiczem i Andrzejem Hrynkiewiczem w Radzie Szkoły.
 1. Pani Dyrektor Ewa Wojciechowska poinformowała nas,że wszystko jest przygotowane do egzaminów maturalnych,które rozpoczną się 4 maja.
  Obowiązkowo uczniowie zdają egzaminy z języka polskiego,matematyki i języka obcego.Jeden z przedmiotów należy zdać w zakresie rozszerzonym. Rada Pedagogiczna dopuściła do matury wszystkich uczniów. Zakończenie roku klas trzecich jest 27 kwietnia,otrzymają wtedy świadectwa ukończenia szkoły. Natomiast 26 kwietnia odbędzie się uroczystość zakończenia szkoły.
 2. W roku szkolnym 2018/2019 naukę rozpoczną uczniowie w pięciu klasach.
  Następujący nauczyciele zostaną wychowawcami:
 3. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Michał Jóźwiak opowiedział o Koncercie Charytatywnym "Z miłością nam do twarzy", który odbył się 23 kwietnia w Wytwórni (wykonanie uczniów).
  Następnie poinformował o osiągnięciach sportowych uczniów:
 4. 4 czerwca odbędą się obchody Dnia Dziecka i Dnia Sportu/m.in tradycyjny mecz koszykówki z absolwentami/.
  15 czerwca przewidziane są wybory do Samorządu/kampanię uczniowie będą prowadzić w dn.4-14/06/.
  Uczniowie naszego liceum oraz pięciu innych przeprowadzą Międzyszkolne Igrzyska Liceów Ogólnokształcących=MILO,polegające na konkursach w 6 dziedzinach. Będą to:chemia,biologia,matematyka,język angielski,wiedza o sztuce i sport.Medale zwycięzcom zostaną wręczone na uroczystej gali w czerwcu 2019 roku.
Joanna Słupecka

Wydanie "Dzieł Wszystkich" M. Kopernika w posiadaniu Szkoły

Kol. Andrzej Deja (matura 1953) przekazał Szkole trzytomowe wydanie "Dzieł Wszystkich" Mikołaja Kopernika (zawierające m.in. faksymile autografu "O obrotach"). Tutaj można pobrać kopię listu kol. Deji w tej sprawie.

Jestem pod dużym wrażeniem gestu i symboliki czynu kolegi Andrzeja. Kopernik, ta nasza wspólna instytucja nauki i kultury polskiej zasługuje na naszą opiekę i kultywację.
Andrzej Jabłoński, matura 1971
Syn Bolesława Jabłońskiego, matura 1938Pomóżmy...

Zwracamy się do naszych Koleżanek i Kolegów z serdeczną prośbą o wspomożenie naszej nauczycielki pani Bogumiły Matera, której córka walczy z ciężką chorobą nerek. Konieczny szybki przeszczep. Prosimy o jakiekolwiek wpłaty i/lub przekazywanie 1% podatku.
Potrzebne dane są dostępne na stronie Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą.

Szkoła ze swojej strony organizuje koncert charytatywny w Wytwórni Toya w dn 23.04.2018r. o godzinie 18, na którym będą sprzedawane cegiełki. Samo wynajęcie sali to kwota 4000.00 zł. Stowarzyszenie zostało poproszone o dofinansowanie w wysokości 1000.00zł. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy na koncert i jeszcze raz prosimy o pomoc.

Z wyrazami szacunku
Janusz Kotliński
prezes Stowarzyszenia Wychowanków I LO im. M.Kopernika w ŁodziWspomnienia z Powstania Warszawskiego
Andrzej Pazio

Otrzymaliśmy
na ręce Joanny Słupeckiej wspomnienia z Powstanie Warszawskiego spisane przez kol. Andrzeja Pazio. Kol. Andrzej pisze:

Szanowna Koleżanko Joanno!
Przesyłam Ci obiecane moje wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Powstały w wyniku grzebania w pamięci, która nie jest zbyt doskonałym źródłem do odtwarzania przebiegu zdarzeń dawno zaistniałych, ale wtedy bylem chłopcem, a w tym wieku nie prowadzi się notatek.
Źródła pisane bez powołania się na wspomnienia ludzi, którzy uczestniczyli w wydarzeniach udokumentowanych prowadzę do niepełnego oddania rzeczywistości. Tak się dzieje, gdy opisy wydarzeń dokonane na podstawie dokumentów przez ludzi, którzy narodzili się po tym, co opisują, są ułomne.
Przesyłam ukłony i pozdrowienia.
Andrzej P.

Dziękujemy, wspomnienia zamieszczemy (link).


V Szkolny konkurs Talentów „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO

W dniu 19 lutego 2017 mieliśmy ogromną przyjemność zasiąść w jury V Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO. Święto Patrona rozpoczął quiz, w którym walczyły 2 drużyny: nauczycieli i uczniów. Ciekawe i dowcipne pytania dotyczyły Mikołaja Kopernika oraz szkoły. Różnicą jednego punktu zwyciężyła drużyna nauczycieli. Do konkursu przystąpiło się 10 uczestników, którzy prezentowali swoje talenty taneczne, wokalne, wokalno-instrumentalne, instrumentalne i kabaretowe.
Uczestnicy konkurowali o nagrody pieniężne, w łącznej kwocie 4300,00 zł,  ufundowane  przez:
Wszystkie prezentacje zostały starannie przygotowane a ich poziom był bardzo wysoki i wyrównany.
Jury w składzie:
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

I miejsce - Jan Mizerski – show  - za pomysł, energię i żywiołowość, świeżość i radość emanującą z wykonania
– nagroda w wysokości 1200,00 zł,

II miejsce  „ex aequo” - Mieszko Gosławski-Żeligowski i Wiktoria Misztela – taniec towarzyski i Maja Janowska  – taniec sportowy - za prezencję, talent, pasję i niezliczone godziny treningów przekładające się na „zawodowe” wykonania
–  nagrody w wysokości po 1000,00 zł każda

Wyróżnienia „ex aequo” – Natalia Marciniak – skrzypce i Julia Mazur – śpiew - za wykonanie, talent, skupienie i wrażliwość muzyczną
–  nagrody w wysokości po 400,00 zł każda.
 
Publiczność była w ty roku zgodna z werdyktem jury, bo „Nagrodę Publiczności” otrzymał zdobywca I miejsca -  Jan Mizerski – show  
–  nagroda w wys. 300,00 zł

Werdykt jurorów zapadł w tegorocznej edycji bardzo szybko i niemal jednomyślnie.

Konkurs  obfitował w talenty i bardzo dobre i staranne przygotowanie wykonawców, dlatego serdecznie dziękujemy za udział i włożony wkład pracy pozostałym uczestnikom: Julii Grabowskiej, Agacie Ciosek i Ani Szymańskiej, Bartoszowi Kamińskiemu, Jankowi Szadkowskiemu i Kubie Bartodziejowi oraz Sarze Kunka, Kacprowi Zybała i Jakubowi Jażdżyńskiemu.

Prócz występów scenicznych, swój talent zaprezentowali nam uczniowie wyróżniający się swoim nieprzeciętnym talentem plastycznym, którzy przygotowali wystawę swoich prac malarskich. Jurorzy po jej obejrzeniu, doceniając różne walory artystyczne jak wydobycie przestrzeni, ekspresję, ciekawe techniki malarskie i oryginalność prac,  postanowili przyznać 3 równorzędne nagrody, po 200,00 zł każda – dla autorów, których obrazy najbardziej im się podobały. Nagrody (ufundowane m.in. przez sponsorów - absolwentów Kopra) otrzymali:
Pragniemy podziękować Dyrekcji za wspaniały pomysł konkursu i jego kontynuację, wszystkim uczestnikom, prezentującym swoje talenty, oraz widowni, która czynnie uczestniczyła we wspólnym święcie Kopra.
Specjalne podziękowanie składamy panu Markowi Fetterowi, który znakomicie nagłośnił imprezę.
Gratulujemy Samorządowi Uczniowskiemu dobrej organizacji całości Dnia Patrona.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów.

Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie nadal kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych, oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem. 

Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.

W imieniu jury V Szkolnego Konkursu „MAM TALENT”

Elżbieta Wojsa i Joanna słupecka


SPATiF 2018
Relacja Ryśka Kowskiego
Jak co roku SPATiF był miejscem karnawałowego spotkania absolwentów KOPRa.
Jak co roku spotkanie absolwentów KOPRa odbywa się dzięki staraniom Tadka Żylińskiego.
Chciałbym od razu zdementować  podłe plotki, że warunkiem udziału w spotkaniu było posiadanie Karty Seniora! Otóż nie! Jestem przekonany, że część uczestników takowej Karty nie posiadała! I to nie tylko z przyczyny sklerozą spowodowanego niezłożenia wniosku o jej wydanie!
Melodie, którymi rozbrzmiewał parkiet, należały do klasyki lat siedemdziesiątych. Harmonizowało to z tematyką omawianą przy stolikach. Znowu na parę godzin zniknął czas i wróciliśmy na korytarze gmachu przy Więckowskiego 41. Panujący tam niezwykły genius loci powoduje, że nasze spotkania są chwilami, gdy nieważne stają się różnice, że zostawiamy gdzieś poza nami szarość i kolczastość życia codziennego. Mimo to wszystko, co nas otacza potrafimy cieszyć się swoją wzajemną
obecnością.
Swoimi wspomnieniami, zebranymi na kartach książki, podzielił się z nami kolega Krzysiu Turowski. Trudno jest rozliczyć się z sobą i swoim życiem, spróbować zebrać swoje wspomnienia i całkiem rzetelnie i możliwie bez przemilczeń im się przyjrzeć. Zawsze chylę czoła, gdy komuś to się uda!
Jak co roku dwanaście uderzeń zegara dawno już przebrzmiało, gdy ostatni z nas schodzili z posterunku przy Alejach Kościuszki 33. Dzięki, Tadku, że mogliśmy znowu parę chwil spędzić w gronie ludzi, z którymi chce się być!!!

HUCULSZCZYZNA 2017

Dziewiątego stycznia miała miejsce inauguracja oraz wernisaż wystawy fotografii oraz dokumentacji architektonicznej po XIX wyprawie naukowej studentów architektiry PŁ w Karpaty Wschodnie - HUCULSZCZYZNA 2017. Wśród opiekunów naukowych był nasz Włodek Witkowski (matura 1982) ,a wśród studentów-uczestników Jarek Striker (matura 2015). Miałam zaszczyt uczestniczyć w tym ciekawym i niezwykłym wydarzeniu wraz  z Jankiem Kryczką (matura 1964), Tadziem Żylińskim (matura 1972) oraz Marcinem Górko (matura 1990). Fotografie są wspaniałe, a dodatkowo muzyka huculska i projekcja filmu z wyprawy. Poczęstunek przygotowany przez studentów był wyśmienity. Zachęcamy Was do obejrzenia wystawy na parterze Instytutu Architektury i Urbanistyki przy Al.Politechniki 6 w godz.8-21. Wystawa trwa do 23 lutego.
Joanna Słupecka
ps.Profesor J.Boisse na pewno cieszyłby się bardzo z tej wystawy.Bal karnawałowy
Nasz Kolega, Tadeusz Żyliński, podobnie, jak w poprzednich latach organizuje spotkanie karnawałowe Stowarzyszenia:

termin: 19.01.2018 r. (piątek) w godzinach 19 - 1
miejsce: restauracja SPATIF
menu: zakąski zimne, ciepłe, napoje (alkohol w barze)
DJ: ten sam od lat
koszt: 100 (sto) złotych
organizator: Tadeusz Żyliński, ten sam od lat
kontakt: 660-460-612
wymagana jest przedpłata do 12 stycznia 2018 roku bezpośrednio do Tadeusza
bądź w kopercie w sekretariacie Szkoły
Zapraszamy, Stowarzyszenie

Życzymy wszystkim związanym z naszą Szkołą: dyrekcji, nauczycielom, pozostałym pracownikom, uczniom, absolwentom oraz ich bliskim radośnie przeżytych Świąt oraz pomyślności w nowym roku.

List od kol. Andrzeja Pazio (matura 1950)
Szanowna Koleżanko Joanno!
Przesyłam Ci życzenia pogodnych, wesołych i zdrowych Świąt Bożego Narodzenia i wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku dla Ciebie i na Twoje Ręce dla członków Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi a także dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników tej zasłużonej dla polskiej oświaty Szkoły.
Przesyłam również na Twoje Ręce podziękowania za życzenia świąteczne i noworoczne przesłane mi w imieniu Stowarzyszenia przez kolegę Roberta Kędzierskiego.
Przepraszam, że pozwalam sobie na obciążanie Cię tym pośrednictwem, ale mimo znacznej poprawy mojego zdrowia nadal muszę jeszcze ograniczać siedzenie przy komputerze. Liczę więc na koleżeńską przysługę, za którą z góry dziękuję.
Jeszcze raz wszystkiego najlepszego!
Andrzej P.
P.S. W początkach nowego roku prześlę Ci moje wspomnienia z Powstania Warszawskiego. Są już gotowe, ale niektóre z tych wspomnień są takie, że ich przeczytanie przed pogodnymi Świętami Bożego Narodzenia mogłoby posuć ich nastrój. A.

Rada Szkoły
Witam Koleżanki i Kolegów,
Dziś uczestniczyliśmy wraz z Rysiem Rotkiewiczem w ostatniej w tym roku Radzie Szkoły.

 1. Profesor Maciej Sienkiewicz poinformował,że uczeń Kajetan Pietrzak otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów (drugi rok z rzędu) za  najlepszą w szkole średnią i wyróżniające osiągnięcia (geografia, muzyka, lingwistyka) i dokonania (m.in.projekty gazetki szkolnej i zaproszeń na studniówkę).
 2. Na 40 stypendiów przyznanych uczniom wszystkich szczebli przez Prezydent Hannę Zdanowską nasi uczniowie otrzymali 12.
 3. Krajowy Fundusz na rzecz dzieci przyznał 2 uczniom (B.Czerwińskiemu i St.Cabanowi) możliwość uczestniczenia w interesujących zajęciach pomagających w rozwoju wiedzy i umiejętności.
 4. Nasi uczniowie uczestniczyli i zajmowali świetne miejsca w zawodach sportowych,odnosząc sukcesy w pływaniu,lekkiej atletyce,koszykówce i innych. W ogólnej klasyfikacji sportowej Koper ma V miejsce.
 5. Czwartego czerwca odbędzie się Dzień Dziecka i Dzień Sportu.Przewidziany jest mecz koszykówki absolwentów/szykujmy się/ z uczniami.
 6. Pani vice-Dyrektor Małgorzata Kowalska wymieniła liczne olimpiady przedmiotowe,w których od początku startowali lub teraz startują nasi uczniowie. Zakres i ilość uczestników jest imponująca. Dotyczą takich dziedzin jak: matematyka, ekonomia, chemia, biologia, fizyka, język polski, WOS, angielski oraz olimpiada wiedzy o żywieniu.
 7. Przewodniczący Samorządu Michał Jóźwiak opowiedział o trzech inicjatywach, w których biorą udział uczniowie. Są to:
 8. Dyrektor Małgorzata Kowalska zapoznała nas z planem finansowym wydatków I LO na 2018 rok.Plan został jednogłośnie przyjęty.
 9. Pani Dyrektor poinformowała, że Mini przedsiębiorstwo (uczniowie i opiekun) uzyskali fundusze na: sprzedaży specjalnie zaprojektowanych skarpetek, biletach na koncert kolęd w FŁ (nasz chór też weźmie udział) 16grudnia, biletach na spektakl"Piloci"w teatrze "Roma" oraz biletach na koncert absolwenta Tomasza Koniecznego 29.IV.2018 w Warszawie.
 10. Ja poinformowałam, że 13 grudnia o godz.14 odbędzie się w szkole spotkanie z absolwentem Krzysztofem Turowskim (dziennikarzem) na temat jego najnowszej książki. Chętni spośród absolwentów mile widziani.
 11. Dyrektor Ewa Wojciechowska zaprosiła na Radę Szkoły gości - absolwentów, którzy podejmują szereg interesujących działań na rzecz uczniów, wspólnie z nimi. Goście, czyli: Joanna Boisse, Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz, Michał Tracz i Arkadiusz Jadczak opowiedzieli o tym,że powołany m.in.przez nich Krąg Starszyzny Instruktorów Harcerstwa zaplanował na dzień 23 stycznia "Dzień przetrwania" z podziałem na warsztaty. Będą to: pierwsza pomoc, samarytanka, samoobrona, bezpieczeństwo, praca z mapą, pionierka i inne. Samorząd Szkolny włączył się w organizację. Joanna Boisse, Marcin Górko i Tomasz Skorupa poprowadzą kurs fotograficzny. Będą plenery. Klub turystyczny planuje wyjazd zimowy w styczniu. Planowane są następne ciekawe wydarzenia.

Na zakończenie kol.Rady Ryszard Rotkiewicz życzył wszystkim Wesołych
Świąt oraz pomyślnego i zdrowego Nowego Roku.
Joanna Słupecka

Promocja książki naszego absolwenta

We środę 13.12.2017 o godz 14 w Koprze odbedzie się promocja książki "Miłośc życia wspomnienia starego budrysa" autorem której jest nasz absolwent Krzysztof Turowski . To bardzo osobista opowieść o życiu, miłości, rodzinie, latach spędzonych w Polsce i na przymusowej emigracji. Dużo jest w niej także o Koprze. Patronami spotkania są: pani dyr. Ewa Wojciechowska oraz prezes Stowarzyszenia Wychowanków Janusz Kotliński.


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 28 października zmarła nasza koleżanka

Nastka Gorzkiewicz

(matura rocznik 1974, żona Sławka Gorzkiewicza)
Pod niniejszym linkiem znajdziecie nekrolog.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w dniu 2 listopada 2017 roku o godzinie 13.00 w Kaplicy Domu Pogrzebowego przy kościele oo. Bernardynów, ul. Bernardyńska 27 w Warszawie, po której nastąpi odprowadzeniedo grobu rodzinnego na Cmentarz Czerniakowski.


Kominek wigilijny absolwentów

Z przyjemnością zawiadamiamy, że w dniu 15.12.2017r. o godzine 19.00, w naszym Liceum odbędzie się Kominek wigilijny ABSOLWENTÓW.

grzebowProwadzi Przemysław Lipiński - Molu.

Serdeczeni Zapraszamy.Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł nasz Kolega i Przyjaciel

Wojciech Borowski
matura 1971

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 19.10.2017r. o godz. 13 na cmentarzu przy ul. Szczecińskiej


Rada Szkoły

Trzynastego września razem z Andrzejem Hrynkiewiczem uczestniczyliśmy w Radzie Szkoły. Rada Szkoły pozytywnie zaopiniowała Plan Pracy Szkoły na rok szkolny 2017/2018 przedstawiony przez panią Dyrektor Ewę Wojciechowską oraz Program Wychowawczo-profilaktyczny. Uchwaliliśmy zmiany w Statucie.
Dyrekcja wraz z nauczycielami zaplanowała między innymi:
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przedstawili swój plan pracy. 8 września odbyła się Integracja pierwszych klas w parku 3 Maja, a kilka dni później kiermasz książek. Planują organizację Dnia Patrona w lutym, Noc Filmową, Dzień Sportu, Dzień Dziecka, uczestnictwo w Targach Edukacyjnych i wiele innych wydarzeń.

Matury rozpoczną się 4 maja, a koniec roku szkolnego nastąpi 22 czerwca.

Pozdrawiam
Joanna Słupecka


Ze smutkiem zawiadamiamy, że 1 sierpnia odeszła

Pani Profesor Jadwiga Pasternak-Wujecka

wieloletnia nauczycielka geografii i wychowawczyni młodzieży w naszym liceum

Pogrzeb Pani Profesor odbędzie się w dniu 7 sierpnia o godzinie 12 na cmentarzu katolickim w Radomsku.
W imieniu absolwentów, szczególnie Jej wychowanków, składamy serdeczne wyrazy współczucia.

Na wiadomość o odejściu pani Profesor Jadwigi Pasternak-Wujeckiej odezwali się maturzyści 1963 i 64,m.in.Janusz Abramowicz, Paweł Boski, Jerzy T. Gosiewski, Jacek Straszewicz, Cezary Włodarczyk. Na uroczystym pogrzebie towarzyszyli Jej także maturzyści 1958 (wychowankowie).

To bardzo smutne. Dziekuje za powiadomienie. "Kicia", jak powszechnie nazywalismy Pania Profesor Pasternak, bedzie z pewnoscia zyla w naszej kolektywnej pamieci, az ostatni z Jej wychowankow odejdzie w zaswiaty.....
O ile mozliwe, to prosze przekazac najglebsze wyrazy smutku Rodzinie Pani Profesor.
Z powazaniem,
Janusz Abramowicz
Klasa Maturalna 1964

Kicia  była bardzo popularną postacią w naszej szkole w okresie kiedy kończyłem Kopra (matura 1964).
Kiedy wspominamy z kolegami szkolne lata to Kicia zawsze kojarzy się sympatycznie z tamtym okresem naszego życia.
Proszę przekazać Rodzinie p Profesor wyrazy współczucia. [...]
Jacek Straszewicz

W poniedziałek 7.08.2017r w Radomsku pożegnaliśmy wybitną indywidualność pośród profesury I LO im. M.Kopernika w m.Łodzi Panią Profesor Jadwigę Pasternak-Wujecką. Mszę św. pogrzebową celebrował bp Antoni (bp pomocniczy diec.częstochowskiej) podkreślał wielkie zasługi ś.p. Jadwigi dla Kościoła, także nowoczesnego kościoła p.w. św. Maksymiliana Kolbego (www.maksymilian-r.pl) w którym byliśmy. Jej pogrzeb dla JEJ b.uczniów---był OSTATNIĄ LEKCJĄ GEOGRAFII dla nas uczestników. Radomsko-dziś ok. 50-tys. mieszkańców było w czasie 2WW silnym miejscem oporu (kpt.Stanisław Sojczyński), a w latach 60-tych najbogatszym miastem woj.łódzkiego (Fabryka Mebli Giętych, przem. maszynowy itp). W latach 60-tych organizowała wycieczki szkolne (PKP) także do Pajęczna (zach.część nadleśnictwa radomszczańskiego), okolice ta doskonale znała z lat dziecinnych! Dziś dociera tam tylko POLREGIO (bez ŁKA)--1h 15 min pośp z Widzewa! (21PLN dla seniorów). Kondolencje na cm. Starym odbierał JEJ Syn (matura 1960). Miejsce pochówku --wejście nr 2 od tyłu cm. 25 m w prawo alejką pomiędzy ceglanym ogrodzeniem a rzędami "skrzyniowych mogił". JEJ tablica wyróżnia się tym, iż jest równoległa do ogrodzenia, w odróżnieniu od pozostałych.-dlatego łatwa do odszukania.
Jerzy T. Gosiewski

I jeszcze kilka wspomnień i refleksji:

Dołączam się do wszystkich tych wspomnień. To były cudowne lata.
Krzysztof Turowski matura 1965

Przykro mi bylo uslyszec o smierci Pani Pasternak, mojej "Pani geograficzki". Byla strasznie mila, ładna I energiczna kobieta, i tez pamietam ja z licznych wycieczek. Raz moze zaszedlem jej za skore jak Pani profesor zle wymowila nazwe stanu Ohio w Ameryce jako "ohio", gdzie ja, juz przygotowujac sie do wyjazdu do Ameryki w pazdzierniku 1962 roku, arogancko wszechwiedzacy myslac ze poznalem angielski po roku nauki, poprawilem ja ze trzeba wymawiac ta nazwe "ohajo". Pamietam ten wzrok ktorego nigdy nie zapomnialem. Ale to nic, bylo sie mlodym i glupim. Wydaje mi sie ze profesorowie z "Kopra" to najwyzsza klasa nauczycieli. Wiem jak przygotowali mnie do zycia, i za to wszystkim im dziekuje.
Z poszanowaniem,
Marek Drelichowski
klasa maturalna 1963 (choć wyjechalem do Stanow przed matura)

Dopiero na końcu ziemskiego ŻYWOTA wiele spraw staje się zaskakująco jasnych !!! Póki "piłka w grze" nigdy nie wiadomo jaki będzie wynik często sprofanowanej w trakcie GRY W ŻYCIE !!!Taka myśl  i podsumowanie mnie naszły po ostatniej JEJ ( Pani profesor I LO im.M.Kopernika w m.Łodzi - Jadwigi Pasternak-Wujeckiej) drodze na miejsce wiecznego spoczynku--1 IX 2017
Jerzy T Gosiewski (matura 1961r)

Miło mi, że odezwali się "moi" maturzyści, 1963 r. Paweł Boski i  Cezary Włodarczyk. Może chcieliby nawiązać kontakt? Proszę o udostępnienie adresu e'mailowego.
Pozdrawiam
Stanisław Wanat


Z żalem zawiadamiamy, że zmarła pani
 
Ksenia Gołaszewska (Wolniewicz)
żona Dyrektora Mariana Wolniewicza

Pani Ksenia pracowała wiele lat w księgowości naszego liceum,zawsze można było liczyć na Jej życzliwość w sekretariacie.
Pogrzeb odbędzie się 26 lipca o godz.13.30 w Niemysłowie k/Poddębic.
Cała społeczność szkolna i absolwenci wyrażają głębokie współczucie panu DyrektorowiZ żalem zawiadamiamy, że w dniu 12.07.2017 zmarł nasz Kolega

Piotr Makowski
ps.Mały
matura 1971, klasa C
wychowawca prof. Nahorny

Pogrzeb odbędzie się 18.07 o godz. 11:15 na cmentarzu na Mani.Z żalem zawiadamiamy, że zmarła
prof. Janina Golańska
nauczycielka muzyki w naszej Szkole w latach 1970-1980
Cześć Jej pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 20 czerwca 2016 roku o godzinie 13:30 na cmentarzu komunalnym na Zarzewie, wejście od PrzybyszewskiegoZ żalem zawiadamiamy, że w dn. 15.06.2017r. zmarł w wieku 82 lat
prof. Andrzej Olejnik
fizyk
Cześć Jego pamięci!

Pogrzeb odbędzie się 22 czerwca 2016 roku o godzinie 11:45 na cmentarzu rzymskim katolickim na Dołach.


Pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia nauki w Koprze.

Od Kolegi Andrzeja Szubko otrzymaliśmy zaproszenie dla wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy rozpoczynali naukę w naszej Szkole 50 lat temu na impreze jubileuszową. Szczegóły w załączonej informacji (link).


Życzenia od kol. Andrzeja Pazio

Na ręce Joanny Słupeckiej otrzymaliśmy życzenia od kol. Andrzeja Pazio, który napisał ciekawe wspomnienia do naszej ostatniej książki i jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia. Dziękujemy i życzymy Koledze radośnie przeżytych Świąt.


Szanowna Koleżanko Joanno!

Przesyłam Ci, oraz na Twoje Ręce,

Członkom Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi

Najlepsze, Serdeczne Życzenia Przeżycia Pogodnych i Zdrowych Świąt Wielkanocnych

Andrzej Pazio, absolwent KOPRA (matura 1950)

Warszawa, Wielkanoc 2017
Zebranie Sprawozdawcze
W dn.01.0402017 odbyła się druga część zebrania Sprawozdawczego dotycząca sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności Zarządu Stowarzyszenia za lata2014-2016. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia odczytał przewodniczący Komisji kol.Tadeusz Żyliński. W głosowaniu nad przyjęciem sprawozdania głosowało 14 osób za jego przyjęciem było 13 osób jedna wstrzymała się od głosu.
W związku ze zbliżającą się 60 rocznicą powstania Stowarzyszenia Wychowanków I L.O im.M.Kopernika  Walne Zebranie podjęło decyzję o zorganizowaniu z tej okazji uroczystości, która odbędzie się prawdopodobnie w październiku 2017 r. Bliższe szczegóły będą znane w najbliższym czasie i podane do wiadomości na naszej stronie.Prezes Stowarzyszenia kol.Janusz Kotliński zaproponował zebranie pamiątek zdjęć dokumentów naszych członków stowarzyszenia i wyeksponować je w harcówce gdzie chcielibyśmy, aby miały tam stałą ekspozycję. Poprosimy także Dyrekcję Szkoły, aby wystąpiła do Urzędu Miasta o przyznanie nagrody lub odznaczenia dla Stowarzyszenia Wychowanków z okazji 60 lecia istnienia.
Pozdrawiam
Janusz Kotliński
Rada Szkoły 15.03.2017
Podczas Rady Szkoły poruszone były następujące sprawy:
 1. Sprawozdanie ze studniówki w Niesięcinie. Młodzież przygotowała quiz zamiast kabaretu,a bal trwał do godz.5 rano.
 2. Rekolekcje trwały 3 dni w ubiegłym tygodniu. Odbyły się w szkole,na sali gimnastycznej. Gościnnie zaprezentowała się francuska organizacja katolicka. Na sali można się było wyspowiadać.Msza zakończyła rekolekcje.
 3. Dyrekcja planuje przyjęcie uczniów do pięciu klas od września 2017.Będą to:
 4. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej zaproponowali zmiany w Statucie szkoły dotyczące:
 5. Przygotowanie do matur,które odbędą się w dniach 4 maja-26maja, jest praktycznie zakończone.Wiadomo jakie przedmioty,w jakim zakresie i salach uczniowie będa zdawać.
 6. 27 kwietnia odbędzie się zakończenie roku dla klas trzecich,a 23 czerwca dla klas I,II.
 7. W I semestrze Samorząd przeprowadził następujące akcje:integrację klas pierwszych,eko-Koper/przyjeżdżanie rowerami/,wykłady z filozofii,Haloween,Andrzejki,konkurs literacki/recytacje/,Dzień Kultur/z pomocą absolwentów/,Dzień Patrona,Ostatki. W drugim semestrze proponuje Noc filmową w kinie "Charlie" 27marca,Dzień Sportu,Dzień Dziecka,pomoże w dniach" otwartych"29/03 i 9/04.  Uczniowie przygotowują Kronikę Klas Trzecich/60 stron/ z opisem wydarzeń,zdjęciem każdego ucznia,zdjęciami klas i nauczycieli.
 8. Przekazałam informację Janusza,że Zarząd przewiduje w tym roku obchody 60-lecia Stowarzyszenia oraz przeczytałam prośbę Zarządu do Dyrekcji i Rady Pedagogicznej O zwrócenie się do UMŁ o uhonorowanie Stowarzyszenia nagrodą.Pani Dyrektor prosi Zarząd o kontakt i spotkanie w tej sprawie.
Pozdrawiam serdecznie
Joanna Słupecka

Moi drodzy przyjaciele
W tym roku mamy zaszczyt obchodzić 60 - lecie Stowarzyszenia Wychownków I L.O im.M.Kopernika w Łodzi naszej wspaniałej niezapomnianej Szkoły.Zwracam się do Was wszystkich Absolwentów członków Stowarzyszenia o wzięcie udziału w tej uroczystości. Abyśmy mogli wspólnie świętować i nadać tej uroczystości właściwą oprawę musimy mieć na to środki finansowe. Te które uzyskaliśmy podczas Zjazdu w olbrzymiej części przeznaczyliśmy na pomoc Szkole i inne cele statutowe przewidziane naszym Statutem Stowarzyszenia. Proszę Was tylko o sumienne uregulowanie składek za 2017 r w wysokości 50 zł. Uzyskane środki pozwolą nam na zorganizowanie naszej uroczystości - przewidziane niespodzianki. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i jak zawsze liczę na Was.
Z wyrazami szacunku
Janusz Kotliński - prezes Stowarzyszenia
(Składki wpłacamy na konto Stowarzyszenia: 55102033520000110200099150 z dopiskiem składka członkowska 2017)

Dzień Patrona
Wczoraj Koper obchodził Dzień Patrona,przy czym czwarty raz w sposób nietradycyjny. Na początku drużyny uczniów i nauczycieli uczestniczyły w "teleturnieju" sprawdzającym ich wiadomości o życiu szkoły. Pytania i konkurencje były zaskakujące i dowcipne. W drugiej części społeczność szkolna i jury wysłuchali i obejrzeli 15 występów.Każdy poprzedzony był krótką, interesującą prezentacją artysty na ekranie. Swoje talenty zaprezentowali: Michał Jóźwiak, Julia Mazur, Alicja Sobiepańska, Jakub Benkes, Julia Grabowska i Łukasz Chętko, Patryk Śniarowski, Ola Marchwińska z zespołem, Monika Denys, Julia Adamkiewicz, Wojtek Karpik, Ania Garbacz, Janek Szadkowski i Kuba Bartodziej, Weronika Caban oraz klasy IA i 2A. W harcówce oraz holu przy gabinecie Dyrekcji wystawione były obrazy namalowane przez bardzo utalentowanych uczniów.
Gratulujemy i podziwiamy wszystkich artystów.
Bardzo dziękujemy fundatorom.
Joanna Słupecka
Zobacz też: recenzja Elżbiety Wojsy

Prośba szczepu Traugutta
(w ząłaczniku)

Karnawał rozpoczęty

W sobotę 4 lutego mieliśmy przyjemność balowania w SPATIF-ie dzięki
Tadziowi Żylińskiemu.Już po raz czwarty. Świetna okazja do spędzenia czasu w  koprowym (i nie tylko) towarzystwie. Bardzo nas cieszy pojawienie się sympatycznej grupki maturzystów 1989.
Pozdrawiam karnawałowo.
Joanna Słupecka

Wernisaż wystawy Huculszczyzna 2016

W czwartek, 19 stycznia 2017 roku odbył się wernisaż wystawy retrospektywnej po XVIII Wyprawie Naukowej Studentów Architektury Politechniki Łódzkiej w Karpaty Wschodnie - Huculszczyzna 2016. Szczegóły i komplet materiałów ilustracyjnych można znaleźć otwierając niniejszy link.
Zdjęcia z wyprawy oraz fotografie i opisy cerkiewek na Huculszczyźnie są profesjonalne, piękne i warte obejrzenia. Wystawie towarzyszy wyświetlany cały czas film.
Jesteśmy bardzo dumni z Włodka Witkowskiego (matura 1982), który odebrał wiele serdecznych, bardzo zasłużonych gratulacji od władz Politechniki Łódzkiej i Stowarzyszenia Architektów. Brawo!

Joanna Słupecka

PS. Jeszcze cały styczeń można wystawę obejrzeć w Galerii B16 (Kampus B) Politechniki Łódzkiej (w środku kwartału ulic Wólczańska, Wróblewskiego, al. Politechniki oraz park im. Bpa Klepacza).

Dzień Kultur

10.01 odbył się w Szkole Dzień Kultur. Poniżej zamieszczamy linki do poszczególnych prezentacji - następne będą dodawane w miarę napływu materiałów.


Rozumem Rosji nie zrozumiesz*
(Anna Bednarczyk)
Holandia widziana od środka (Zbigniew Lipiński)

Prezentacje oznaczone gwiazdką są plikami w formacie pps. Jeśli nie otwierają się poprawnie, można pobrać program do ich przeglądania z witryny Microsoft.


Zofia Stryjeńska, Jasełka

Niech ten niezwykły czas, jakim jest Boże Narodzenie oraz cały przyszły rok, będą wolne od zmartwień i wszelkich problemów, a każdy dzień pełen powodów do radości i uśmiechu. Niech Nowy Rok będzie pełen sukcesów, a wszelkie podjęte decyzje okażą się słuszne i niech poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia utrzymuje się przez cały rok.

 

Stowarzyszenie

Z żalem zawiadamiamy, że po ciężkiej chorobie odszedł
Andrzej Augustyniak
matura 1981
Straciliśmy nie tylko Przyjaciela i wspaniałego Człowieka, ale i znakomitego Sportowca, który w latach 80-tych był jednym z czołowych łódzkich koszykarzy.
Andrzej był wielokrotnym medalistą na różnych poziomach rozgrywek koszykarskich oraz wybitnym strzelcem, a jego pojawienie się na boisku siało popłoch wśród przeciwników.
Bardzo będzie nam Ciebie brakować…
Pogrążeni w bólu razem z Rodziną  Przyjaciele nie tylko z boiska
Eryk Rawicki

Andrzej występował w szkolnej drużynie koszykówki. W klasie pierwszej, drugiej i trzeciej (1977/78, 1978/79, 1979/80) zdobył złoty medal, a w czwartej (1980/81) srebrny w Mistrzostwach Szkół Średnich Łodzi.
         W barwach Łódzkiego Klubu Sportowego, w 1978 roku, zdobył złoty medal Mistrzostw Polski juniorów młodszych, w 1980 roku, srebrny medal Mistrzostw Polski juniorów.
Krzysztof Kędzierski, nauczyciel w-f (1975-1981), trener ŁKS


Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 22 grudnia 2016 roku o godzinie 13.45, na cmentarzu na Mani, ul. Solec 11 w Łodzi.

Cześć Jego pamięci!

Bal karnawałowy
termin: 4 luty 2017 roku w godzinach 19 - 1
miejsce: restauracja SPATIF
menu: zimne, ciepłe, bez alkoholu
DJ: ten sam od 4 lat
koszt: 95 (dziewięćdziesiąt pięć) złotych
organizator: Tadeusz Żyliński, ten sam od lat
kontakt: 660-460-612
wymagana jest przedpłata do 20 stycznia 2017 roku bezpośrednio do Tadeusza
bądź w kopercie w sekretariacie Szkoły
Stowarzyszenie

Zdjęcia ze Zjazdu Wychowanków
Nowe zdjęcia ze Zjazdu można obejrzeć tutaj.

Występ Andrzeja Saciuka
24 listopada 2016 roku w ramach koncertu charytatywnego na rzecz Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień METANOIA w Czarnej Białostockiej, w kościele oo Jezuitów przy ul. H. Sienkiewicza 60, wystąpił jeden z najwybitniejszych polskich śpiewaków operowych w historii, absolwent I LO im. M. Kopernika w Łodzi (matura 1951) ANDRZEJ SACIUK wraz z synem PIOTREM (fortepian)!!! Energia i temperament - śpiew (bas), wspaniałe wrażenie wywarły na słuchaczach tego koncertu!!! Andrzej Saciuk występował u boku największych, od Montserrat Caballe po Placido Domingo, w najbardziej renomowanych salach świata z nowojorską Carnegie Hall na czele!!!
Jerzy T. Gosiewski

Poniżej zamieszczamy komentarz kol. Andrzeja Pazio:
Dziękuję za wiadomość. Przypuszczam, że Andrzejem Saciukiem musiałem spotykać się na korytarzach Szkoły i na boisku podczas przerw. “Rocznikowo” był młodszy ode mnie o dwa lata szkolne, ponieważ zdawałem moja maturę (1950) wraz z kolegami o rok szkolny młodszymi, na skutek reformy, która skracała do 11 lat nauczanie podstawowe i średnie. Zawsze miło odbiera się informacje o sukcesach kolegów i koleżanek szkolnych.
Przesyłam ukłony
Andrzej Pazio        


Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia
Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia odbędzie się w sobotę 17 grudnia o godz 10 pierwszy termin, o 10:30 drugi w harcówce Szkoły.

Uwaga maturzyści 1977
Rocznik matury 1977 myśli o spotkaniu po 40 latach matury.
Zainteresowane osoby proszę o kontakt na adres:
m.leszczynska.nm@wp.pl, koludo@wp.pl
Pozdrawiamy serdecznie
Anna Koludo (Wawrzyniak), Małgosia Leszczyńska (Sulkowska)

Nagrody dla najlepszych chemików
Wręczanie nagrody dla najlepszych chemików zainicjowała 18 lat temu koleżanka Irena Suprunowicz. Sama znajdowała chętnych do sponsorowania nagrody wśród swoich przyjaciół, głównie członków koła chemicznego i oczywiście wielbicieli profesora Karola Króla.
Po śmierci Ireny, od 3 lat mobilizację przeprowadza Maria Karasińska-Fendler, żeby ta piękna tradycja Królewska tradycja trwała.
W tym roku nagrody otrzymali:
Pozdrawiam, Joanna Słupecka

Dzień Nauczyciela
14 października 2016 roku, w Dzień Edukacji i Dzień Nauczyciela, odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Tym sposobem stali się pełnoprawnymi członkami Kopra. Pani Dyrektor wręczyła honorowe odznaki liceum wraz z szefową Kapituły - profesor Iwoną Strobin-Pokrzewińską. W imieniu uhonorowanych przemówił kolega Jacek Fisiak (matura 1953, profesor anglista, były Rektor UAM w Poznaniu). Kilku nauczycieli oraz kilkoro pracowników otrzymało nagrody Dyrektora. Uroczystość zakończyło krótkie przedstawienie w wykonaniu uczniów klas drugich.
Pozdrawiam
Joanna Słupecka


Z wielką przykrością zawiadamiamy, że odeszła wybitna polonistka Pani Profesor

HALINA KAMIŃSKA

Cześć Jej pamięci.
Pogrzeb odbędzie się w sobotę  12.11 o godzinie 11 w Poddębicach.


Zjazd Absolwentów za nami

Kolega Marcin Grzędowski nadesłał nam swoje refleksje oraz poniższe zdjęcie.Dziękujemy.

Dinozaury 2016
Witajcie, Dinozaury!
Już po biwaku otwierającym Ścieżkę Bladego w Rudawach. Sądząc po zdjęciach i komentarzach – bardzo udanego, co z jednej strony cieszy, a z drugiej uwiera tych, którym czas, obowiązki lub inne przeszkody nie pozwoliły cieszyć się wspólnym ogniskowaniem i wędrówką!
Tych, co byli, i tych, co nie byli zapraszam zatem na dziewiąty już Nostalgiczny Zlot Harcerski „Park Jurajski 2016”. Jak co roku koniec lipca na Polanie Strużnickiej oczekuje na Dinozaury. Otwarte ramiona, cudowna zimna woda w potoku, ogniskowanie i namioty będą na Was czekały już od 24 lipca. A jakby ktoś chciał wcześniej – też nie ma problemu.
Koszt za dobę z wyżywieniem, jak w roku ubiegłym, 20,- pln +/- 10%.
Im wcześniej przybędziecie, tym dłuższe będzie Wasze „strużnicowanie” i tym więcej będzie można przygotować dla następnych. Kulminacja Zlotu 29, 30 i 31 lipca. Tym razem w obsłudze Bazy praktycznie nie ma nikogo – zatem czeka nas samoobsługa – brama, namioty…
Ścieżka im. Bladego w Rudawach już otwarta – zatem i ona zaprasza do wędrowania!
Jeśli możecie – przysyłajcie zgłoszenia – Baza będzie mogła lepiej przygotować się do obciążenia kuchni. Namioty własne lub bazowe. Kanadyjki, materace, koce – bez problemu.
Wszelkie troski, animozje, pył żalów zostawiamy przy asfalcie – a dalej już leciutko i ulotnie!!!
Jak zwykle serdecznie, i jak zwykle z podstawowym hasłem „Nic nie musimy” na Polanę zapraszam, Rysiek Kowski

Rada Szkoły
22 czerwca, wraz z Rysiem Rotkiewiczem, uczestniczyliśmy w Radzie Szkoły. Pani Dyrektor podsumowała drugi semestr. Szkoła czeka na wyniki matur, które będą 4 lipca. Następnie członkowie Samorządu przedstawili sylwetkę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017. Jest nim Kajetan Pietrzak, niezwykły uczeń klasy pierwszej. Ma najwyższą średnią: 5,57, brał udział w olimpiadzie geograficznej, zaprojektował plakat na "Drzwi otwarte Kopra", komponuje i w tej roli brał udział konkursie "Koper ma talent". Rada Szkoły poparła jego kandydaturę. Kolejnym tematem było zatwierdzenie listy kandydatów do stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Szkoła wytypowała 16 uczniów o bardzo dobrych wynikach w nauce, uczestników olimpiad i konkursów, osób wszechstronnych. Jeden z uczniów, Mikołaj Świerczyński, jedzie w lipcu na międzynarodową olimpiadę chemiczną do Batumi. Miejmy nadzieję, że ktoś z nich stypendium dostanie. Pani Dyrektor życzyła uczniom, nauczycielom i członkom Stowarzyszenia miłych wakacji.
Joanna Słupecka

Zaproszenie na otwarcie Ścieżki Bladego
wersja uaktualniona
(oryginał zaproszenia w wersji pdf)
Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi, Komitet społeczny „Blady w Rudawach”, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo „Śnieżka” w Kowarach, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Rudawski Park Krajobrazowy
mają zaszczyt zaprosić Absolwentów, Profesorów i Uczniów I LO im. M. Kopernika w Łodzi dnia 25 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 na uroczyste otwarcie Przyrodniczej ścieżki dydaktycznej im. hm. Janusza Boissé w Rudawach Janowickich Strużnica, gmina Mysłakowice, powiat Jelenia Góra
 1. Miejsce uroczystości - Polana ZHP w Strużnicy, dojazd drogą powiatową od strony Karpnik lub Kowar, zjazd odpowiednio za Strużnicą lub przed Strużnicą (w zależności z której strony dojedziemy). Na drodze wymalowany kierunkowskaz ZHP Łódź w kolorze żółtym, w miejscu zjazdu w drogę leśną do polany. Po przejechaniu przez mostek i minięciu leśnego szlabanu, za 200 metrów wjeżdża się na polanę gospodarczą. Czas dojazdu z Łodzi z przystankiem na kawę wynosi max 4 godziny.
 2. Zmotoryzowani zostawiają auta na polanie gospodarczej, możliwy wjazd na polanę górną w celu wypakowania sprzętu biwakowego i powrót autem na parking na polanie gospodarczej.
 3. Dzień otwarcia ścieżki i odsłonięcia głazów to 25 czerwca. Wstępny program tego dnia:
 4. Osoby chętne aby weekend 24-26.06 spędzić w Strużnicy mogą przyjechać na górną polanę już w piętek 24 czerwca lub nawet wcześniej w czwartek. Uwaga! Należy zabrać ze sobą sprzęt biwakowy tj.
 5. Na polanach nie będzie bieżącej wody, nie będzie prądu - dostępny jest za to potok z krystalicznie czystą wodą. Jeżeli ktoś nie odważy się pić wody z potoku, musi przywieźć wodę w 5l baniakach.
 6. Dostępne będą toalety przewoźne tzw toy -toye.
 7. W niedzielę 26 czerwca o godzinie 11.00 wyruszamy na Skalnik aby w okolicach Małej Ostrej pośpiewać przy drugim głazie Bladego. To ostatni punkt programu.
 8. Niedziela 26 czerwca godzina 16.00 klar w obozie i wyjazd do domów.
 9. Osoby, które nie zdecydują się na nocowanie w warunkach biwakowych, a chciałyby spędzić ten wyjątkowy weekend w Rudawach, mają dostępną bazę noclegową w Karpnikach, Gruszkowie, Kowarach i Czarnej (Czarnków).
 10. Wszyscy grający i śpiewający niech zabiorą ze sobą gitary, śpiewniki i inne instrumenty (wg własnych preferencji i zdolności).
 11. Przydatne będą małe składane krzesełka wędkarskie.
Michał Tracz, tel.: 571 270 523, www.facebook.com/bladywrudawach. www.bladywrudawach.pl

Spotkanie z ciekawym absolwentem
23 maja 2016 roku w łódzkiej FILMÓWCE odbyło się spotkanie z naszym absolwentem (matura 1951), światowej sławy operatorem filmowym WITOLDEM SOBOCIŃSKIM. Jest on autorem zdjęć do 90 filmów, etiud i seriali; m.in. "Ziemi Obiecanej", "Wesela", "Wszystko na sprzedaż" i "Sanatorium pod klepsydrą". Kolega Sobociński zaproponował, abym z grupą uczniów i ich opiekunem przyszła do Filmówki, zamiast spotykać się w Koprze. Na miejscu pokazał nam sale, w których kręci się filmy, etiudy teatralne, salę wykładową i projekcyjną. Następnie przyglądaliśmy się pracy studentów-operatorów kręcących etiudę pod czujnym okiem kolegi Witolda.Mogliśmy, choć trochę, poczuć atmosferę szkoły filmowej.
Joanna Słupecka
Blady w Rudawach i w Polskim Radiu Łódź
31 maja br. wraz z Panią Moniką Zarębą, przedstawicielką Fundacji "Szansa dla niewidomych", dwaj nasi absolwenci: Michał Tracz (matura 91) i Arkadiusz Jadczak (matura 92) byli gośćmi programu "Tacy sami" w Polskim Radio Łódź. W wieczornej audycji opowiadali o przyrodniczej ścieżce dydaktycznej im. hm. Janusza Boissé, skupiając się na ułatwieniach dla osób z dysfunkcją wzroku.
Audycji możecie posłuchać tutaj (link).
A w najbliższą sobotę (4 czerwca br) wszystkich absolwentów I LO i nie tylko zapraszamy na ulicę Piotrkowską, do Pasażu Schillera, gdzie o godz. 12.00 rozpocznie się niezwykły happening przygotowany przez Fundację "Szansa dla niewidomych” i absolwentów I LO pod wodzą Izy Niedźwieckiej (matura 86). W programie: koncert harf, tor przeszkód dla osób, które dzięki specjalnym goglom mogą poczuć jak to jest być osobą niewidomą oraz mecz koszykówki z zawiązanymi oczami :-)
W dalszym ciągu zbieramy środki na utrzymanie i rozwój ścieżki, więc każdy grosz wrzucony do puszki w trakcie kwesty jest na wagę złota! Serdecznie zapraszamy całe rodziny!

Koncert z udziałem Tomka Koniecznego
Z ogromną przyjemnością, pragniemy poinformować, że nasz absolwent, wybitny, światowy bassbaryton Tomasz Konieczny (matura 1990) wystąpi 16.06.2016 w Operze Narodowej w Warszawie. Tomek będzie główną gwiazdą nadzwyczajnego koncertu charytatywnego. W programie zaplanowane są jego koronne arie z oper R.Wagnera. Wpływy z koncertu i gaże artysty zostaną przeznaczone dla innego sławnego polskiego śpiewaka, który zmaga się z ciężką chorobą. Wydarzenie to jest niepowatarzalną okazją usłuszenia naszego kolegi w kraju ojczystym. Jego napięty program składający się głównie z występów na najsłynniejszych deskach operowych całego świata, nie pozwala zbyt często gościć go w Polsce. Wielu naszych kolegów już zakupiło bilety na ten występ, także Was nie powinno tam zabraknąć. Gorąco zachęcamy do zakupu biletów. Tomek obiecał  także zaszczyć nas swoim występem w czasie zbliżającego się zjazdu absolwentów we wrzesniu br. (Link do strony koncertu i zakupu biletów)

Głaz Bladego już stoi na Skalniku!
W sobotę 21 maja trzem naszym absolwentom (Michał Tracz - matura 91, Arkadiusz Jadczak - matura 92 i Michał Kustosik - matura 95) udało się postawić na szczycie Skalnika (945 m.n.p.m.) głaz poświęcony prof. hm. Januszowi Boissé - zmarłemu w 2015 roku wieloletniemu nauczycielowi geografii w naszej szkole i wieloletniemu Komendantowi Szczepu im. Romulada Traugutta działającego przy I LO.  (Kliknij w zdjęcie obok aby zobaczyć pełnowymiarową wersję)
Głaz jest elementem tworzonej przez grupę Absolwentów szkoły przyrodniczej ścieżki dydaktycznej im. prof. hm. Janusza Boissé. Jej otwarcie nastąpi w dniu 25 czerwca, w Rudawach Janowickich, na Polanie Strużnickiej.
Więcej o inicjatywie i ścieżce przeczytacie na www.bladywrudawach.pl lub https://www.facebook.com/bladywrudawach

Pożegnanie klas III
W czwartek, 28 kwietnia 2016 roku, o godzinie 16, odbędzie się uroczyste pożegnanie klas III wraz z symbolicznym przekazaniem sztandaru Stowarzyszenia nowym absolwentom Szkoły.
Prezes Stowarzyszenia Janusz Kotliński
"Blady pod gwiazdami"
link do wydarzenia na Facebooku
Uwaga: z powodu niewielkiego zainteresowania impreza została odwołana
istnieje możliwośc zwrotu pieniedzy, szczegóły na Facebooku
Zegar odlicza czas do wydarzenia "Blady pod gwiazdami", które będzie miało miejsce w Planetarium EC1 Łódź (najnowocześniejszy taki obiekt w Polsce) 5 maja o godzinie 18.00. Impreza obejmuje pokaz pt. "Gwiazdozbiory wiosennego nieba" oraz wycieczkę po zakamarkach EC1 - zrewiltalizowanej, elektrociepłowni będącej obecnie centrum kultury.
Dobrowolna składka uprawniająca do uczestnictwa w wydarzeniu wynosi 50 zł za osobę. Należy ją przekazać na konto Stowarzyszenia Wychowanków ILO im . M. Kopernika w Łodzi, koniecznie z dopiskiem "Blady pod gwiazdami" nr 55 1020 3352 0000 1102 0009 9150.
Wydarzenie jest częścią projektu "Blady w Rudawach", dzięki któremu powstanie pierwsza w Polsce dwuwymiarowa ścieżka dydaktyczna w Rudawach Janowickich im. Prof. Janusza Boissé "Bladego". Więcej informacji o projekcie można przeczytać tutaj.

Bluzy
Samorząd Uczniowski w I LO prowadzi sprzedaż bluz szkolnych. Dostępne kolory to: granat, bordo i czerń. A dostępne rodzaje to: bejsbolówka i bluza z kapturem lub bez. Uczniowie odpowiedzialni za sprzedaż bluz czekają na chętnych codziennie na długiej przerwie (10.50-11.20) w harcówce. Można się także skontaktować z nami przez Fejsbuka lub poprzez mail z Przewodniczącym Samorządu kamiljan199@gmail.com

Składamy wszystkim zwiazanym z Koprem:
dyrekcji, profesorom, pozostałym pracownikom, uczniom i absolwentom, sympatykom oraz Waszym Rodzinom
najlepsze życzenia radośnie przeżytych Świąt Wielkiej Nocy


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów


Teodor Axentowicz - Święcone

Aukcja Śpiewana
We wtorek po świętach organizujemy Aukcję śpiewaną na której będziemy licytować przedmioty - pamiątki związane z Bladym, aby zebrać trochę funduszy na ścieżkę dydaktyczną im. Bladego w Rudawach Janowickich a także po to aby sobie pośpiewać (za tę stronę imprezy odpowiedzialny jest Janusz Szolc).
Będziemy licytowali następujące przedmioty:
 1. Malowany portret Bladego
 2. Czekan prawdopodobnie z okresu międzywojennego
 3. Obraz z zegarem i podpisami absolwentów "Kopra"
 4. Finka Bladego
 5. Mapa "Rudawy Janowickie" wydana przez Szczep im R Traugutta - wyd. I
 6. Przepiękne prace fotograficzne Joanna Boisse
 7. Pamiątka z wyprawy Przemysław Lipiński do Papui Nowej Gwinei - oryginalna torba tubylców!
 8. Monografia "Rudawy Janowickie" p. Agnieszki Łętkowskiej - dyrektor DZPK Rudawy Janowickie
 9. Bagnet WP z 1935-1939 r. Perkun (koneserzy wiedzą że jest to rarytas, z pewnością będzie tu cena minimalna :)))
data wydarzenia : 29 marca (wtorek) godzina: 17:00 miejsce: U Milscha, Łąkowa 21 Łódź
link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/189709251394552/

pozdrawiam
Małgosia Jeremin-Mazurkiewicz


Dzień Gór


Arek Jadczak wraz z innymi absolwentami organizuje 23 marca Dzień Gór.
O szczegółach możecie przeczytać tutaj.

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu, a chętnych - także do pomocy w jego przygotowaniu.
Kontakt - najlepiej przez Facebook: https://www.facebook.com/arkadiusz.jadczak


Sprawozdanie z Rady Szkoły
Dobry wieczór,
 1. Pani Dyrektor poinformowała Radę o planie finansowym na 2016 rok. Na zakup materiałów i wyposażenia/m.in.prenumeraty,wydawnictwa dla nauczycieli i do biblioteki itp/ 15,7 tys.Kwota mniejsza niż w 2015roku.
 2. W dniach 11 marca-4 kwietnia będzie przeprowadzona ewaluacja/kontrola szkoły z Kuratorium zlecona przez Ministerstwo. Między innymi będą ankiety online nauczycieli,uczniów kl.II i II,rodziców.
 3. Dni Otwarte będą 6 i 9 kwietnia.
 4. 18 marca odbędzie się w auli PŁ Międzynarodowa Konferencja o globalnych i lokalnych problemach w życiu człowieka,która w dużym stopniu przygotowali nasi uczniowie.Patronów jest wielu,prelegenci są w trakcie potwierdzania swojej obecności.
 5. Przedstawiciele Stowarzyszenia /ja Ryszard Rotkiewicz i Andrzej Hrynkiewicz/zostali zapytani o zaawansowanie prac zjazdowych. Przedstawiłam to w zarysie,natomiast kalendarium i szczegóły znała i przedstawiła pani Dyrektor.
Joanna Słupecka

III Szkolny konkurs Talentów „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO

W dniu 12 lutego 2016 mieliśmy ogromną przyjemność zasiąść w jury III Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO.
Zaprezentowało się 16 uczestników: zespoły, wokaliści, instrumentaliści, tancerze,  recytatorka i in. Uczestnicy konkurowali o nagrody pieniężne, w łącznej kwocie 1500,00 zł,  ufundowane  przez:
Wszystkie prezentacje zostały starannie przygotowane a ich poziom był wysoki i wyrównany.
Jury w składzie:
przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
Wyróżnienia:
 „Nagrodę Publiczności” otrzymała Zuzanna Łuszczyk – 300, 00 zł.

Pragniemy podziękować Dyrekcji za wspaniały pomysł konkursu i jego kontynuację, wszystkim uczestnikom, prezentującym swoje talenty, oraz widowni, która czynnie uczestniczyła we wspólnym święcie Kopra. Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów. Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie nadal kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych, oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem. Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.
Jurorzy:
Michał Fajbusiewicz – przewodniczący jury, Janusz Kotliński, Liliana Szymańska, Adam Mortas , Joanna Słupecka, Elżbieta Wojsa


Terminy imprez w Strużnicy
25 czerwca 2016 roku odbędzie się otwarcie ścieżki im. profesora Boisse (patrz Blady w Rudawach), a Zlot Dinozaurów, jak zwykle, odbędzie się bez zmian, w ostatni pełny weekend lipca, czyli w dniach 29, 30 i 31 lipca 2016.
Spotkanie karnawałowe
Tadek Żyła (Żyliński) zaprasza na tradycyjne spotkanie karnawałowe absolwentów w dn.29,01.2016 o godz.19 w Spatifie Al.Kościuszki 35. Koszt 95 PLN obejmuje menu zimne i ciepłe, muzykę, DJ ten sam co ostatnio. Impreza przewidziana na 60 osób. Zgłoszenia i wpłaty do 15.01.2016 w kopertach w sekretariacie Szkoły lub osobiście tel. 660 460 612
Akcja "Blady w Rudawach"
Od lutego bieżącego roku działa grupa ludzi, którzy na początku w ramach projektu ‪#‎BladynaSkalniku‬ a obecnie pod nazwą #BladywRudawach pracują nad upamiętnieniem prof. Janusza Boisse w Rudawach Janowickich. Sam projekt ewoluował od Głazu na Skalniku i Polanie poprzez szlak im. Bladego do obecnej formy i obejmuje następujące części:
 1. Głaz na Skalniku
 2. Głaz na Polanie Strużnickiej
 3. Tablica informacyjna - geograficzna (zamiast obecnej drewnianej, przybitej do drzewa z napisem "Skalnik 945 mnpm) na szczycie Skalnika
 4. Wirtualna ścieżka dydaktyczna im. Prof Janusza Boisse
 5. Ścieżka dydaktyczna im Prof J.Boisse w Rudawach Janowickich, unikalna w skali kraju a to zarówno za sprawą zastosowanych rozwiązań technicznych (szczegółów nie zdradzę, pozostawiam tę przyjemność autorom :)jaki profesjonalnego podejścia do materiału merytorycznego z zakresu biologii, gospodarki leśnej, geologii, farmacji, historii.
 6. Częścią projektu jako całości jest również wiata na Polanie Strużnickiej, (to część projektu realizowana przez grupę reprezentowaną przez Ryszarda Kowskiego)

Wraz z rozwojem koncepcji i prac nad projektem rozrastała się grupa zapaleńców połączonych wspólną ideą, bezinteresownością i ofiarnością (nie chodzi tylko o pieniądze ale i o poświęcony czas, dzielenie się swoją wiedzą i profesjonalnymi umiejętnościami i kontaktami). Chciałbym przy okazji tego sprawozdania wymienić moich ludzi (teraz w zasadzie to już moich przyjaciół:
 1. mgr Barbara Boisse, filolog, historyk literatury polskiej, konsultant językowy treści wysyłanych dokumentów (a także treści tablicy na Muralu Bladego). Żona Bladego.
 2. dh mgr Joanna Boisse, przyboczna 7 ŁDH - botanik UŁ, autorka stanowisk i pulpitów przyrodniczych "Co zobaczysz na ścieżce", "Rośliny górskich siedlisk wilgotnych", Rośliny siedlisk leśnych". Prywatnie córka Bladego.
 3. dh mgr inż. Arkadiusz Jadczak, 6 ŁWDH, inicjator i wykonawca wersji elektronicznej ścieżki dydaktycznej, autor Tablicy "O patronie" na ścieżce dydaktycznej, współautor trasy ścieżki, autor fotograficznej dokumentacji roślin na ścieżce dydaktycznej.
 4. dh Michał Strawiak, 6 ŁWDH, informatyk, techniczny koordynator projektów przyrodniczych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie SGGW. Inicjator i wykonawca wersji elektronicznej ścieżki dydaktycznej, Wielokrotny koordynator działań na linii Parki Krajobrazowe - Nadleśnictwo - Leśnictwo - inicjator spotkań trójstronnych, współautor trasy ścieżki.
 5. dh mgr Jadwiga Krajewska, 4 ŁDH - Przybyszewska, geomorfolog, wieloletni zastępca komendanta szczepu im. R. Traugutta. Pomysłodawczyni projektu ścieżki dydaktycznej. Wytyczenie trasy, Dokumentacja fotograficzna stanowisk przyrodniczych oraz geostanowisk trasy a także panoram. Autorka nowej tabliczki na Skalniku oraz merytorycznej zawartości tablicy geologicznej na ścieżce pt "U źródeł Karpnickiego Potoku". Autorka pierwszego kartograficznego wizerunku ścieżki. Pomysłodawczyni wszystkich stanowisk na ścieżce. Wicedyrektor 26 Gimnazjum im. M. Reja w Łodzi.
 6. dr Krzysztof Przybyszewski - fizyk, wieloletni nauczyciel w I LO, autor dokumentacji fotograficznej trasy, stanowisk przyrodniczych i geologicznych trasy oraz panoram, przeszedł trasę ścieżki przyrodniczej.
 7. dh dr Włodzimierz Witkowski 47 ŁWDH- architekt, adiunkt na Wydziale Architektury PŁ, autor regulaminu konkursu na projekt tablicy/skały pamiątkowej Bladego, koordynator kontaktów z PTTK o. w Łodzi i Kamiennej Górze, autor cegiełek na projekt #BladywRudawach ,współautor rozwiązań graficznych ścieżki przyrodniczej
 8. dh mr inż. Tomasz Skorupa, 6 WŁDH, architekt, grafik, współwłaściciel firmy "Kontrastowo". Autor projektu głazu upamiętniającego Bladego, wygrał konkurs ogłoszony na tenże projekt na początku b.r. Współautor rozwiązań graficznych ścieżki przyrodniczej, Autor graficznego Logo ścieżki, Współpomysłodawca elektronicznej wersji ścieżki. Autor fotograficznej dokumentacji ścieżki. Określenie koordynatów przestrzennych na ścieżce. Współautor projektu ławki na trasie ścieżki.
 9. dh mgr Marta Pyziak, 47 ŁWDH, skarbnik grupy, pomysłodawczyni wielu form pozyskiwania funduszy na Ścieżkę Bladego, wykonawczyni tychże. Doradca finansowy.
 10. dh mgr Małgorzata Jeremin - Mazurkiewicz, drugi skarbnik grupy, doradca finansowy, a przede wszystkim osoba która przekazała środki nadwyżkowe z projektu "Mural" na sfinansowanie ścieżki dydaktycznej! Dziękujemy!
 11. mgr Maria Kurzac, botanik UŁ, konsultacje botaniczne, współpraca przy opisach stanowisk przyrodniczych ścieżki przyrodniczej, ścisła skoordynowana współpraca z Joanną Boisse.
 12. dh Marcin Sobiepański Przez cale liceum w 47 ŁWDH a potem już do końcaaaaa w 8 ŁDH (takze jako jej drużynowy) - skarbnik Stowarzyszenia Wychowanków, nadzoruje proces zbioru funduszy na projekt z ramienia SW. Zaangażowany w wykonanie tablic oraz pulpitów informacyjnych na ścieżkę dydaktyczną
 13. Inżynier Nadzoru- Obręb Kowary, Rzecznik Prasowy Marek Rybak - , współautor trasy ścieżki dydaktycznej oraz pulpitu pt "Gospodarka leśna"
 14. Jeszcze jeden dobry duch tej ścieżki, Pani Elżbieta Trzonek. Lasy Państwowe - Ośrodek Rozwojowo - Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu. Redaktor wielu filmów przyrodniczych, związana z Leśnym Studiem Filmowym. Pierwsza wyciągnęłą do nas rękę.
 15. dr Hieronim Andrzejewski, Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego - jeszcze jedna osoba, która "utorowała nam ścieżkę":
 16. Na koniec najważniejsza osoba: Szef Grupy Blady w Rudawach - dh Michał Tracz (drużynowy 3 ŁDH), Mgr farmacji, Dyrektor Szpitala w Głownie - zajmuje się koordynowaniem prac nad projektem, kontaktami z zewnętrznymi agendami tj Nadleśnictwem "Śnieżka", Dyrekcją Rudawskiego PK i innymi wg aktualnych potrzeb. Projektodawca, koordynator projektu 'Blady w Rudawach', wielokrotnie przeszedł trasę przyrodniczej ścieżki dydaktycznej, Autor stanowiska "Leśna Apteka" na ścieżce. Autor fotograficznej dokumentacji roślin na ścieżce dydaktycznej.
Prace nad projektem ‪#‎BladywRudawach‬ trwają, ale wymagają ciągłych uzupełnień, więc napiszę, że do obecnej chwili, w trzech ostatnich dniach, możemy z dumą dopisać punkty 10, 11, 12 i 13.
 1. Uzyskano zgodę na wszystkie elementy projektu, zarówno z Nadleśnictwa jak i Parku Krajobrazowego Rudawy Janowickie
 2. Zaangażowano w projekt Nadleśnictwo "Śnieżka" - opracują zawartość merytoryczną pulpitu pt. "Gospodarka leśna", wyznaczyli fragment ścieżki w terenie, tak aby nie narażać turystów na niebezpieczeństwo w trakcie zrywki drzew
 3. Przygotowano merytorycznie zawartość wszystkich 8 stanowisk na ścieżce, obecnie trwają prace nad wizualizacją tablic
 4. Po poszukiwaniach głazu w Męce, znaleziono go i czeka na transport do zakładu kamieniarskiego, gdzie będzie przecięty i rzeźbiony zgodnie z projektem Tomka Skorupy
 5. Opracowano koncepcję elektronicznej wersji ścieżki dydaktycznej
 6. Zebrano łącznie kilkanaście tysięcy zł. Marcin Sobiepański poda dokładną informację w tym zakresie
 7. Zorganizowano jeden kominek charytatywny, w trakcie są tzw‪#‎ObiadyzBladym‬ w trakcie których zbieramy pieniądze na projekt. (Ostatnio Marta Pyziak zebrała w ten sposób 600 zł!)
 8. Opracowano koncepcję transportu głazu na Skalnik z wizją lokalną włącznie (moja ostatnia wizyta w Rudawach plus konsultacje z M,Strawiakiem), wiemy nawet kto dokona tego dzieła Emotikon smile
 9. Omówiono z nadleśnictwem projekt wiaty, jej posadowienie w terenie na Polanie Strużnickiej, metodę wyboru wykonawcy wiaty. Wspólnie z Michałem Strawiakiem prowadziliśmy również rozmowy nad pozyskaniem drewna na wiatę.
 10. 1 grudnia 2015 r. w siedzibie Radia Łódź (Narutowicza 130) grupa 16 osób w składzie: dh dh : Anna Błaszczyk, Małgorzata Jeremin - Mazurkiewicz, Agata Wojdasiewicz - Kubacka, Olga Skowrońska, Jaga Wasiak, Agnieszka Lipińska, Małgorzata Filipczak, Joanna Boisse, Michał Tracz, Arkadiusz Jadczak, Artur Urbański, Janusz Szolc, Michał Kustosik, Marcin Zwierzak, Marcin Łukaszewski, pod dyrekcją Elżbiety Wojsy nagrała specjalną Płytę Wigilijną, która będzie dostępna do nabycia podczas Wigilii naszego Szczepu.
 11. 2.12.2015 w Rogowie, zostało po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowane oprogramowanie Leśne Latarnie, pierwszy w skali kraju system nawigacji na ścieżkach i szlakach turystycznych (w tym dla osób niewidomych i niedowidzących). Projekt był konsultowany w terenie z osobą niewidomą. Zostanie on zastosowany na naszej przyrodniczej ścieżce dydaktycznej. Autorami tego przedsięwzięcia są nasi dwaj koledzy z Grupy: alfabetycznie: dh Arkadiusz Jadczak oraz dh Michał Strawiak 'Komandos'. Dostali gromkie brawa, także od reprezentantów Leśnictwa Kowary :)
 12. 3.12.2015 r w Rogowie przetestowano praktycznie oprogramowanie "Leśne Latarnie". Prze trasę w terenie wyżej wymienieni koledzy z grupy BwR "przepędzili" w tym celu ponad 100 osób testujących oprogramowanie... Na marginesie dodam, że na Konferencji były obecne dwie osoby z Leśnictwa Kowary, które naocznie mogły przekonac się "jak to działa"
 13. Z ostatniej chwili: zostało dopracowane właśnie i przekazane grupie graficzne oznakowanie Przyrodniczej Ścieżki Dydaktycznej im. Bladego. Całościowy projekt graficzny wykonał dh Tomasz Skorupa inspirując się danymi historycznymi dotyczącymi dawnych oznakowań na sudeckich szlakach, odnalezionych i przesłanych Mu przez dh hm Jadzię Krajewską - Przybyszewską.

Uroczyste otwarcie Ścieżki dydaktycznej im. Dh Prof. Janusza Boisse, a także odsłonięcie tablic na Skalniku i Polanie planujemy na 25 czerwca 2016.


Z upoważnienia szefa grupy - Michała Tracza
Joanna Boissé

Spotkanie organizacyjne zjazdów: absolwentów i harcerzy.

Zgodnie z obietnicą przedstawiam sprawozdanie ze spotkania koordynacyjnego Zjazdów 110 / 100 we wrześniu przyszłego roku.
W dniu 20 listopada 2015 (czyli w ostatni piątek), o godzinie 17:30 (z 10cio minutowym opóźnieniem, za co biję się w piersi) rozpoczęło się spotkanie koordynacyjne. Uczestniczyli: Stowarzyszenie: Janusz Kotliński (Przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków), Joanna Słupecka, Anna Hornich, Marcin Sobiepański, Paweł Kowski (absolwent i Kwatermistrz Bazy w Strużnicy); Szczep: Olga Skowrońska (absolwentka i Komendantka Szczepu), Michał Wacławski; zaproszeni goście, czyli Grupa „Blady w Rudawach” (oczywiście też absolwenci): Joanna Boisse i Michał Tracz (szef Grupy).
Ustaliliśmy w porządku obrad:
1. Plany Stowarzyszenia Wychowanków, czyli „stałe fragmenty gry Zjazdowej”.
2. Plany Szczepu, czyli Druga, ale tak samo ważna, część naszego Zjazdu.
3. Plany Grupy Blady w Rudawach, jako komplementarne działania wpisujące się znacząco w rok zjazdowy wynikające z działań mających na celu upamiętnienie dokonań profesora Janusza Boissé
Ad. 1: piątek, 23 września 2016 roku
???? spacer szlakiem pamięci – po miejscach spoczynku naszych Profesorów
sobota, 24 września 2016 roku
8:00 Msza Św.
9:00 w Wytwórni Filmów przy ul. Łąkowej rusza Biuro Zjazdowe (zgodnie z wnioskiem Olgi, obsługiwane głównie przez Szczep)
10:00 rozpoczęcie oficjalnej części Zjazdów
11:00 rusza Biuro Zjazdowe w KOPRZe
12:00 Apel Szczepu z udziałem chętnych absolwentów na dziedzińcu Wytwórni Filmów
13:00 Wymarsz kolumny Szczepu i Absolwenckiej do Szkoły
15:00 Uroczyste nadanie imienia prof. Janusza Boissé pracowni geograficznej
20:00 Bal Absolwencki w Wytwórni Filmów
niedziela, 25 września 2016 roku
10:00 mecze uczniowie / harcerze (wspomagani przez absolwentów) / absolwenci
13:30 Kominek w Sali Gimnastycznej
Ad. 2: sobota, niedziela 17, 18 września 2016 roku
Rajd z Piosenką, połączony z regatami – gdzieś nad Zalewem Sulejowskim
piątek, 23 września 2016 roku
Harcerski Rajd po Łodzi szlakami KOPRA i Szczepu
Ad. 3. 29, 30, 31 lipca 2016 roku – uroczystości związane z akcją Blady w Rudawach (uwaga – ostateczne decyzje dotyczące Akcji podane będą przez grupę Blady w Rudawach)

Poza tymi ustaleniami mamy jeszcze zaplanowane działania wspólne, czyli „trylogia” – trzy wydawnictwa ze wspólną szatą graficzną (na jedno już zgodę wyraził Włodek Witkowski, o pozostałe ma być jeszcze poproszony: tradycyjne Zjazdowe wydawnictwo Stowarzyszenia Wychowanków, wydawnictwo Szczepu im. R. Traugutta i wydawnictwo wspomnieniowe o Bladym. Prawdopodobnie będą też wydane płyty CD: ilustracje do wydawnictwa Stowarzyszenia; historia i działalność Kabaretu Kiełbie we Łbie, oraz przewodnik po miejscach spoczynku osób ważnych dla KOPRA. 
Tyle ustaleń. Ze swojej strony dodam, że jeśli nic nie stanie na przeszkodzie, to, jak zwykle, w ostatnim pełnym week-endzie lipca (29, 30 i 31 lipca 2016 roku) planowany jest Zlot Dinozaurów w Strużnicy.
I na razie tyle informacji. Pozdrawiam,


Ryszard KowskiZe smutkiem informujemy o śmierci naszego Kolegi

Jacka Zdybickiego
matura 1982

Jego pogrzeb odbył się w piątek 27 listopada o godzinie 14.15 na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej


24.09.2015
Mural Bladego gotowy!

Zbiórka na mural Bladego zakończyła się powodzeniem i od najbliższej niedzieli, 27.09.2015, bedziemy mogli "oficjalnie" podziwiać gotowe dzieło. Odsłonięcie odbędzie się w niedzielę o godzinie 13:00. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy w imieniu "grupy inicjatywnej", której zapał i konsekwencja w działaniu w połączeniu z ofiarnością Koprowego środowiska doprowadziły do powstania tej pamiątki poświęconej Szefowi. Nie ma na niej Jego wizerunku, ale jest idea, której poświęcił całą swoją działalność, wyrażona piękną graficzną metaforą. Najlepiej zobaczcie sami.

Więcej informacji znajdziecie na stronie Szkoły oraz na Facebooku, gdzie utworzone zostało wydarzenie "Mural Bladego"


Z żalem zawiadamiamy, że zmarła nasza Koleżanka

Maria Grzelak (z d. Libich)
matura 1981

Pożegnanie odbędzie się czwartek, 24 września o godzinie 14.30 w firmie pogrzebowej Klepsydra przy ulicy Solec.
Pogrzeb w piątek, 25 września o godzinie 13.00, cmentarz katolicki na Zarzewie w Łodzi przy ulicy Lodowej.


Wiadomości z Rady Szkoły

1. Zatwierdziliśmy plan pracy Szkoły na rok szkolny 2015/2016. Najbardziej interesujące pozycje, to:
2. Mural ku czci Bladego będzie włączony w szlak murali i pokazywany wycieczkom URBAN FORMS
3. Flmiki z wydarzen szkolnych można oglądac na youtube: KOPERTV
Joanna i Ryszard


Z opóżnieniem dotarła do nas informacja o tym, że 15 maja przyjaciele z Kopra i ze studiów pożegnali koleżankę

Małgosię Hanuszkiewicz-Starzyńską
matura 1967 (pierwsza żeńska matura w I LO)

Małgosia razem z Basią Śreniowską-Szafran była współtwórczynią legendarnego kabaretu "Kiełbie we łbie". Była autorką tekstu wielu piosenek. Rozdział poświęcony Kabaretowi, napisany przez obie Koleżanki, jest w naszym wydawnictwie na 100-lecie Kopra. Obie zaprzyjaźniły się z Bladym w Szkole i to była przyjaźń na zawsze.
Małgosia skończyła studia medyczne. Piękne wspomnienie o Niej napisał w wydaniu sierpień-wrzesień 2015 "Panaceum" Zbigniew Kijas (przepraszamy za słaba jakość skanu).


Rajd z Piosenką !

W imieniu pomysłodawców i organizatorów zapraszam Was serdecznie na reaktywowany "Rajd z Piosenką" (19-20.IX.2015, Męka) - 47 edycję czegoś, co dobrze znacie z doświadczenia sprzed kilkunastu lub kilkudziesięciu lat Emotikon smile Założenie jest takie, że nawiązujemy do tradycji tej imprezy, ale nie za wszelką cenę. Zatem będą trasy i niespodzianki na nich (ale raczej będzie to wspomnieniowy spacer niż odwieczna rywalizacja drużyn), będzie szkoła w Męce (a w środku wrzątek ;-)), kominek, wspólne śpiewanie, gawędy i wspomnienia oraz Giełda piosenki, na której każdy może wrócić na scenę w blasku chwały i oklasków :-)) A potem dla najwytrwalszych - nocleg w sali gimnastycznej Emotikon smile Na miejscu będą z nami także harcerze wędrownicy i Komenda Szczepu im. Romulada Traugutta. Piszę to w tym celu, aby poinformować Was, że zaczniemy i skończymy obrzędowo oraz na terenie szkoły nie będzie można spożywać alkoholu. 
Wszystkie niezbędne informacje zamieszczam w zaproszeniu, chętnie odpowiem na ewentualne pytania, a w celu ułatwienia dokonywania wpłat w ramach zrzutki na Rajd (50 PLN, termin końcowy: 21 sierpnia) - umieszczam tu numer rachunku i tytuł wpłaty:

ZHP HUFIEC ŁÓDŹ POLESIE
36 1020 3378 0000 1802 0274 9711
Tytułem: Darowizna na cele statutowe Szczepu im. R. Traugutta

Zamieszczam także Śpiewnik Szczepu w wersji elektronicznej do pobrania, abyście przypomnieli sobie wszystkie piosenki i dobrze się przygotowali do tej jedynej w swoim rodzaju nocy Emotikon smile

Czuwaj! Do zobaczenia w Męce!

Arkadiusz Jadczak

(Więcej, także na temat rajdów z dawnych lat możecie dowiedzieć się na facebookowej grupie "Rajd z piosenką")


Ranking szkół
Nasza Szkoła zajęła 10 miejsce w Polsce w rankingu szkół ponadgimnazjalnych ,które rozbudzają pasję do przedmiotow ścislych i inspirują uczniów do studiowanaia na kierunkach inżynierskich i innych z przedmiotow ścisłych. Była to pierwsza edycja tego rankingu zwanego STEM (skrót od pierwszych liter angielskiej nazwy). Wręczenie dyplomów odbyło się 30 czerwca w Warszawie. Bardzo się cieszymy i gratulujemy nauczycielom i uczniom.
J.Słupecka


Pięćdzisięciolecie matury
W środę 3 czerwca 2015 grupa absolwentów klas a,b,c z rocznika maturalnego 1965 spotkała się o godz.14 w auli szkoły z uczniami klas II naszego Liceum.
Było to spotkanie kopernikowców - my, absolwenci ostatnich męskich klas sprzed 50 lat z dzisiejszą 18 letnią młodzieżą licealną, podczas którego pomimo róznicy wieku az 2 pokoleń, to klimat tego spotkania Młodości z Dojrzałością  i bezpośrednich rozmów miał w sobie owo coś z "genius loci", jaki wywołuje wspomnieniowo Koper dla swych absolwentów. Miło i bardzo gościnnie zostaliśmy powitani przez Panią Dyrektor Ewę Wojciechowską oraz przez prezesa Stowarzyszenia Absolwentów kol. Janusza Kotlińskiego. Uwiecznieniem tej niecodziennej chwili, oprócz dyskusji z młodymi licealistami, było wręczenie przez Panią dyrektor i prezesa Stowarzyszenia absolwentom z rocznika 1965 dyplomów "Złotej Matury". Potem poszliśmy odwiedzić swe dawne klasy i pracownie. Wspomnieniom i koleżeńskim rozmowom nie było końca. Miłą pamiątką będzie wspólna fotografia z Panią Dyrektor pod obrazem naszego szkolnego patrona Mikołaja Kopernika.
Wieczorem 3.VI. odbyła się uroczysta koleżeńska kolacja w restauracji "Soplicowo", w której wzięło udział 44 absolwentów. Liceum im.Kopernika ukończyła w 1965 r grupa 104 absolwentów. Do dziś zabrakło spośród nas już 22 kolegów. Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.
Honorowym gościem tego wieczornego spotkania absolwentów KOPRA była Pani prof. H.Kamińska, polonistka, wychowawczyni klasy c. Pomimo 88,5 lat swego życia, a zaczęła pracę w Liceum Kopernika w 1954 r, to wszystkim nam Pani prof.Kamińska zaimponowała swoją dokładną pamięcią, elegancją serdecznego słowa i troską o nasze losy oraz swoją kondycją fizyczną. Dobry to jest dla Nas prognostyk na nasze kolejne lata. :-) Z przyjemnością prowadziliśmy z Panią prof. H. Kamińska już dorosłe rozmowy :-)
 W trakcie kolacji pani dyr.E.Wojciechowska wręczyła pozostałym absolwentom dyplomy "Złotej Matury".
Należy także wyrazić wyrazy podziękowania organizatorom tego spotkania się absolwentów Kopra po 50 latach tj, kolegom W. Granasowi, J.Fleischerowi i A. Dolińskiemu z klasy b, kolegom M. Rożnieckiemu i K. Turowskiemu, T. Mroczkowskiemu z klasy c oraz kolegom G. Grandemu, W.Wyszywaczowi i J.Chmielewskiemu z klasy a. Komitet organizacyjny tego spotkania z okazji 50 - lecia matury powołany został w sierpniu 2014r.
 Do zobaczenia Koledzy na kolejnym naszym absolwenckim spotkaniu w murach KOPRA za 5 lub 10 lat. :-) Oby tylko nam zdrowie dopisało. :-)
A w przyszłym roku spotkamy sie z okazji kolejnego Zjazdu Absolwentów Liceum im. M.Kopernika z okazji 110 rocznicy jego powołania przez obywatelskie Towarzystwa "Uczelnia", jako pierwszej polskiej szkoły średniej w Łodzi pod zaborem rosyjskim.
Jacek Strzelecki (więcej zdjęć tutaj)

Zakończenie roku szkolnego
26 czerwca uczestniczylismy wraz z Rysiem Rotkiewiczem w uroczystości  zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas pierwszych i drugich. Wyniki uczniów są imponujące. Zarówno średnie ocen, liczba świadectw z czerwonym paskiem, jak i wszechstronnośc zainteresowań uczniów i dziedzin w których sie zmagali.
Mamy 18 olimpijczyków. Uczeń Maciej Rzeszutek (najwyższa średnia), wywalczył brązowy medal w Miedzynarodowej Olimpiadzie Geograficznej, a także Olimpiadzie Historycznej. A może ktoś z absolwentów ufundowałby dla niego nagrodę?
My daliśmy nagrodę (nasze wydawnictwo na 100-lecie) ustępującemu szefowi Samorządu Szkolnego - Adamowi Stęplewskiemu, a także niezwykłemu maturzyście (nie był w kwietniu na swoim zakończeniu, bo wraz z Harnamem reprezentował Polskę za granicą) Jarosławowi Strikerowi. Ma on wybitne osiągnięcia w konkursach matematycznych, ale też, a może przede wszystkim jest społecznikiem. Dwa lata pomagał gimnazjalistom w matematyce, był chorążym sztandaru Kopra na uroczystościach szkolnych i wszystkich na zewnątrz, opiekował się grobami nauczycieli itd itd. A do tego jest bardzo skromny.
Na koniec jedna z klas pokazała świetny program oparty na twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Były to fragmenty Teatru "Zielona Gęś" oraz dwie znane piosenki do tekstów poety.
Nauczycielom i uczniom życzyliśmy udanych iwakacji i szczęśliwego powrotu do Szkoły.

Joanna Słupecka

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia
W dniu 22 czerwca 2015 roku odbyło się zebranie Zarządu Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika w Łodzi. Poruszono w jego trakcie następujące kwestie:
1. Gotowy jest już sztandar Stowarzyszenia.
2. W dniach 24-26 lipca 2015 roku odbędą się w Strużnicy uroczystości poświęcone pamięci Profesora Janusza Boisse, w których jako Stowarzyszenie weźmiemy udział.
Pozdrawiam, Janusz Kotliński

Zakończenie Licealnego Roku Kulturalnego
Osiemastego czerwca spektaklem "Baron Cygański" J.Straussa zakończył się drugi rok licealnego programu kulturalnego w Teatrze Wielkim. Dyrektorki czterech najstarszych łódzkich liceów oraz przedstawiciele młodzieży podziękowali Dyrektorowi Wojciechowi Nowickiemu za poparcie tej inicjatywy młodzieży i stworzenie licealistom możliwości zachwycenia się operą i operetką. Na pewno niektórzy młodzi ludzie polubią te gatunki muzyki na zawsze.
Joanna Słupecka

Odwołane spotkanie
Najbliższe spotkanie przy kawie, wypadające w piątek, 29.05.2015r zostaje odwołane.

Akcja poszukiwawcza kamienia na szlak Bladego w ramach projektu Blady w Rudawach
Sieradz - Męka, 6.06.2015
Będziemy poszukiwać odpowiedniego kamienia aby zrealizować projekt tablicy autorstwa Tomka Skorupy i Urszuli Tuszyńskiej czyli grupy Kontrastowo" na szlak Bladego. Wybór padł na Mękę, to magiczne miejsce. Akcję planujemy zakończyć wspólnym ogniskiem. Szczegóły na Facebooku

Wyniki konkursu na upamiętnienie dh. hm. Janusza Boisse
Witam serdecznie, 27 kwietnia upłynął termin nadsyłania prac w ramach konkursu NA FORMĘ UPAMIĘTNIENIA DH. HM. JANUSZA BOISSÉ – BLADEGO W RUDAWACH JANOWICKICH. Udział w konkursie zadeklarował jeden wykonawca, firma KONTRASTOWO należąca do Urszuli Turzyńskiej i  Tomasza Skorupy. W dniu 5 maja 2015 odbyło się zebranie Kapituły konkursu przy nieobecności jej 3 członków. Obecny był również Tomasz Skorupa jako reprezentant zespołu autorskiego złożonej oferty. Stwierdzono, że projekt został złożony zgodnie z obowiązujacym regulaminem konkursu, spełnia jego formalne wymogi i można przystąpić do dalszego etapu realizacji przedsięwzięcia Blady w Rudawach. Ze względu na obecność jednej oferty, odstępujemy od głosowania internetowego i rozpoczynamy uzgodnienia techniczne z twórcami projektu. Należy zaznaczyć, że Kapituła wniosła uwagi do projektu, jednak nie zmieniają one jego koncepcji a raczej postulują uzupełnienie informacji na tablicy pamiątkowej.
Następnym krokiem jest znalezienie odpowiedniego głazu narzutowego w okolicach Męki k. Sieradza, który posłuży jako materiał do wykonania "tablicy" czy raczej głazu pamiątkowego. Pragniemy aby poszukiwanie głazu było swoistego rodzaju wydarzeniem scalajacym ponownie osoby dla których Blady był osobą wyjątkową. Zapraszamy 6 czerwca do wspólnej wyprawy.
Pozdrawiam Michał Tracz
Zgłoszony projekt: opis plansza 1 plansza 2

Sukces naukowy naszego kolegi
Praca kol. Wojciecha Felendera, którą realizował razem z moim mentorem z Bostonu została opublikowana w czasopiśmie Science Translational Medicine (drugim, po Nature Medicine czasopiśmie naukowym opisującym badania naukowe o zastosowaniu w medycynie). Artykuł w którym kol. Felender jest drugim autorem trafił również na okładkę czasopisma. Bliższe informacje znajdziecie na stronie Fundacji Nauki Polskiej lub w załaczonym dokumencie.
Kol. Felenderowi sedecznie gratulujemy sukcesu i życzymy kolejnych.

Zakończenie klas III
Kol. Ryszard Rotkiewicz i ja uczestniczylismy w uroczystości zakończenia trzecich klas 24 kwietnia. Dziesięcioro uczniów czyli tzw."złota dziesiatka" otrzymało w nagrodę nasze wydawnictwo (to na 100-lecie). Mają nie tylko wysokie średnie, ale uczestniczyli w olimpiadach, konkursach, festiwalach.
Klilkoro z nich aktywnie działa społecznie. Szkoła nagrodziła jeszcze 17 osób, które także maja wspaniałe osiągnięcia. Często łączą naukę ze sportem, muzyka, tańcem, pracami badawczymi, organizowaniem dni krwiodawcy. Byliśmy pod ogromnym wrażeniem tych młodych, wspaniałych ludzi.
Teraz zdaja maturę. Trzymajmy za nich kciuki. Nasza krew!
Joanna Slupecka


Grupy "okołokoprowe" na Facebooku.
Od pewnego czasu dużą rolę w integracji naszego środowiska pełni Facebook. Założenie konta w tym portalu daje gwarancję "trzymania ręki na pulsie" jesli chodzi o organizowane wydarzenia, a takze pozwala podtrzymywać bezpośrednie kontakty miedzy nami. Poniżej znajdziecie linki do grup zrzeszających wychowanków naszej Szkoły. Są one związane głównie z harcerstwem ale także wychowankowie Kopra, którzy nie byli harcerzami znajdą tam interesującą ich tematykę i wiele znajomych osób.

Dinozaury 2015
Kochani - organizacja bazy Strużnickiej, jak co roku o tej porze, wchodzi w fazę przygotowywania sprzętu. W tym roku niezwykle ważnym jest w miarę dokładne zaplanowanie i namiotów, i wyżywienia, boć to rok, z uwagi na odejście Bladego - nietypowy. Szefostwo Bazy poprosiło mnie o zrobienie szacunkowych planów. Jeszcze nie znam stawek, ale tym razem będą dwie - dla instruktorów (czynnych i opłaconych w składkach w Hufcu) - stawki zbliżone do zeszłorocznych, i dla pozostałych gości trochę (ale nie drastycznie!) wyższe. Musimy wiedzieć też ile (mniej więcej) osób się spodziewać. Zatem do 20 maja postarajcie się zdeklarować i napisać do mnie na priv, czyli: rkowski@wp.pl w jakich dniach planujecie być, czy z własnym namiotem czy w bazowym, i czy z wyżywieniem, czy bez. Bardzo to dla nas ważne informacje! Na Polanie będę (jeśli nic złego się nie wydarzy) od 19 lipca. Kulminacja 24, 25 i 26 lipca. Zapraszam wcześniej, bo wtedy będziemy ustawiać nasz "podobóz".
Pozdrawiam Was serdecznie, Rysiek Kowski

Blady w Rudawach - kominek
Niedziela, 10.05.2015 g.17, Pub Keja, Kopernika 46
Nieformalna Grupa "Blady w Rudawach" zaprasza na kominek pełen wspomnień i śpiewów. Przygrywać nam będzie Maciej Kraszewski, propagator piosenki turystycznej. Mamy nadzieję, że przejmiecie inicjatywę, dlatego przynieście gitary i śpiewniki. Wspominać będziemy Bladego i nasze szczenięce lata.
Pieniądze ze sprzedaży biletów (20 zł od osoby) zostaną w całości przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem szlaku Bladego w Rudawach (szlak, tablica, wiata). Będziecie również mogli nas wesprzeć kupując cegiełki koszt 10 zł, 20 zł, 50 zł oraz 200 zł.
Adres wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/579330538876653/


W związku z postanowieniami przyjętymi na zebraniu Stowarzyszenia z udziałem grup realizujących projekty upamiętnienia dha prof. Janusza Boisse (patrz komunikat poniżej)

OGŁASZAMY KONKURS NA FORMĘ UPAMIĘTNIENIA DH. HM. JANUSZA BOISSÉ – BLADEGO W RUDAWACH JANOWICKICH

Szczegóły i regulamin konkursu znajdziecie tutaj

Inicjatywa upamiętnienia druha prof. zyskała poparcie Łódzkiego Kuratorium Oświaty oraz dyrekcji I L.O. Zachęcamy Was do przeczytania pism w tej sprawie. Dziękujemy Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, Panu Markowi Kamińskiemu, oraz Pani Dyrektor Ewie Wojciechowskiej (za poparcie i pięknie opisanie, kim był "Blady" dla naszej społeczności).


Nasz absolwent hm. Piotr Nowacki odznaczony Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP"

Miło nam donieść, że nasz kolega Piotr Nowacki został odznaczony przez Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Srebrnym Krzyżem "Za Zasługi dla ZHP". Uczestnicy obozów i rejsów zorganizowanych i prowadzonych przez Piotrka z pewnością z uznaniem przyjmą decyzję władz Związku. Warto nadmienić, że kol. Piotr pełnił w organizacji różne funkcje związane ze specjalnościami wodnymi, opracowywał publikacje na tematy wodniackie, brał udział w przygotowaniu polskiej flotylli pięciu jachtów na Jamboree 2011 w Szwecji, pełni też funkcje oficerskie na  s/y Zawisza Czarny. Piotrek - gratulujemy wyróżnienia, a pomni tego, co pisał kpt. Karol Olgierd Borchardt, życzymy Ci - silnych wiatrów.
Komunikat z zebrania Stowarzyszenia Wychowanków

W piątek, 20.02.2015r odbyło sie zebranie zarządu Stowarzyszenia. Obecni byli również goście: Joanna Boisse, Anna Starczewska, Andrzej Leman (szef bazy harcerskiej na polanie w Strużnicy), Paweł Kowski (kwatermistrz Bazy) i Michał Tracz (reprezentujący grupę realizującą projekt upamiętnienia druha Boisse poprzez wytyczenie "Szlaku Bladego" na Skalnik i tablicę na szczycie). Po dyskusji ustaliliśmy, że:

Podjęte wcześniej niezależnie od siebie inicjatywy:
zostaną połączone w jeden wspólny projekt pod roboczą nazwą "Upamiętnienie Bladego w Rudawach Janowickich".
Realizujące je grupy połączą siły i środki. Wspólna inicjatywa zyskała jednogłośnie poparcie wszystkich obecnych.
Omówiliśmy także pozostałe inicjatywy (Mural Bladego, pracownia geograficzna im. Prof. Janusza Boisse i inne) ustalając, iż Stowarzyszenie wyraża gotowość udzielenie im poparcia.

Postanowiono, że z kwoty pozostałej z przeprowadzonej zbiórki na rehabilitację prof. Boisse, zostanie zarezerwowane 10 tys. zł na finansowe wsparcie rodziny Profesora. Pozostała część w wysokości ok. 4,5 tys. zł zostanie przeznaczona na upamiętnienie Szefa w Rudawach Janowickich.

Koszt wspólnego przedsięwzięcia został oszacowany na ok. 25 tys. złotych i bez Waszego wsparcia się nie obejdzie.
Zwracamy się z serdeczną prośbą o dokonywanie wpłat na konto:

Stowarzyszenie Gimnazjum I LO im. Kopernika, ul. Więckowskiego 41, 90-734 Łódź
nr konta: 55102033520000110200099150
Swift: BPKOPLPW
Iban: PL55102033520000110200099150

koniecznie z dopiskiem "Na upamiętnienie prof. Janusza Boisse".

Dzięki wspaniałej mobilizacji naszego środowiska mieliśmy możliwość udzielenia Profesorowi i jego Rodzinie liczącej się pomocy w trudnym czasie ciężkiej choroby. Obecnie mamy szansę przekazać pamięć o naszym Szefie przyszłym pokoleniom harcerzy oraz turystom odwiedzającym okolice Strużnicy, a "szlak Bladego" może stać się trwałym elementem turystycznego pejzażu Rudaw Janowickich. Nie wykluczamy także finansowego wsparcia innych inicjatyw upamietniających Druha Profesora.

Apelujemy o zrozumienie dla naszych decyzji dotyczących zmiany przeznaczenia zebranych środków. Zostały one podjęte jednogłośnie, w imieniu wszystkich uczestników zbiórki, w trosce zarówno o rodzinę Profesora, którą jego choroba i śmierć postawiła w trudniej sytuacji finansowej (m.in. ze względu na konieczność zmiany mieszkania), jak i o zachowanie pamięci o tym niezwykłym Człowieku.
Jeżeli jednak są osoby, które nie zgadzają się na takie wykorzystanie ich wpłat, mogą do dnia 28.02.2015r. zgłosić do skarbnika Stowarzyszenia, Marcina Sobiepańskiego (masios@poczta.onet.pl) zamiar wycofania wpłaconej kwoty, proporcjonalnie pomniejszonej o wydatki na rehabilitację i leczenie Profesora.

Na zebraniu omówiliśmy także zamiar ufundowania sztandaru Stowarzyszenia. Chcielibyśmy, by zaznaczał naszą obecność podczas zjazdów i innych uroczystości i aby był widocznym znakiem tradycji Stowarzyszenia. Naszym pragnieniem jest, by Stowarzyszenie mogło pierwszy raz wystąpić pod sztandarem już w tym roku, podczas uroczystości przekazania do użytku obiektów związanych z upamietnieniem profesora Boisse w Rudawach.

Koszt wykonania sztandaru to ok. 6000zł. Podjęta została jednogłośnie decyzja o jego zamówieniu i wpłaceniu zaliczki 1000zł ze środków Stowarzyszenia. Bedziemy starali się znaleźć sponsorów sztandaru. Jak zwykle liczymy też na Wasze wsparcie poprzez dokonywanie wpłat na podane wyżej konto z dopiskiem "na sztandar Stowarzyszenia Wychowanków".

Zarząd w składzie:
Janusz Kotliński - przewodniczący, Ryszard Kowski, Zbigniew Lipiński, Paweł Mackiewicz, Marcin Sobiepański

Z ostatniej chwili (03.03.2015):Z posiedzenia Rady Szkoły
 1. Zakończenie trzecich klas (maturalnych) odbędzie się 24 kwietnia o godz.16.
 2. Pisemne egzaminy maturalne odbędą się w dniach 4-5-6 maja.
 3. Aż 8 uczniów Kopra znalazło się w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej. Jest to najliczniejsza reprezentacja z jednej szkoły w kraju.
Pozdrawiam, Joanna Słupecka

Dzień Patrona I LO

W dniu 19 lutego odbył się Dzień Patrona I LO. Uroczystość rozpoczął profesor S.Telega krótkim przypomnieniem sylwetki Mikołaja Kopernika i jego wielu działań i zasług.
Następnie odbył się konkurs talentów zorganizowany i dowcipnie prowadzony przez uczniów - bliższe informacje w notce poniżej.
Joanna Słupecka


Szkolny konkurs Talentów „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO

W dniu 19 lutego 2015 roku miałyśmy ogromną przyjemność zasiąść w jury II Szkolnego Konkursu „MAM TALENT” z okazji Dnia Patrona I LO. Zaprezentowało się 12 uczestników: wokaliści, instrumentaliści, recytatorka, piesek Spinner ze swoją "Pańcią” oraz Chór Szkolny.
Uczestnicy konkurowali o:
- „Nagrodę jury” (w wys. 500 zł), której fundatorem jest Michał Fajbusiewicz, przyznawaną przez jury konkursu
oraz

-„Nagrodę Publiczności” ( w wys. 500 zł) fundowaną przez Radę Rodziców I LO, przyznawana przez publiczność.

Wszystkie prezentacje zostały starannie przygotowane, a ich poziom był wysoki i wyrównany z jednym wyjątkiem. Tym „wyjątkiem” okazał się znakomity Chór Szkolny, prowadzony przez Mariusz Lewego, który jurorzy, jednogłośnie, postanowili szczególnie nagrodzić. I tak oto, natychmiast ufundowana została:
- „Nagroda specjalna” w wys. 600 zł, (fundatorzy: Rada Rodziców I LO – 300 zł i Ela Wojsa – 300 zł.), którą otrzymał Chór Szkolny, za niezwykle wysoki i profesjonalny poziom wykonania.
- „Nagrodę jury” otrzymała Agnieszka Sarzyńska za wykonanie piosenki „Ale jestem” z repertuaru Anny Marii Jopek. Agnieszka urzekła nas swoim talentem, bezpretensjonalną interpretacją oraz pięknym, dojrzałym i postawionym głosem.
- „Nagrodę Publiczności” otrzymał piesek Spinner i jego Pańcia, Gosia Rosiak, która całość bardzo zmyślnie i sympatycznie przygotowała.

Jury obradowało w składzie: polonistka profesor Lilianna Szymańska, Piotr Jaszczura i Bogusław Jędrzejczak z Rady Rodziców oraz Joanna Słupecka i Ela Wojsa – Stowarzyszenie Absolwentów. Zabrakło Michała Fajbusiewicza, fundatora „Nagrody jury”, który zachorował.

Jurorzy wyróżnili ponadto:
- Karolinę Szadkowską – skrzypaczkę, za inwencję i piękna grę;
- Karolinę Tomczak – recytatorkę, za dramaturgię wykonania, wspaniałą dykcję i pięknie postawiony głos.

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, prezentującym swoje talenty, dyrekcji za wspaniały pomysł konkursu i jego kontynuację oraz widowni, która czynnie uczestniczyła we wspólnym świecie Kopra.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów.

Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie nadal kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych, oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem.

Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.
W imieniu jurorów-absolwentów Kopra:
Joasia Słupecka i Ela Wojsa
Dh prof. Janusz Boisse nie żyje

Zmarł 14.01.2015 r. w swoim domu, otoczony opieką
rodziny i wychowanków

Wywarł wielki wpływ na kształtowanie naszych osobowości,
otwierał nam oczy i serca, uczynił z nas społeczność.
 

Pogrzeb:
Wtorek, 20.01.2015 godz.13:30
, Cmentarz Ewangelicki, ul. Ogrodowa 43
Uwaga - planowany jest przemarsz ze Szkoły. Idzie duży pochód z zabezpieczeniem policji. Idzie cała szkoła, wszyscy uczniowie i nauczyciele, idą harcerze Traugutta i delegacje z zewnątrz. Idą absolwenci, którzy mogą.
12.30 wymarsz spod SzkołyMiejsce pochówku druha Boisse
Ponieważ osobom zaangażowanym w organizację uroczystości potrzebna jest znajomość miejsca pochówku, publikujemy szkic i krótki opis, które pomogą Wam w odnalezieniu grobu.

Z bólem informujemy, że w dniu 1 stycznia 2015 zmarł

Ś.P.
Prof. dr hab. JANUSZ SZOSLAND
(absolwent naszego Liceum, matura 1945)

Pogrzeb odbedzie się w piatek, 9 stycznia 2015 o godzinie 13:30 na cmentarzu św. Józefa (cm. Stary) przy ul. Ogrodowej w Łodzi

Starsze wiadomości znajdziecie tutaj.