Statut Stowarzyszenia (.pdf)

Administrator: Zbigniew Lipiński


Aktualności c.d.
(2014 i wcześniejsze)


Bal karnawałowy
Tadeusz Żyliński podtrzymuje nową naszą tradycję i zaprasza na bal 24 stycznia od godz.19 do 1 do Spatif-u. Cena 90zł (przekąski, 1 kieliszek wina, ciepłe danie, kawa/herbata oraz DJ ten sam, co poprzednio).
Tadzio przyjmuje wpłaty do 10 stycznia. Telefon do Tadzia:660-460-612.
Pozdrawiam, Joanna Słupecka

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze

W dniu 25 października 2014 roku o godzinie 1030 w gmachu Szkoły odbyło się w drugim terminie Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. W zebraniu uczestniczyło 14 osób. Trzy osoby przysłały elektronicznie zgody na kandydowanie do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
W czasie zebrania został wybrany nowy Zarząd w składzie:
Janusz Kotliński
Ryszard Kowski
Zbigniew Lipiński
Marcin Sobiepański
Agnieszka Polak
Paweł Mackiewicz
Robert Kędzierski

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu 7 osób głosowało za powołaniem Zarządu w wyżej wymienionym składzie, 7 osób wstrzymało się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

W czasie zebrania została wybrana nowa Komisja Rewizyjna w składzie:
Sylwester Pokorski
Włodzimierz Wolniak
Tadeusz Żyliński
Marek Niewinowski

W przeprowadzonym jawnym głosowaniu 11 osób głosowało za powołaniem Komisji Rewizyjnej w wyżej wymienionym składzie, Trzy osoby wstrzymały się od głosu, nikt nie głosował przeciw.

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2014 roku, ukonstytuował się Zarząd w następującym składzie:
Janusz Kotliński
prezes
Ryszard Kowski wiceprezes
Zbigniew Lipiński wiceprezes
Marcin Sobiepański
skarbnik
Agnieszka Polak sekretarz
Paweł Mackiewicz członek Zarządu             
Robert Kędzierski członek Zarządu

Na posiedzeniu w dniu 25 października 2014 roku, ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna w następującym składzie:
Tadeusz Żyliński przewodniczący
Sylwester Pokorski zastępca przewodniczącego
Włodzimierz Wolniak członek Komisji
Marek Niewinowski członek Komisji

Przedstawiciele Stowarzyszenia w Radzie Szkoły: Ryszard Rotkiewicz, Joanna Słupecka, Andrzej Hrynkiewicz

Koleżanki i Koledzy,

W sobotę zrezygnowałam z kandydowania do nowego Zarządu.

Chcę Wam wszystkim podziękować za przeżywanie ze mną, ze Stowarzyszeniem i naszym Koprem tak licznych, ważnych momentów i zdarzeń.


Starałam się, żeby zacieśniać łączącą nas więź. Ja zaprzyjaźniłam się z wieloma absolwentami, począwszy od maturzystów 1936, a kończąc na obecnych uczniach. Mamy tak wiele wspólnego ze sobą. Koper łączy.


Ponoszenie znacznej części odpowiedzialności za Stowarzyszenie było dla mnie przez te kilkanaście lat dużym wyzwaniem, ale też ogromną przyjemnością.

była już Prezes
Joanna Słupecka 
Z cyklu: Spotkania z interesującymi absolwentami
Dzisiaj z młodzieżą spotkała się koleżanka Anna Maria Wesołowska. Mówiła przede wszystkim na temat zagrożeń dotyczących młodych ludzi, dyskutowała z uczniami o istotnych problemach jak: narkotyki, dopalacze, zamieszczanie w sieci swoich zdjęc i informacji o sobie, nękanie innych uczniów czy nauczycieli i wielu innych. Apelowała o utworzenie kącika prawnego, gdzie można bedzie się zapoznac z przepisami dotyczącymi młodziezy i szanowanie innych ludzi. Do Szkoły prześle kopię ustawy o ustroju sądów powszechnych. Uświadomiła zebranych o wieku,który kwalifikuje osobę do odpowiedniego traktowania i kary (15 lat, 17 lat, 18lat). Młodzież pytała o drogę zawodową i pracę sędziego. Sędzia Anna Maria Wesołowska przyniosła togę i łańcuch sędziego,żeby młodzież mogła z bliska obejrzec te zewnętrzne atrybuty stroju sędziego. Oczywiscie gośc był pytany o swoje najwazniejsze wspomnienia z czasów licealnych. Dyrekcja zaprosiła kol.Annę na kolejne spotkanie z uczniamia także z rodzicami.
J.Slupecka


Dzień Edukacji w Koprze
Razem z Ryszardem Rotkiewiczem uczestniczyliśmy w uroczystości Ślubowania Pierwszych Klas w czasie Święta Edukacji (kiedyś Dzień Nauczyciela). Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia nauczycielom i podziękowała za ich codzienny wysiłek oraz powitała pierwszoklasistów. Ślubowanie w obecności sztandaru Szkoły i Szczepu miało dostojny charakter, a wszyscy uczniowie i przybyli rodzice byli bardzo przejęci. Ja miałam zaszczyt (zamiast nieobecnej Marii Karasińskiej-Fendler) wręczyc nagrodę "Królewską" im.profesora Karola Króla najlepszemu chemikowi - Mikołajowi Świerczyńskiemu. Otrzymał także nasze wydawnictwo na 100-lecie Szkoły. Przypomninam, że 15 lat fundusze na nagrodę zbierała Irena Suprunowicz, a kiedy jej zabrakło jej przyjaciele pod wodzą Marysi kontynuują tę piekną tradycję. Pani Dyrektor nagrodziła kilku nauczycieli oraz kilka osób z obsługi. Na zakończenie młodzież pierwszej klasy przedstawiła program artystyczny- improwizowane drzwi otwarte Kopra, prezentując żartobliwie poszczególnych nauczycieli.
J.Slupecka
ps.
zaglądajcie na stronę Szkoły: www.1liceum.info

Bluzy z logo Kopra
(zaktualizowane)

Od poniedziałku 6 października przez 2 tygodnie Samorząd Uczniowski zbierał zamówienia na bluzy szkolne.

Obecnie sprzedaż została już zakończona.

Dodatkowe informacje:
rozmiary bluz


(więcej zdjęć)


Pozpoczęcie roku szkolnego
Pierwszego września uczestniczyliśmy wraz z kol.Ryszardem Rotkiewiczem w uroczystości rozpoczynającej rok szkolny. Pani Dyrektor powitała uczniów,nauczycieli,absolwentów i gości. Nawiązała do daty 1 września-rocznicy wybuchu II wojny Światowej,a także do patriotycznego zachowania 11 naszych gimnazjalistów,którzy wyruszyli 28 października z Łodzi do Legionów/pluton skautowy w liczbie ogólnej 30/.Byli to:Wacław Lipiński,Edward Pfeifer,Arkadiusz Goldenberg,Roman Gertner,Mieczysław Zajdler,Stanisław Michałkiewicz,Ireneusz Goebel,Kazimierz Kowalski,Marian Kubiak,Bolesław Ficner,Kazimierz Domański.
Nastepnie pani Dyrektor poinformowała nas,że:
Bardzo się z tego cieszymy.

Uczestnicy poznali Przewodniczącego Samorządu Szkolnego -Adama Stęplewskiego.Przedstawił on cały samorząd,informując jednocześnie o zakresie pracy każdej osoby.
Nie wszyscy może czytali informację w łódzkiej prasie,że nasza absolwentka Beata Małachowska uzyskała Studenckiego Nobla i tytuł najlepszego studenta medycyny w roku 2014.Gratulujemy Beacie i jej opiekunowi naukowemu Wojciechowi Fendlerowi-też naszemu absolwentowi.
Mamy nadzieję,że wszyscy wróciliście szczęśliwie z wakacji i zostało Wam na zapłacenie składek na Stowarzyszenie (min.50zł).
Joanna Słupecka

11 września odszedł nasz zawsze pogodny,pełen pomysłów KOLEGA
  inż.włókiennik LECH NAROŻNY
         matura 1972
w Koprze był harcerzem szczepu im.R.Traugutta, miał pseudonim Niemen.
Pogrzeb Leszka odbędzie się we wtorek 16 września o godz.11.30 na Starym cmentarzu przy ul.Ogrodowej
Cześc Jego pamięci
Koleżanki i Koledzy z IV B (wychowawca prof.M.Stańczyk)

Zmarł nasz Kolega
Mieczysław Paweł Trzcinka
matura 1939
Został pochowany na Starym Cmentarzu w piątek, 4 lipca
Cześć Jego Pamięci!

Wakacje!
25 czerwca uroczyście zakończono rok szkolny.Świetnie zaprezentował się chór, pokazano filmik z dobra muzyką, a także wręczane były dyplomy i nagrody za osiągniecia w nauce,pracy społecznej i ciekawe inicjatywy. Stowarzyszenie podarowało 11 osobom (nazwiska i dziedziny osiągnięc poniżej) swoje wydawnictwo"Nasz wiek".
Zdjęcia w załączeniu.
J.Słupecka 
ZARZĄD ŻYCZY WSZYSTKIM UDANYCH URLOPÓW I WIELU MIŁYCH CHWIL TEGO LATA.

Lista nagrodzonych:
1. Błażej Lewandowski (IIA) - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
2. Martyna Plisiecka (IIE) - oprawa muzyczna (akompaniament, wokal) podczas uroczystości szkolnych
3. Mateusz Walczak (IIB) - organizacja zawodów szkolnych Koper League, obsługa fotograficzna podczas uroczystości szkolnych
4, 5, 6. Magdalena Kowalczyk, Magda Barańska, Justyna Jóźwiak (IIE) - propagowanie idei honorowego krwiodawstwa, organizacja konferencji z okazji Dnia Krwiodawcy
7, 8. Mateusz Druć, Michał Malec - całoroczna pomoc przy obsłudze sprzętu technicznego podczas uroczystości szkolnych, prowadzenie Mini Przedsiębiorstwa
9, 10. p. Mariusz Lewy i p. Anna Szewczyk - przygotowanie młodzieży do wystawienia musicalu "Metro".
11. Alina Grzelczak (IIC) za organizację koncertu "Per musicam ad astra", który odbył się w Kościele Środowisk Twórczych w dniu 25 czerwca 2014 roku

Do wszystkich członków Stowarzyszenia
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbędzie się 25 października 2014 roku.
Pierwszy termin o godzinie 10:00. Drugi o 10:30.
Za Zarząd
Joanna Słupecka


Liga Szkolna
Siedemnastego czerwca na boisku szkolnym zostały rozdane, po raz trzeci, medale dla trzech najlepszych drużyn w siatkówce, koszykówce oraz piłce nożnej.
Pozdrawiam, Joanna Słupecka

Licealny Rok Kulturalny
Jedenastego czerwca młodzież Kopra oraz liceum 2,3 i 4 wraz z wieloma nauczycielami miała okazję obejrzeć trzeci spektakl z cyklu LICEALNY ROK KULTURALNY. Był to "Cyrulik sewilski" w świetnej obsadzie z bardzo ciekawą choreografią, interesującymi kostiumami i oświetleniem. Dziękując Dyrektorowi Teatru Wielkiego młodzież poprosiła o umożliwienie kontynuowania cyklu w następnym sezonie.
Pozdrawiam, Joanna Słupecka


W Tatrach Słowackich zginęła nasza koleżanka
Elżbieta Fijałkowska
z domu Sosnowska, matura 1972.
Cześć jej pamięci.

Matura 1964

24 maja nasi Koledzy przyszli rano do Szkoły tak,jak 50 lat temu.Byli przejęci jak 18-latkowie,kiedy wyczytywałam klasami ich nazwiska,a pani Dyrektor E.Wojciechowska wręczała im dyplomy ZŁOTEJ MATURY. Organizatorzy: Jan Kryczka i Andrzej Hrynkiewicz zdołali dotrzeć do wielu kolegów, zadbali też o identyfikatory. Przyszło ponad 60 kolegów, z którymi w 1964roku wyruszyli z Kopra zdobywać świat. Atmosfera spotkania była uroczysta i radosna, pełna wspomnień. Jubilaci oglądali z ciekawością swoje dzienniki, a następnie film z fragmentami swojej studniówki, balu Zjazdowego z 80-lecia Szkoły oraz niespodzianką. Kolega Janusz Abramowicz przysłał film z pozdrowieniami z Karaibów. Na jachcie byli też Robert Giziński i Andrzej Cedzyński. Cała Trójka odśpiewała hymn Kopra. Po uroczystości Koledzy poszli na wspólny obiad.
Kolegom życzymy dalszego kultywowania przyjaźni i sympatii do Kopra!

Pani Dyrektor i ja dostałyśmy przepiękne kwiaty.
W imieniu Stowarzyszenia dziękuję Kolegom za wpłatę 560zł na nasza działalność.
Joanna Słupecka

P.S. Od Kolegi Piotra Cajdlera otrzymaliśmy zdjęcia jego autorstwa z 50-lecia matury z roku 1964 - dziękujemy. Zdjęcia można obejrzeć w niniejszej galerii oraz pobrać je wszystkie spakowane w formacie .rar. Zainteresowanie otrzymaniem zdjęć w wysokiej rozdzielczości oraz filmu powinni kontaktować się bezpośrednio z kol. Piotrem.

Koncert dedykowany Zdzisławowi Sędzickiemu
Koncert dedykowany profesorowi i koledze z Kopra Zdzisławowi Sędzickiemu (zmarłemu w 2014 r.) odbył się 9 czerwca o godz. 18 w klubie Wytwórnia w Łodzi, ul. Łąkowa 29 (relacja prasowa). Od 10 czerwca boisko szkolne będzie nosić imię nauczyciela w-f prof. Z.Sędzickiego (projekt tablicy).


Członkom Stowarzyszenia przypominamy o opłacaniu składek, a absolwentów i wychowanków Kopra prosimy o dobrowolne datki na rzecz Stowarzyszenia.
Joanna Słupecka


Zakończenie roku szkolnego klas III
25 kwietnia wraz z Ryszardem Rotkiewiczem braliśmy udział w uroczystości zakończenia roku i nauki w naszej Szkole przez uczniów klas trzecich. Ryszard pogratulował Im bardzo dobrych wyników podczas nauki i ukończenia Kopra. Powiedział kilka słów na temat Stowarzyszenia i zachęcił do wstępowania w nasze szeregi. W imieniu Stowarzyszenia wręczyliśmy nagrody:
- najlepsza absolwentka: Dominika Długosz
- najlepsze humanistki: Zofia Andryskowska, Magdalena Hilt i Aleksandra Cyniak
- najlepsi uczniowie łączący naukę ze sportem: Monika Stobieniecka i Szymon Grabia
- najlepsza wolontariuszka: Michalina Miązek
Na zakończenie uroczystości młodzież przygotowała krótki program artystyczny, który został nagrodzony gromkimi brawami.
Pozdrawiam,  Robert Kędzierski

Po zebraniu zarządu Stowarzyszenia
  1. Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie przyjął do Zarządu koleżankę Agnieszkę Polak (z d.Karasek-matura 1993) .Agnieszka jest romanistką w naszej Szkole, była harcerką w Koprze, a dobro Szkoły i Stowarzyszenia jest dla niej bardzo ważne.Jest członkinią Komitetu Organizacyjnego Zjazdu w 2016roku.
  2. Zarząd postanowił dofinansować akcję letnią Szczepu im.R.Traugutta/3 obozy/ w kwocie 1500zł, przy czym warunkiem jest, że te środki będa przeznaczone na dopłaty dla uczniów Kopra.
J.Słupecka

3 marca o godz.11.45 na Mani odbedzie się ceremonia pogrzebowa Kolegi
dr Józefa Szymczyka
matura 1958.
Kolega Józef był wybitnym pediatrą wrażliwym na problemy innych ludzi.
Cześć Jego pamięci!

Spotkanie
W piątek 28.03.2014 o godz. 17 zapraszamy do Szkoły na tradycyjne spotkanie przy kawie (jak zwykle w ostatni piątek nieparzystego miesiaca).

Rocznice: Szkoły i Szczepu - Zjazd
Wspólny Zjazd łączący obie te rocznice odbędzie się w dniach 24 (sobota) i 25 (niedziela) września 2016 roku (część harcerska rozpocznie się 23 - wpiątek). Program podamy w przyszłym roku.
Wydawnictwo będzie dotyczyć:
  1. I Zjazdu Koleżeńskiego w 1936 roku i wmurowania tablicy pamiątkowej.
  2. Stowarzyszenia, które powstało w 1957 roku - inicjatywa w czasie Zjazdu w 1956 roku.
    Prosimy Koleżanki i Kolegów o pisanie wspomnień z pracy w Zarządzie, przysyłanie zdjęć (po zeskanowaniu możemy oddać), jak również wspomnień, zdjęć i filmów ze Zjazdów, aż do 2011 roku.
  3. Część wydawnictwa poświęcimy Harcerstwu. Historia przedstawiona była w wydawnictwach poprzednich.
Obecnie prosimy o Wasze wspomnienia, zdjęcia i filmiki.
Pozdrawiam, Joanna Słupecka

PODARUJ 1 % PODATKU NA OBCHODY 100-LECIA HARCERSTWA W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W ŁODZI


CZUWAJ!
22 lutego miało miejsce otwarcie nowej siedziby Hufca Łódź-Polesie. Podczas uroczystości miałam zaszczyt odebrać Srebrną Honorową Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa przyznaną naszemu Stowarzyszeniu. Przyjęłam tę odznakę z ogromnym wzruszeniem w imieniu wielu wybitnych wychowanków-harcerzy jak Janusz Włodarski,Waldemar Doniec/jego syn Jacek był obecny/,Jerzy Rachowski czy Tadeusz Jaźwiński,ale także dziesiątków szeregowych harcerzy naszego Szczepu.Takie idee jak patriotyzm,przyjaźń,umiłowanie przyrody ojczystej i praca na rzecz otoczenia są nam cały czas bliskie.Wielki w tym udział naszych opiekunów,między innymi druha profesora Janusza Boisse-Bladego.Cieszyliśmy się razem z kolegą Lechem Narożnym-absolwentem i harcerzem w drużynie Tadeusza Żylińskiego. Wręczyłam Komendantce nasze wydawnictwa na 100 i 105-lecie Kopra,w których liczne fragmenty i zdjęcia dotyczą naszego Szczepu im.R.Traugutta. Joanna Słupecka ps.w załączeniu zaproszenie,dokument potwierdzający przyznanie Odznaki i skany odznaki (metalowa na drewnianej podstawie).

I Szkolny Konkurs Talentów z okazji Dnia Patrona I LO
(inne spojrzenie)
W dniu 19 lutego 2014 roku mieliśmy ogromną przyjemność zasiąść w składzie Jury I  Szkolnego Konkurs Talentów, który odbył się w I LO im. M. Kopernika w Łodzi. Zaprezentowało się 26 uczestników i tak:
Postanowiliśmy także wyróżnić:
Publiczność, przyznała swoją nagrodę Karolinie Sadkowskiej – skrzypaczce, która zaprezentowała się w Spontaneous me – Lidsay Stirlig i była także faworytką jurorów.
Ponadto pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom, za niezwykle wysoki poziom talentów i wszystkich wykonań, dyrekcji, za wspaniały pomysł konkursu oraz widowni, która pięknie i czynnie uczestniczyła we wspólnym święcie Kopra.
Wszystkim życzymy dalszych sukcesów w rozwijaniu Waszych talentów. Mamy nadzieję, że idea Szkolnego Konkurs Talentów będzie kontynuowana w latach następnych, bo ten fantastyczny pomysł to nie tylko niebanalna rozrywka, ale także możliwość na wzajemne poznawanie talentów w naszym otoczeniu, częstokroć skrywanych, oraz inspiracja do refleksji nad własnym, może wartym ujawnienia talentem.
Było nam ogromnie miło być z Wami w tym dniu i już deklarujemy swoją gotowość uczestnictwa w przyszłości.
W imieniu jurorów - absolwentów Kopra,
Ela Wojsa - muzykolog, matura 1974

21 lutego odbyło się drugie spotkanie młodzieży z 4 najstarszych liceów z cyklu LICEALNY ROK KULTURALNY.
Był to ciekawy spektal baletowy"Ziemia obiecana".
Dyrektor Teatru Wojciech Nowicki przewiduje na zamknięcie tego przedsięwzięcia w czerwcu jedną z oper z repertuaru naszego Teatru Wielkiego. Dyrektor i nauczyciele mają nadzieję,że licealiści staną się stałymi widzami TW.
JS

Konkurs talentów w Dniu Patrona
Zgodnie z zapowiedzią 19 lutego odbył się konkurs "KOPER MA TALENT". W jury z ramienia Stowarzyszenia zasiadali: Elżbieta Wojsa, Joanna Słupecka i Michał Fajbusiewcz (przewodniczący). Członkiem jury był także nasz absolwent z 2008 roku Adam Mortas - aktor Teatru Nowego w Łodzi.
Załączam listę uczestników. Możecie się przekonać jak wielu mamy utalentowanych uczniów i młodych absolwentów. Reprezentowali różne artystyczne zdolności i dziedziny. Poziom wykonawców był wysoki i szalenie trudno było wybrać jedną osobę do nagrody Stowarzyszenia oraz drugiej ufundowanej przez Radę Rodziców, bo nagród powinno być chociaż 7-8.
Ostatecznie pierwszą nagrodę otrzymał kabaret Przemka Dudka "Przyjdź pan w czwartek", a drugą nagrodę Patrycja Konfederak (śpiew) i Iga Jagodzińska (pianino). Publiczność przyznała nagrodę Karolinie Szadkowskiej (skrzypce).
Pierwszą nagrodę w wysokości 1000 zł ufundował Michał Fajbusiewicz (matura 1969).
Jury wyróżniło (niestety tylko słownie) następujące osoby i/lub zespoły:
Podczas obrad jury prowadzący przeprowadzili z uczniami konkursy.
Impreza była bardzo udana i najprawdopodobniej za rok Dzień Patrona będzie obchodzony w podobny sposób.

Pozdrawiam, Joanna Słupecka

PS. Jeżeli ktoś z Was chciałby przeznaczyć nawet niedużą kwotę na nagrody, to moglibyśmy ją wręczyć komuś z wyróżnionych.
Ponadto, w dziedzinie muzyki poważnej, na przykład, wykonanie muzyki Szuberta przez Zbigniewa Nowackiego było znakomite.


Ze smutkiem zawiadamiam, że 14 lutego zmarł mój kochany Brat Tadzio
Tadeusz Jaźwiński
matura 1968 rok

Msza Święta i pogrzeb z kaplicy cmentarza na Dołach w czwartek 20 lutego 2014 r. o godz. 13:30.

W wielkim żalu
Krystyna Jaźwińska-Dobosz

Tadeusz Jaźwiński zrobił maturę w Koprze razem z siostrą Krystyną, a w 1964 roku ich brat Marek.
Tadeusz przez bardzo wiele lat pracował w Bibliotece Uniwersyteckiej.
W Koprze razem z profesorem Mieczysławem Stańczykiem opiekował się harcerzami.
Cześć Jego pamięci
Joanna Słupecka

Zaproszenie na otwarcie siedziby Hufca
Chciałabym zaprosić członków Stowarzyszenia i absolwentów na otwarcie siedziby naszego hufca, które odbędzie się w sobotę 22-02-2014 r. Łodzi, na ul. Olimpijskiej 9 (szczegóły w załączonym pliku).
Tym bardziej będzie nam niezmiernie miło Państwa gościć, gdyż na wniosek naszego szczepu - Szczepu im. R. Traugutta - za wieloletnią współpracę, Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika w Łodzi otrzyma w tym dniu Srebrną Odznakę Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.
Pozdrawiam serdecznie
phm. Magdalena Dąbkowska, komendantka Szczepu im. R. Traugutta

Rocznice matur
Początek roku jest dobrą okazją do przypomnienia, że roczniki, które zdawały maturę w latach kończących się na 4 bedą obchodzić wiosną okrągłe rocznice egzaminu dojrzałości. Zachęcamy do organizowania spotkań koleżeńskich z tej okazji - także Koleżanki i Kolegów, którzy zdawali maturę w innych latach. Na razie w trakcie organizacji spotkania są rocznik maturalny 1964 i 1974.


Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiamy Was,że 12 stycznia odszedł od nas
ZDZISIO SĘDZICKI
(matura 1976)
niezwykle aktywny członek Zarządu Stowarzyszenia,świetny nauczyciel w-f w Koprze. Dobro Kopra i młodzieży leżało mu zawsze na sercu. Był inicjatorem licznych działań sportowych, a ostatnio placu do gry w bule na naszym boisku. Wielu z nas pomagał swoją mądrą radą i życzliwością, pozostając szalenie skromnym człowiekiem.
Zdzisiek lub "Sędzik" był czołowym koszykarzem szkoły w połowie lat 70 XX w. Był jednym z filarów zespołu, który w 1976 roku zdobył czwarte miejsce w Pucharze "Sportowca" uznawanym za nieoficjalne Mistrzostwa Polski szkół
 ponadpodstawowych. Był również wielokrotnym zdobywcą złotych medali w rozgrywkach szkół średnich w regionie łódzkim.
Cześć JEGO pamięci.
Pogrzeb ZDZISIA odbędzie się 20 stycznia/poniedziałek/ o godz.13.30 na Mani.
Zarząd Stowarzyszenia 


Zdzisio pierwszy z prawej

Witam Światecznie

W piątek 20 grudnia mieliśmy okazję posłuchać kameralnego chóru naszego Liceum (tak nazwał tę bardzo dużą grupę prowadzący ją pan Mariusz Lewy),a potem obejrzeć Jasełka.Przedstawienie było tradycyjne ze szczególnym podkreśleniem roli pustego miejsca przy stole.Czy jestesmy gotowi zaprosić kogoś spoza najbliższej rodziny lub naprawdę wesprzeć kogoś,kto poprosi o pomoc pomimo światecznego zabiegania? Na koniec uczniowie pokazali swój filmik z paniami Dyrektorkami w roli głównej.Obie dały swoje twarze dwóm ludzikom w czapeczkach,grającym ,tańczącym i skaczącym.Autorzy wykazali ogromny talent,a Panie duże poczucie humoru.Nagrodą dla autorów był serdeczny śmiech całej sali.

Joanna Słupecka

ps. Tradycyjnie prosimy o przekazywanie 1% na nasz szczep,środki te przeznaczone będą na organizację 100-lecia Szczepu.


Wiadomości z Rady Szkoły 9 grudnia 2013 roku

ODZNACZENIE AUSTRII DLA NASZEJ ABSOLWENTKI
10 grudnia 2013 roku Ambasador Repubkiki Austrii odznaczył naszą Koleżankę profesor Joannę Jabłkowską Austriackim Krzyżem Zaslugi pierwszej klasy za naukę i sztukę(das Ehrenkreuz fur Kunst und Wissenschaft) za:
-współpracę z Austriackim Forum Kultury i uniwersytetami austriackimi
-pracę nad literaturą austriacą - opiekę nad pracami doktorskimi i magisterskimi o problematyce austriackiej.
Jesteśmy dumni i gratulujemy Koleżance.
Joanna Słupecka

Uwaga MATURA 1974r.
"Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień...", w związku z tym zapraszam klasy IV A, B, C oraz D do szkoły 26.04.2014 o godzinie 10:00, a wieczorem na spotkanie wspominkowe w restauracji "U Zuzi" w Łodzi przy ulicy Żeligowskiego 7/9. Na nasze deja vu studniówkowe...to samo miejsce, klimat no i oczywiście MY TACY SAMI ! W ramach atrakcji, premiera filmu z naszej studniówki, za kamerą Tadzio Skarżyński. Proszę o zgłoszenia i wpisowe 70zł. Powiadomcie koleżanki i kolegów. Mam nadzieję, że spotkamy się jak w '74. Ania Hornich 662255875, Rysio Kowski 602115606

Uroczystość w Koprze z okazji Święta Niepodległości
8 listopada uczestniczyłam w tej uroczystości.Wspólnie z Dyrekcją zaprosiliśmy kolegę Andrzeja Dabińskiego-matura 1949 i poprosiliśmy o powiedzenie kilku słów do młodzieży. Wypowiedź Kolegi była niezwykle ciekawa i wzruszająca. Treść w załącznikach. Warto się z nią zapoznać.Kolega Andrzej dostał bardzo gorącą owację.
Następnie pani Dyrektor wręczyła dyplom uznania Dyrektorowi Teatru Wielkiego (także szefowi Teatru Jaracza), Wojciechowi Nowickiemu za pomoc w organizacji Licealnego Roku Kultury. Dziękując Dyrektor podkreślił rolę kultury dla wolności. Potem obejrzeliśmy interesujący program w wykonaniu klasy IIC i chóru. Były wiersze i pieśni z powstań, a na zakończenie legionowe. Występom towarzyszył akompaniament i prezentacja na ekranie. Na koniec tradycyjnie zaśpiewaliśmy hymn Szkoły.
Joanna Słupecka

Od kol. Marka Jankowskiego:
Witam,
Piękne wspomnienia. Przeczytałem z łezką, tym bardziej, iż na drugiej stronie pojawia się nazwisko Józefa Ulatowskiego, uczącego jeszcze chyba mnie w połowie lat 60-tych. Dzieki i pozdrawiam, Marek Jankowski (matura 1967)

Stefan Linke
Na gmachu NBP na ul. Kościuszki, znajduje się tablica upamiętniająca śmierć naszego kolegi Stefana Linke'go (wówczas ucznia VIII klasy) podczas rozbrajania Niemców 11 listopada 1918 roku. Tradycją stało się złożenie kwiatów czy też zapalenie znicza pod tablicą w tym dniu.
W tym roku kwiaty złożył nasz Kolega Zygmunt Szumski
Pozdrawiam
Joanna Słupecka

Uzupełnienie nadesłane przez Tomasza Fandrycha:
W 1978 r., w 60 rocznicę odzyskania niepodległości brałem, jako uczeń II klasy, udział w bardzo skromnym odsłonięciu tej tablicy i złożeniu tam po raz pierwszy kwiatów. Odbywało się to prawie w konspiracji. Nie wiem, jaki był prof. Skorka udział we wmurowaniu tej tablicy, ale na pewno to z jego rekomendacji znalazłem się w tym czasie i miejscu.
Pozdrawiam, Tomasz Fandrych

Notatka  o naszym absolwencie, Macieju Korwinie jako jednym z najwybitniejszych Polaków,ktorzy odeszli w 2013r.
(zobacz)

Spotkanie z absolwentem
W dniu 23 października 2013r. uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu z absolwentem szkoły z 2001r.- dr hab.n.med. Wojciechem Fendlerem. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze. Pan Wojciech zachęcał uczniów,aby w przyszłości podejmowali działalność naukową. Przedstawił swoją dotychczasową karierę. Wskazał,że każda olimpiada i konkurs pogłębiają wiedzę, która może się przydać. Podczas spotkania gość dał  młodzieży szereg uwag, które warto wprowadzić w życie, by już teraz przygotować się do wielkich wyzwań. Oto niektóre z nich: twórcze rozwijanie zainteresowań, nabycie umiejętności technik szybkiego czytania, znajomość języków obcych. Zdaniem Pana Wojciecha Fendlera, człowiek spełnia się wtedy, gdy praca jaką wykonuje jest jego pasją. Można mieć nadzieję,że obecność naszego gościa wzmocniła w uczniach pragnienie osiągnięcia sukcesów. (pobierz prezentację przedstawiona w trakcie spotkania)

Inauguracja Licealnego Roku Kulturalnego
17 października odbyła się uroczysta inauguracja Licealnego Roku Kulturalnego. Inicjatywę takiego działania podjęła młodzież czterech najstarszych łódzkich szkół oraz Teatr Wielki. Ze sceny przemówiły Dyrektorki czterech liceów i Dyrektor Teatru Wielkiego, a większość miejsc zajęli licealiści.
Wieczór wypełnił musical "My Fair Lady" Alana Lemera. Spektakl był wykonany na świetnym poziomie i dostał owację na stojąco. Wielki w tym udział autora tekstu i reżysera-NASZEGO ABSOLWENTA Z 1971 ROKU-MACIEJA KORWINA (zmarł w tym roku,a rezultaty jego wspaniałej pracy trwają). Organizatorzy zapowiedzieli kontynuację roku kulturalnego w postaci spektaklu baletowego na początku 2014 roku.

Joanna Słupecka
ps.Uczniowie z lat 60. i 70. pamietają na pewno jak chodziliśmy wspólnie na spektakle z "abonamentu teatralnego".


Święto Komisji Edukacji Narodowej
12 października (sobota, żeby mogli przyjść rodzice) odbyła się w Koprze uroczystość z okazji Święta Edukacji oraz ślubowanie pierwszch klas.

Pierwszych klas jest w tym roku pięć. Tradycyjnie reprezentanci klas złożyli przysięgę na sztandar Szkoły w imieniu wszystkich pierwszaków.
Rodzice i uczniowie, a także przybyli absolwenci byli ogromnie wzruszeni. Pierwsze klasy przygotowały ciekawy program artystyczny: śpiewał chór, występowała solistka, a także gitarzysta oraz pianista.
Pani Dyrektor wręczyła odznaczenia i nagrody zasłużonym nauczycielom:
Medale Komisji Edukacji Narodowej  (3 nauczycieli), Medale z Długoletnią Służbę (4 nauczycielii)
Nagrodę Prezydenta Miasta Łodzi (1),Nagrodę Łódzkiego Kuratora Oświaty (1), Nagrody Dyrektora (6 nauczycieli)
Mnie przypadł w udziale zaszczyt wręczenia nagrody im. profesora Karola Króla dla najlepszego chemika. Inicjatorką nagrody była 16 lat temu kol. Irena Suprunowicz, która zmarła w tym roku. Kiedy zabrakło Ireny fundusze na nagrodę postanowili zebrać Jej szkolni przyjaciele z Marią Karasińską-Fendler na czele. W ten sposób podtrzymali piękną tradycję. Nagrodę otrzymała mająca wiele osiągnięć (
m.in olimpiadę) wszechstronna chemiczka kol. Karolina Klepacz.

Joanna Słupecka


Wywiad z Rogerem Penrose przeprowadzony przez naszego absolwenta Macieja Dunajskiego
Przeczytałam niezwykle ciekawy wywiad o przeszłości i przyszłości Wszechświata z Rogerem Penrose z University of Oxford.
Uświadomiłam sobie,że rozmawia Maciej Dunajski (profesor matematyki) ,ktory kilka lat temu spotkał się z uczniami Kopra,w ramach naszego cyklu
spotkań z interesującymi absolwentami. Maciej opowiadał wtedy o swoim pobycie w Szkole i pracy,a także zaproponował, że uczniom chcącym studiować w Anglii może wyjaśnić wiele problemów związanych z rekrutacją. Nasz Kolega jest nie tylko wybitnym naukowcem,ale też skromnym i bardzo sympatycznym człowiekiem. Społeczność Kopra może być z niego dumna.
Joanna Słupecka
ps.Maciej był na balu na ostatnim Zjeździe Absolwentów.


Zmarł nasz Kolega
Jerzy Rachowski
matura 1950

Pierwszy Zastępowy, autor wspaniałych wspomnień zamieszczonych na naszej stronie.

Swoje wspomnienia i zdjęcia przekazał do Hufca Łódź-Polesie.
W Koprze nosił pseudonim Klara, ponieważ w męskiej szkole wszystkie role w szkolnych przedstawieniach grali chłopcy, a On grał Klarę w "Ślubach panieńskich".
Świetny fachowiec, pracował wiele lat w Wojewódzkiej Radzie Narodowej.
Zgłaszał wiele pomysłów i inicjatyw co do działalności Stowarzyszenia.
Zachowajmy Kolegę Jerzego w życzliwej pamięci!

Pogrzeb Kolegi Jerzego odbędzie się 14 sierpnia o godz.13 na cmentarzu Rzymsko-katolickim na Zarzewie.W czwartek dotarła do nad smutna wiadomość – zmarł nasz Kolega
Wojtek Stawiszyński
matura 1981

Wojtek należał do „złotej drużyny koszykówki” w ówczesnym okresie. W klasie I, II i III „przyłożył dłoń” do zdobycia przez drużynę Kopra złotych medali w rozgrywkach szkół średnich w regionie łódzkim. W klasie maturalnej był to srebrny medal.
Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 6-go sierpnia 2013 roku, o godzinie 14.10 na cmentarzu na Dołach (od ulicy Smutnej).


„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął i uporczywie go nie ma”

Ten krótki tekst Wisławy Szymborskiej wyraża wszystko… Dziękuję, że byliście z Wojtkiem do końca.
Dorota, Agata i Maciek Stawiszyńscy


Zakończenie roku szkolnego
2/28 czerwca odbyło sie uroczyste zakończenie roku szkolnego dla klas pierwszych i drugich. 150 uczniów dostało świadectwa z czerwonym paskiem!!
Rozdano też bardzo wiele nagród za konkursy, olimpiady, frekwencję, wolontariaty i pracę w harcerstwie.
W załączeniu przesyłam listę uczniów o szczególnych osiągnięciach.Zwróćcie uwagę w jak wielu dziedzinach młodzież może realizować swoje pasje. I robi to z sukcesem. Pragnę szczególnie wyróżnić finalistów olimpiad:
ARTYSTYCZNEJ: Justynę Piasecką
BIOLOGICZNEJ: Julię Sołek
CHEMICZNEJ: Wojciecha Szalewicza i Karolinę Klepacz
GEOGRAFICZNEJ: Magdę Barańską i Kosmę Nykiela
INFORMATYCZNEJ: Kamila Rychlewicza,reprezentanta Polski na Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie
LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGO: Zofię Andryskowską, Magdę Hilt
WIEDZY EKONOMICZNEJ: Michala Ciesielskiego i Mikołaja Moniuszko
WIEDZY O PRAWACH CZŁOWIEKA: Patryka Kośkę
MATEMATYCZNEJ: (ponownie)Kamil Rychlewicz-pojedzie na Olimpiadę Międzynarodową do Kolumbii
LINGWISTYKI MATEMATYCZEJ: (ponownie)Kamil Rychlewicz i Jędrzej Jabłoński.
Warto rzucić okiem na laureatów konkursów z języka niemieckiego, Fizycznego, MEN,kolejnych dwóch osiągnięć Kamila Rychlewicz, ale szczególnie na Zuzannę Nowicką - laureatkę rzeglądu Twóczości Poetyckiej im.Jacka Kaczmarskiego oraz Konkursu "Cassini Scientist for a day" organizowanego przez NASA i CBK PAN.
Wymienieni uczniowie, jak też pozostali imponują swoimi sukcesami i rozległymi zainteresowaniami. Na pewno jeszcze o nich usłyszymy w przyszłości.
 
Po części oficjalnej obejrzeliśmy szalenie dowcipny program artystyczny "OSKARY KOPRA" w 13 kategoriach (m.in.najfajniejsza babka roku, dexter roku, najlepszy wychowawca, ulubieniec nastolatek itd.) Do nagród kandydowali nominowani nauczyciele.
 
SZANOWNE KOLEŻANKI I SZANOWNI KOLEDZY! 
 W imieniu Zarządu życzę Wam bardzo sympatycznych urlopów i wakacji!Tym,którzy cały rok pędzą-spokojnych i refleksyjnych,a tym,którzy pracują w ciszy i skupieniu-szalonych podróży.
I żebyści wrócili do domu zdrowi i radośni.
Joanna Słupecka


Garść wieści ze Szkoły
Witam serdecznie,
1/24 czerwca brałam udział w ostatniej Radzie Szkoły, na której pani Dyrektor przedstawiła wyniki, a Samorząd Uczniowski sprawozdanie z dzialalności (sporo osiągnięć). W Szkole odbyły się 2 konferencje. Pierwszą zorganizowała profesor M.Jakubowska/germanistka/ pod tytułem"Z zegarkiem w ręku".Honorowym gościem była nasza absolwentka prof.Joanna Jabłkowska. W drugiej o prawach człowieka brał udział przedstawiciel Biura Praw Obywatelskich,a także Przewodniczący Rady Miejskiej T.Kacprzak,natomiast udział kol.Jacka Saryusza-Wolskiego był w formie nagrania wideo.
Rada Pedagogiczna i Samorząd wytypowali uczennicę Magdę Barańską/najwyższa średnia w szkole 5,44/ do stypendium Premiera,a wielu uczniów do stypendium Ministerstwa.
Pani Dyrektor Ewa Wojciechowska była na spotkaniu z dyrektorem Teatru Wielkiego na temat współpracy naszej opery z dobrymi liceami.Formuła dopiero się wypracowuje,ale idea jest taka, że opera będzie urządzać premiery dla licealistów.
Joanna Słupecka

Śpiewanki Dinozaurów

Pomysł Janusza Szolca na wspólne ŚPIEWANKI 10 maja w kawiarni "Art Deco" okazał sie świetny. Do tego uroczego miejsca przy Białej Fabryce przybyło bardzo wielu absolwentów. Roczniki matur od 1971 do 2005. Śpiewaliśmy harcerskie i turystyczne piosenki /Janusz oczywiście grał na gitarze/, w tym wiele piosenek profesora Janusza Boisse-Bladego, obecnego na spotkaniu. Fajnie było pogadać.
Mam nadzieję,że Śpiewanki staną się naszą koprowską tradycją.
Joanna Słupecka

Możecie zobaczyć dwuminutową relację z naszego spotkania (
po kliknięciu w obrazek obok) oraz
galerię zdjęć ze spotkania autorstwa Piotrka Rostrygina.


Zlot dinozaurów
Witajcie
Jak co roku od 2007 zapraszam "tych, co kiedyś" i "tych, co jeszcze całkiem niedawno". W zeszłym roku, przy okazji Zlotu Dinozaurów święciliśmy czterdziestolecie Polany w Strużnicy. Z pierwszym obozem stanęliśmy tam w lipcu 1972.
Wielu z tych, co wtedy, i później na Polanie bywali nie ma już po tej stronie lustra, ale ich ślady plączą się na tamtych zboczach.

Park Jurajski, jak nazywamy nasze Zloty, te parę dni namiotowo - ogniskowych, to możliwość spotkania się po latach (w zeszłym roku byli tacy, którzy z górą lat 40 temu widzieli sie po raz ostatni!) z dawnymi przyjaźniami, miłościami, rywalami... z dawnym sobą w krótkich majtkach i mundurku. Wejścia na dawne ścieżki tak bardzo się nie zmieniły, tylko góry robią się co roku wyższe, jak mawiał Sabała!

Jak co roku (to już szóste nasze spotkanie), w ostatni weekend lipca zapraszamy do ogniska. Ze swoim namiotem lub pod namiotem bazowym - koszt taki sam: 17 złotych za pobyt i całodzienne wyżywienie w obozowej stołówce, do której grzecznie chodzimy parami, po sprawdzeniu czystości menażek!

Mycie - jak zawsze w potoku, a dla sybarytów są również ciepłe prysznice w kontenerze sanitarnym (to nie żart!!!).

Od 21 lipca czekamy na tych, którzy chcieliby pomóc w urządzeniu Zlotu, a główne spotkanie 26, 27 i 28 lipca.

Mile widziane wszelkie instrumenty, zapas radości i wyrozumiałości dla mniej melodyjnych głosów.

Zapraszam, Rysiek Kowski

Zakończenie roku szkolnego
25 kwietnia wraz z Januszem Kotlińskim braliśmy udzial w uroczystości zakończenia roku i nauki w naszej Szkole przez uczniów klas trzecich.
Pogratulowałem im bardzo dobrych wyników podczas nauki i ukończenia Kopra. Powiedziałem kilka słów na temat Stowarzyszenia i zachęciłem do wstępowania w nasze szeregi.W imieniu Stowarzyszenia wręczyliśmy nagrody:
-najlepszej absolwentce Annie Puli
-najlepszej uczennicy łączącej naukę ze sportem/w tym roku nie wybrano najlepszego humanisty/-Martynie Wilk
-najlepszej wolontariuszce Dianie Stasiak
Nagrody otrzymali też uczniowie,którzy brali udział w programie artystycznym podczas Zjazdu w 2011 roku lub pomagali przy jego organizacji:
Klaudia Gorąca, Natalia Kucharek, Anna Puła, Dawid Szymczak, Katarzyna Madalińska, Małgorzata Trojanowska, Matylda Stefanowska, Julia Sołek, Jędrzej Jabłoński, Katarzyna Zielińska, Maria Dylik
Młodzież przygotowała krótki program artystyczny,wystąpił także chór.
Ryszrd Rotkiewicz
24 kwietnia odeszła nasza kochana koleżanka

IRENA SUPRUNOWICZ
 
Irenka była przez wiele lat członkiem Zarządu Stowarzyszenia,przez 15 lat pilotowała nagrodę im.prof.K.Króla dla chemików. Leczyła nam wszystkim oczy,dusze,nad każdym się życzliwie pochyliła.
Nikt nam jej nie zastąpi.

Pogrzeb Irenki odbedzie się 30 kwietnia (wtorek) o godz.13.20 na Szczecińskiej (
kaplica główna).
W imieniu Zarządu
Joanna Słupecka
(Tutaj możecie przeczytać wspomnienie o kol. Irenie)

Piknik Absolwentów
Kolega Tadeusz Żyliński, który ostatnio zorganizował Bal Karnawałowy, teraz chce zorganizować piknik. Termin: przełom maja i czerwca, gdzieś w Łodzi lub najbliższych okolicach. Ponieważ organizacja wymaga znajomości przybliżonej liczby uczestników, prosimy zainteresowanych o kontakt z Tadeuszem: zyla53@op.pl

Film o Janie Karskim
Wczoraj,16 marca,podczas Zebrania Sprawozdawczego Stowarzyszenia Wychowanków otrzymaliśmy płytę dvd z fimem o Janie Karskim p.t."Powrót bohatera" zrealizowanym przez Michała Fajbusiewicza. Osoby szczegolnie zainteresowane mogą pożyczyć film do obejrzenia. Michalowi bardzo dziękujemy.
Joanna Słupecka


Obchody stulecia Szczepu
(prośba o materiały)

Harcerze zaplanowali obchody w dniach 9-10 stycznia 2015 roku. Za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia koordynator obchodów podharcmistrz Wojciech Kuczyński oraz obecna Szczepowa Magdalena Dąbkowska zwracają sie do absolwentów o przynoszenie pamiątek,zdjęć,filmów z harcerstwa podczas nauki w Koprze. Należy materialy te zostawiać w sekretariacie na nazwisko Wojtka,ktory schowa je do magazynku. Na kopercie czy pudełku proszę napisać kto zostawia materiały,czy chce je odzyskać,czy przekazuje bezzwrotnie i numer telefonu. Namawiam Was wszystkich do poszukania i udostępnienia lub przekazania materiałow,żeby wszystkie roczniki były reprezentowane na wystawie i elektronicznym nośniku,a więc zachowane na zawsze w historii Szczepu.
Joanna Słupecka


Harcerze apelują o przekazania im 1% podatku.
Kliknij, zeby zobaczyć szczegóły

Wideokonferencja Jackiem Saryusz-Wolskim
Kontynuujemy cykl spotkań z interesującymi absolwentami. 5 marca odbyła się wideo-konferencja z kolegą Jackiem Saryusz-Wolskim/matura 1966/. Temat:"Zrozumieć euro".Konferencję  zainicjowali uczniowie i zorganizowali w Szkole wraz z biurem łódzkim europosła.Miałam przyjemność brać udział w tym spotkaniu. Kolega Jacek Saryusz-Wolski przedstawił argumenty ekonomiczne i polityczne przyjęcia euro,a także koszty tego procesu. Zadawaliśmy pytania,a ta wspólna rozmowa była ciekawa i dynamiczna.
Joanna Słupecka


Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia Wychowanków
(+ omówienie planów Pikniku Absolwentów)
W sobotę, 16 marca 2013 roku odbędzie się zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia Wychowanków. Pierwszy termin o godz.10:30, drugi - o godz.11:00. Zapraszamy Koleżanki i Kolegów tym bardziej, że chcemy na nim omówić ew. zorganizowanie wiosną Pikniku Absolwentów - spotkania w jakimś ładnie położonym lokalu, pozwalającym połaczyć doznania kulinarne ze spotkaniem towarzyskim na świeżym powietrzu.

BAL KARNAWAŁOWY
W sobote 2 lutego w SPATiF-ie odbył się DRUGI Bal Karnawałowy Kopernikowców. Fantastyczna inicjatywa kol.Tadeusza Żylińskiego staje się powoli naszą nową tradycją. Uczestników było więcej niż rok temu. Atmosfera wśród licznych roczników matur koleżeńska i ciepła. Tańce radosne, a rozmowy serdeczne.
Była także sympatyczna okazja do pośpiewania piosenek harcerskich i turystycznych z kolegą Janem Szolcem,akompaniującym sobie na gitarze.
Dziękujemy koledze Jerzemu Rojewskiemu za wsparcie działalności Stowarzyszenia. Większość balowiczów już chce się zapisywać na bal w 2014 roku.
J.Słupecka


Więcej zdjęćSpotkanie z Piotrem Grudniem, studentem University of Cambridge
Dnia 3 stycznia 2013 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Piotrem Grudniem, absolwentem Kopra, finalistą Olimpiady Fizycznej, a obecnie studentem Engineering w Trinity College, University of Cambridge. Wraz z Piotrem odwiedził nas jego kolega z uczelni - Ben Moss.W spotkaniu udział wzięli uczniowie klas pierwszych i drugich zainteresowani studiami za granicą.Prowadzący wyjaśniali jak odbywa się proces rekrutacji na studia w Wielkiej Brytanii, na czym polega rozmowa kwalifikacyjna oraz jak zdobyć stypendium. Uczniowie uświadomili sobie, że studia na prestiżowych uczelniach zagranicznych dają możliwość wszechstronnego rozwoju, pozwalają zdobyć nowe umiejętności, umożliwiają zetknięcie się z różnymi kulturami. Reasumując - są idealną okazją dla rozwoju przyszłej kariery zawodowej.Spotkanie było bardzo interesujące. Dodatkowo dało ono uczniom możliwość sprawdzenia umiejętności językowych, gdyż goście posługiwali się wyłącznie językiem angielskim. Słuchacze zdali ten egzamin znakomicie.Może spotkanie to stanie się dla kogoś inspiracją w poszukiwaniu drogi dalszej edukacji?
Joanna Słupecka


Spotkanie uczniów z Kolegą Andrzejem Chilarskim-profesorem chirurgii niemowlęcej
Kolega Andrzej Chilarski (matura 1958) spotkał się 21 września z uczniami klas biologiczno-chemicznych. Wielu z nich pragnie studiowac na Uniwersytecie Medycznym. Nasz Gośc podkreślił dobrą atmosferę podczas swojej nauki/wychowawczynią była profesor Halina Kamińska-polonistka (mimo,że historycznie był to trudny czas: 1954-58). Z kilkoma kolegami z klasy przyjaźni sie do dziś. Opowiadał o swoim wyborze studiów i drodze  do chirurgii dziecięcej, potem niemowlęcej. Spełnił się w tym pięknym zawodzie,dzięki któremu można przywracac zdrowie i ratowac życie,w jego przypadku maleńkich dzieci. Uczniowie pytali m.in. o najtrudniejsze operacje,a były to w jego przypadku rozdzielenia bliźniaków tzw.syjamskich (zroślaków). Zdaniem kolegi A.Chilarskiego wybierając zawód lekarza należy przede wszystkim lubic ludzi i trzeba byc świadomym,że cały czas jest to praca z człowiekiem chorym,często w bardzo trudnych warunkach.
J.Słupecka

Odznaczenie dla kol. Ryszarda Kowskiego
Miło nam donieść, że Kolega Ryszard Kowski został odznaczony przez Naczelnika ZHP brązowym Krzyżem Za Zasługi dla ZHP.
Ryśku, gratulujemy. Przyjmij to odznaczenie nie tylko jako uznanie od władz Związku, ale także od uczestników prowadzonych przez Ciebie obozów, zimowisk i rejsów, którzy wiedzą najlepiej, jak bardzo Ci się ono należało.


Kolejne spotkanie młodzieży z absolwentem

Dzisiaj,13 września miało miejsce szalenie ciekawe spotkanie z naszym absolwentem kolegą Andrzejem Borowczykiem.Po raz pierwszy w naszym cyklu tematem był sport/na początku roku pomysł taki wypłynął od młodzieży i nauczyciela w-f  Zdzisława Sędzickiego,absolwenta/.I potwierdziła się reguła,że w każdej ważnej dziedzinie życia Koper ma swojego znakomitego przedstawiciela. Obecnie kolega A.Borowczyk jest dziennikarzem/komentatorem Polsatu Sport,zajmując się głównie Formułą 1.
Ponadto współpracuje z TV 4, komentując wyścigową serię Porsche Supercup. Od kilkunastu lat jest dyrektorem ds. mediów Rajdu Polski, rundy mistrzostw Europy (w 2009r. mistrzostw świata). Uczniowie z zainteresowaniem poznali drogę zawodową kol.Andrzeja,a szczególnie zaintrygowało ich opowiadanie o organizacji rajdów,wybitnych kierowcach/wiele pytań dotyczyło Roberta Kubicy/,trudnościach jazdy na najwyższym poziomie od tej strony,której nie znamy obserwując te wydarzenia na ekranie.
J.Słupecka


Prosimy o wspomnienia o nauczycielach...
Witam wszystkich,

Pod wrażeniem artykułu "Mój superbelfer" zamieszczonego w "Twoim Stylu" - numer wrześniowy, gdzie Anita Werner - matura 1996 - opowiada ciepło o swoim fizyku prof. Krzysztofie Przybyszewskim oraz polonistce - prof. Lilianie Szymańskiej, postanowiłam go do Was przesłać i poprosić Zbyszka Lipińskiego o zamieszczenie na stronie.

Wydaje mi się, że możemy zapoczątkować rozdział, gdzie można będzie zamieścić swoje wspomnienia o wspaniałych nauczycielach. W naszych wydawnictwach są wspomnienia o przedwojennych i powojennych nauczycielach, a także o niezwykłych postaciach: chemika - prof. Karola Króla, matematyczce - prof. Oldze Stande, geografie - prof. Januszu Boisse, historyku - prof. Mieczysławie Stańczyku, rusycystce - prof. Irenie Falczewskiej i kilku innych. Natomiast o nauczycielach z ostatnich kilkunastu lat napisano niewiele.

Namawiam do przysyłania waszych wspomnień, bo przecież nauczycielom, wychowawcom niejednokrotnie bardzo wiele zawdzięczamy. Niech Ci, którzy nie byli ciekawi pozostaną w niepamięci, ale Ci, którzy byli dla nas ważni, znajdą się w naszym nowym dziale - galerii.

Pozdrawiam
Joanna Słupecka

...i o kolegach
Od Kolegi Jerzego Rachowskiego (autora zamieszczonych na naszej stroioe "Wspomnień Zastępowego") otrzymaliśmy propozycję otworzenia działu poświęconego wspomnieniom o naszych Koleżankach i Kolegach. o. Jerzy pisze:
Pragnę podzielić się nurtującym mnie od lat problemem braku informacji w Szkole, a przede wszystkim w archiwum Stowarzyszenia o dorobku zawodowym i społecznym chociażby niektórych wychowanków.
Pośród nich jest wiele wybitnych postaci: naukowców, profesorów, lekarzy, prawników, dziennikarzy - można mnożyć!
Posiadanie takich notek biograficznych podkreślałyby zasługi Szkoły w kształtowaniu osobowości jej uczniów i wzbogacałyby wiedzę o jej absolwentach.
Temat ten podniosłem na spotkaniu z kolegami z okazji 50. lecia otrzymania matur, niestety, apel ten, jak się wydaje, pozostał bez odzewu.

Podejmujemy inicjatywę kol. Jerzego i otwieramy dział poświęcony wychowankom naszej Szkoły. Prosimy o nadsyłanie wspomnień! Na początek zamieszczamy nadesłany przez kol. Jerzego materiał o Wiesławie Andrzejewskim.
Olimpijczycy
Uczeń (obecnie absolwent) naszej Szkoły, Kamil Adamczyk zdobył srebrny medal na tegorocznej Miedzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej w Waszyngtonie. Z kolei w Międzynarodowej Olimpiadzie Astronomicznej w Rio de Janeiro brązowy medal wywalczył uczeń Kopra Jakub Klencki (łącznie Polacy zdobyli w tej olimpiadzie jeden srebrny i dwa brązowe medale).
W innych miedzynarodowych olimpiadach przedmiotowych udział wezmą: Kosma Nykiel (Olimpiada Geograficzna w Kolonii) i Kamil Rychlewicz (Olimpiada  Lingwistyczna w Lublanie).
Gratulujemy i życzymy sukcesów
Uaktualnienia:
Kamil Rychlewicz na
Olimpiadzie Lingwistycznej zdobył w konkurencji drużynowej brązowy medal, zaśw klasyfikacji indywidualnej - wyróżnienie.
Kosma Nykiel wrócił z Olimpiady Geogrqaficznej w Kolonii z brązowym medalem
Kamil Rychlewicz zajął trzecie miejsce w mistrzostwach świata w grach matematycznych i logicznych w Paryżu
.
Uchwała Zarządu

W związku z prośbą Komendy Szczepu im. R.Traugutta, działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika, Zarząd postanowił dofinansować Harcerską Akcję Letnią kwotą 1000 (jeden tysiąc) złotych. Głosowało 5 osób, wszyscy zebrani byli za przekazaniem wyżej wymienionej kwoty.


Wspomnienia zastępowego 3ŁÐH (1945-1948)

Od kol. Jerzego Rachowskiego-matura 1950 otrzymaliśmy wspomnienia harcerskie z lat 1945-48.

Zamieszczemy w całości, do ściągnięcia w postaci pliku PDF.


Obok - zdjęcie będące ilustracją do wspomnień
(po kliknięciu w zdjęcie pokaże się jego większa wersja).Nagroda dla prof. Boisse
W dniu 15 maja 20012r profesor Janusz Boisse został odznaczony i nagrodzony w UMŁ za zaslugi dla Łodzi oraz dla młodzieży szkolnej i harcerskiej. Nagrody i odznaki przyznano z okazji Święta Łodzi. W sali obrad zgromadziło się wielu absolwentów, a harcerze stanęli wzdłuż ściany, co pięknie podkreślało jedną z podstawowych dziedzin działania Bladego. Do UMŁ Blady przyjechał z Tadkiem Żylińskim i córką Bladego Joanną. Przybyła także pani Dyrektor Kopra Ewa Wojciechowska z delegacją uczniów i pocztem sztandarowym naszego Szczepu im. R.Traugutta. Jak Blady wszedł do sali i kroczył do pierwszego rzędu zasłużonych (5 nagrodzonych), wstaliśmy i klaskaliśmy. Dołączyła się do tego cała sala. Prezentacja nagrodzonych była dobrze przygotowana, a w przypadku Bladego wymieniała jego pracę nauczyciela geografii (olimpiady też), pedagoga, szczepowego i harcmistrza (prowadzenie szczepu, rajdy, obozy), prowadzenie kabaretu, podczas 36 lat pracy nauczycielskiej. Blady i my wszyscy byliśmy ogromnie wzruszeni. Życzenia złożył także były dyrektor, a obecnie Kurator, Jan Kamiński oraz była dyrektorka Wiesława Zewald (odznaczona w czasie uroczystości odznaką Prezydenta Bronisława Komorowskiego). Po części oficjalnej harcerze i absolwenci robili sobie zdjęcia z Bladym. Impreza zakończyła się, zgodnie z wolą Bladego, w "Anatewce" w Manufakturze, gdzie wspaniale ugościł nas Paweł Jędras - matura 1977. Blady był bardzo wzruszony, jak zwykle skromny.

Pozdrawiam
, Joanna Słupecka
Spotkanie maturzystów 1952
Zdjęcia

21 kwietnia Koledzy-Maturzyści 1952 zorganizowali spotkanie w Szkole. Stawili się licznie, pełni energii i w dobrym nastroju. Zaprosili obecną panią Dyrektor oraz Dyrektorów poprzednich: Jana Kamińskiego (obecnie Kurator Oświaty) i Mariana Wolniewicza, a także mnie z Zarządu Stowarzyszenia. Szkoła przygotowała dla nich dzienniki ze wszystkich lat nauki. Atmosfera naszych rozmów była bardzo serdeczna, wspomnienia ze szkoły bardzo interesujące, a anegdoty o profesorach i szczególnych wydarzeniach zabawne. Czuło się łączącą Kolegów więź i sympatię oraz dumę z ukończenia naszej Szkoły. Zbiorowe zdjęcia robił wnuk kolegi Rosiaka. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali dyskusji o znaczeniu nauczania historii oraz wychowania uczniów przez szkołę i rodziców. Zebrani interesowali się bieżącymi sprawami szkoły.

PIERWSZY RAZ W HISTORII KOPRA ZDARZYŁ SIĘ ROCZNIK, KTÓRY ŚWIETOWAŁ 60 ROCZNICĘ MATURY.
Koledzy zapowiedzieli, że zorganizują także następne okrągłe rocznice. Brawo. 

Joanna Słupecka


Zabytki województwa łódzkiego
(Spotkanie z Kol.
Wojciechem Szygendowskim)

            Szalenie interesujące spotkanie w naszym cyklu odbyło się 22 marca. Kolega Wojciech Szygendowski - matura 1975 - jest architektem, pełniącym prestiżową funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Kolega przedstawił uczniom szalenie ciekawą prezentację najważniejszych i najpiękniejszych zabytków województwa łódzkiego. Wiele obiektów znajduje się niedaleko Łodzi, są warte zobaczenia i namawiamy was do podziwiania ich w czasie długiego weekendu majowego.
            Mamy z czego być dumni, tym bardziej, że wiele kandyduje do listy zabytków o wyjątkowej wartości historycznej. Oto niektóre z nich, dosłownie w zasięgu ręki:
            Zacznijmy zatem od wypadu w kierunku północnym. Mijamy Zgierz z wyjątkowymi drewnianymi domami tkaczy z lat 20. i 30. XIX w. (obowiązkowe odwiedziny klimatycznej ulicy Narutowicza z odtworzonym brukiem i gazowymi latarniami), później niedoceniany Ozorków z bardzo wartościową zabudową klasycystyczną, ciekawym kościołem ewangelickim i poddanym starannym pracom konserwatorskim pałacem Schlosserów. Jak będziemy mieć szczęście, do Łęczycy możemy dostać się zabytkową kolejką wąskotorową, a tam oprócz zamku Kazimierza Wielkiego zobaczymy ratusz, kościół O.O. Bernardynów z iluzjonistycznym malarstwem na sklepieniach i najstarszą farę św. Andrzeja. Pobliskiego Tumu, z pewnością rekomendować nie potrzeba, jednak podczas tej wizyty warto zahaczyć też o grodzisko, które sąsiaduje z archikolegiatą. Wycieczkę w wariancie północno-zachodnim możemy zakończyć u stóp malowniczych ruin zamku w Besiekierach, bądź (północno-wschodnim) w arcyciekawym zamku w Oporowie z dobrymi wnętrzami i eksponatami muzealnymi.
            Zmierzając na wschód w kierunku Łowicza warto przed Głownem zboczyć do Walewic, gdzie okruchy wielkiej historii uzyskują wspaniałą oprawę w postaci architektonicznej perełki - pałacu. Stamtąd już tylko dwa kroki do Soboty z późnogotyckim kościołem i miłymi dla oka polichromiami na sklepieniu, a dalej interesujący niewielki kościół w Chruślinie - przedstawiciel późnego gotyku mazowieckiego. Łowicz to - po Łodzi - najbardziej zasobne w zabytki miasto województwa. Miasto usiane jest atrakcyjnymi obiektami, jednak lektura obowiązkowa to: wspaniale odnowiona kolegiata - kandydat do wpisania na prezydencką Listę Pomników Historii, późnobarokowy kościół O.O.Pijarów, unikalny trójkątny rynek, kaplica św. Boromeusza w Muzeum, baszta generała Klickiego. Pod Łowiczem znajduje się najciekawszy w województwie skansen w Maurzycach, a całodzienny wypad kończymy tego dnia w pięknym o każdej porze roku parku sentymentalnym w Arkadii i pobliskim pałacu w Nieborowie ze wspaniałym muzeum wnętrz.
            Wybierając się na południe województwa zmierzamy w kierunku Piotrkowa. W grupie drzew przed wjazdem do miasta (po prawo) skrył się wzniesiony jeszcze w XV w. zamek w Bykach. Z piotrkowskich zabytków najciekawsze są te zlokalizowane w sąsiedztwie Rynku: kościół O.O. Jezuitów z bardzo cennym barokowym wystrojem wnętrza, najstarszy gotycki kościół farny św. Jakuba, podominikański kościół św. Jacka z unikalnym wystrojem sztukatorskim Kaplicy Różańcowej, adaptowany na Centrum Idei - kompleks klasztorny Panien Dominikanek i barokowy zespół O.O. Bernardynów. Na obrzeżach Starówki Zygmunt Stary wzniósł mieszkalną wieżę trochę może odbiegającą od powszechnego wyobrażenia o zamku (taką nazwę nosi), w której pomieszczenia znalazło Muzeum Okręgowe. Jadąc w kierunku Sulejowa warto zahaczyć o kościół i pozostałości klasztoru O.O. Norbertanów w Witowie, a w samym Sulejowie na drugim brzegu Pilicy malowniczo rysują się pozostałości kolejnego kandydata do umieszczenia na liście Pomników Historii - pocysterskiego opactwa Podklasztorze. Mijając Tomaszów i urokliwą Spałę dojeżdżamy do Inowłodza z najstarszym zabytkiem województwa - kościółkiem św. Idziego ufundowanego przez Władysława Hermana. W tej niewielkiej miejscowości znajdziemy jeszcze pozostałości remontowanego właśnie zamku i… sklep usytuowany w dawnej synagodze. Zmierzając dalej na wschód, przez lasy związane z osobą majora Hubala, dojedziemy do Studziannej z jednym z najbardziej wartościowych zabytków barokowych - zespołem klasztornym O.O. Filipinów.
            Propozycja na kolejną eskapadę to odwiedzenie południowo-zachodnich krańców województwa. Dojeżdżając tam możemy po drodze odwiedzić kolegiatę w Łasku podziwiając we wnętrzu kolorystyczny przepych baroku, a odbijając w Zduńskiej Woli w kierunku Widawy trafimy na najstarszy ceglany kościółek w Strońsku z zagadkowym tympanonem nad drzwiami wejściowymi. W samej Widawie napotkamy dwa barokowe kościoły: klasztorny Podwyższenia Krzyża (bernardyni) i mocno zapomniany św. Marcina. Cel wycieczki to Wieluń i okolice. Wypad zarówno dla tych, których urzeka przyroda (czekają na nich rozliczne atrakcje Załęczańskiego Parku Krajobrazowego), jak i miłośników zabytków. W samym Wieluniu poza kilkoma kościołami obejrzymy przede wszystkim najlepiej zachowane w województwie mury obronne z Bramą Krakowską, zaś w okolicy wyjątkowo stare, a przy tym dobrze zachowane drewniane kościoły tzw. grupy wieluńskiej z końca XV i XVI wieku. Gaszyn, Łaszew, Kadłub, Ochędzyn, a przede wszystkim Grębień - to miejscowości warte odwiedzenia. Drewniany, choć o dwa wieki późniejszy kościół z kompletnym rokokowym wystrojem wnętrza odnajdziemy w Skomlinie, w którym stoi również malowniczy drewniany spichlerz. Miejsc godnych odwiedzenia jest w województwie mnóstwo. Te podane wyżej to tylko niektóre z nich. W drodze do Warszawy warto zrobić sobie przerwę w Boguszycach przed Rawą Mazowiecką; ciekawe są okolice Opoczna i Radomska, Sieradz, Poddębice, Warta, Uniejów, Złoczew, Skierniewice, nie sposób wymienić ich wszystkich. Zatem nie tylko Małopolska, Toruń, Gdańsk, czy Wrocław są godne zainteresowania, ale także nasze niedoceniane dotychczas województwo, tym bardziej, że pojawia się też przy okazji całkiem bogata oferta noclegowa i gastronomiczna.
Wielu uczniów wybierze się na pewno na wycieczki, aby zobaczyć te miejsca. Młodzież oczywiście pytała kol. Wojciecha o zapamiętane szczególnie wydarzenia i humorystyczne przygody z lat szkolnych. Kolega spotyka się często ze swoją klasą, wychowawcą był prof. Nahorny, a w szkole wszyscy należeli do harcerstwa pod opieką profesora Janusza Boisse. W tym czasie kolega Wojciech namalował m.in. portret Romualda Traugutta, który znajduje się w harcówce szkolnej. 
Joanna Słupecka


Działo się ostatnio...
(Spotkanie młodzieży z Michałem Fajbusiewiczem, karnawałowe spotkanie absolwentów)

Kontynuujemy cykl spotkań z interesującymi absolwentami. 16 lutego osobowości były dwie, bo Michał Fajbusiewicz pokazał trwający ponad 100 minut dokumentalny film o Janie Karskim "Moja misja". Jan Karski opowiada o sobie i przede wszystkim o swojej życiowej roli emisariusza,  kuriera podczas II Wojny Światowej. Poszczególne misje są ilustrowane  filmami i zdjęciami z wspominanych miejsc. Wiele osobistości wypowiada  się z najwyższym uznaniem o tym wielkim Polaku, który powiadomił władze  krajów zachodnich o losie Żydów, podkreślając, że jest to jeden z  najwybitniejszych ludzi XX wieku.
Film zrobił ogromne wrażenie, a Michał zostawił kopię Szkole do wykorzystania na lekcjach. Młodzież chciała też znać ciekawe przeżycia Michała ze Szkoły, a On ciepło wspominał wyjazdy turystyczne z profesorem Januszem Boisse, a
także udział w kabarecie "Kiełbie we łbie". W przyszłości pokaże swoje filmy geograficzne z Afryki i Azji.

Tadzio Żyliński z Elą Wojsą zorganizowali nam piękny wieczór w SPATIF-ie. Miejsce ładne, muzyka dobrze dobrana przez sympatycznego didżeja. Reprezentowane były roczniki matur od 1958 do 2003. W dyskretny sposób listę sprawdzał syn Tadzia, Michał, a córka Eli, Ania Błaszczyk, robiła zdjęcia. Uroczym gościem był Dyrektor Marian Wolniewicz, rozchwytywany przez absolwentów.
Organizatorzy i uczestnicy stworzyli bardzo sympatyczną, koleżeńską atmosferę. Można było pogadać i potańczyć. Niektórzy z nas zobaczyli się pierwszy raz po 20 czy 30 latach.
Chce się powiedzieć: Oby częściej takie przyjacielskie imprezy!

Joanna Słupecka

Spotkanie kol. Andrzeja Ziemowita z młodzieżą
26 stycznia  nasz kolega pisarz Andrzej Ziemowit Zimowski spotkał się z uczniami z klasy humanistycznej. O jego twórczości pisałam już po benefisie. Kolega Zimowski opowiadał o swojej twórczości, o drodze do pisania i publikowania. Przeczytał jedno z opowiadań. Uczniowie mogli przejrzec jego trzy ostatnie książki (przekazał je po spotkaniu do biblioteki szkolnej). Częśc wspomnień dotyczyła sportu w szkole i wybitnych sportowców, szczególnie koszykarzy (wielu reprezentantów Polski) ,a on sam dostał dyplom za osiągnięcia. Uczniowie pytali o przeżycia wojenne Kolegi jako małego chłopca, a także o szczególnie zapamiętane przeżycia szkolne. Usłyszeliśmy kilka bardzo zabawnych anegdot. Wstępnie umówilismy się na kolejne spotkanie na temat pisarstwa, bo niektórzy uczniowie już próbują. W załączeniu zdjęcia, w tym jedno calej klasy z pisarzem i polonistką Bożeną Anuszczyk.
Joanna Słupecka

9 stycznia profesor Janusz Boisse ukończył 80 lat

Z powodu choroby nie mógł być obecny na spotkaniu w harcówce. Na urodziny przyszło wielu uczniów i absolwentów. Zapaliliśmy świeczki na torcie, trochę pośpiewaliśmy, powspominaliśmy. Omawialiśmy też plany przyszłych spotkań i imprez - najbliższą będzie spotkanie karnawałowe organizowane przez Tadka Żylińskiego - patrz wyżej. Po spotkaniu kilkunastoosobowa delegacja absolwentów odwiedziła Profesora w domu oraz przekazała życzenia i prezenty. Tą drogą jeszcze raz życzymy Szefowi powrotu do zdrowia i spotkań ze swoimi wychowankami.

Z upoważnienia Szefa zamieszczamy informujemy, że badania przeprowadzone w następnych dniach nie wykazały żadnego poważnego schorzenia. Dziękujemy wszystkim, którzy byli na spotkaniu i okazali troskę i pomoc.
o
Zdjęcia ze spotkania możecie obejrzeć  tutaj

Ten wspanialy,ogromny tort-książkę na urodziny BLADEGO zrobiła Basia Półtorak, matura 1992. Blademu i absolwentom życzymy jeszcze wielu rocznic na które Basia zrobi taki wspaniały tort.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości
Witam świątecznie,
Wczoraj uczestniczyłam w tej wzruszjącej uroczystości,ktorą rozpoczęło jak zwykle wejście pocztów sztandarowych Kopra i Szczepu. Profesor S.Telega przypomniał wydarzenia z I wojny światowej w Łodzi, wyzwalanie i rozbrajanie Niemców, podczas którego zginęli nasi koledzy-chłopcy z Kopra. Od wielu lat nauczyciel z dwójką uczniów składa kwiaty pod tablicą ku czci jednego z nich - Stefana Linke, umieszczoną na budynku NBP przy ul.Kościuszki 14. A pod tablicą z ich nazwiskami na I piętrze stoją biało-czerwone kwiaty.
Mam taki pomysł,żeby od przyszłego roku ci z nas,którzy znajdą się 11 listopada w centrum, zapalali znicz dla S.Linke i tej reszty na ul.Kościuszki. Co myślicie o takiej naszej koprowej tradycji?
Następnie obejrzeliśmy prezentację 40 slajdów o życiu i działalności maturzysty 1911 - Bolesława Fichny, przygotowaną i skomentowaną przez kolegę Jana Chrzanowskiego - matura 1951. Boleslaw Fichna był uczestnikiem obu wojen, legionistą, od wczesnych lat działaczem niepodległościowych, tajnych organizacji. A w międzywojennej Polsce - posłem na Sejm, Przewodniczącym Rady Miasta (jest zdjęcie z odsłonięcia i poświęcenia Grobu Nieznanego Żołnierza), Senatorem, organizatorem tzw. Kropli mleka dla biednych dzieci i rodzin łódzkich.
Jako przedstawiciel regionu Łódzkiego w Sejmie podejmował szereg inicjatyw i mial wiele wystąpień. Wspaniała postać. Wszyscy zebrani byli pod wrażeniem jego życiorysu, a wzruszyło nas niezwykle jego przemówienie do mieszkańców Łodzi na Placu Wolności. On był pełen optymizmu, a tłum wiwatował. Wierzyli, że Anglia i Francja są z nami,więc Hitlera zwyciężymy szybko.
Były z nami 3 osoby z rodziny Fichna. Szkoła wystapi do Rady Miasta o nadanie imienia Bolesława Fichny ulicy w Łodzi.
Oprawę muzyczną akademii zapewnił rozrastający się,świetny chór uczniów pod kierownictwem  pana Patryka Kobylarczyka.
Pozdrawiam wszystkich,
Joanna


Przewodnicząca Stowarzyszenia, Joanna Słupecka z chorążymi pocztu sztandarowego absolwentów.
Po lewej:Waldemar Wojciech Naze-matura 1958, po prawej: Andrzej Hrynkiewicz-matura 1964.


Ocaliliśmy od zapomnienia...
Pragnę serdecznie podziękować kolejnym osobom, które kwestowały na rzecz odnowienia grobu naszego kolegi ś.p. Ryszarda Jakubowskiego.
Oto oni: Ewa Grochowska, Sławomir Wroński, Maria i Józef Wojcieszak, Ewa i Bogdan. Jednocześnie informuję, że grób jest odnowiony, zawieszona jest nowa tablica.
Wiedziałam, że na ludzi z "Kopra" można zawsze liczyć. Byłam 6. listopada na cmentarzu u śp. Rysia - zniczy bardzo dużo i pięknych kwiatów.
Nadal kwestujemy, czekamy na Wasze dary. Potrzebne są jeszcze pieniądze (ok. 600zł) na obłożenie pomnika opaską z kostki granitowej. Proszę o datki.
Pragnę z calego serca podziękować za wyrozumialosc, czas i chęć pomocy przede wszystkim Pani dyr. Ewie Wojciechowskiej oraz: Marysi Karasinskiej-Fendler, Izie Obuchowicz, Joannie Slupeckiej, Eli Wojsie, Januszowi Kotlinskiemu, Tadziowi Żylińskiemu
Szczegolne podziekowanie za koordynacje moich poczynan dla zawsze wspaniałej Irenki Suprunowicz. To lista naszych darczynców:
Joanna Biernacka, Henryk Dębiński, Elżbieta Danielewsk-Garncarek, Tomasz Domański, Jacek Gawryś, Zbigniew Głuszczak, Sławomir Gorzkiewicz, Ewa Gryglas, Anna Hornich- Starczewska, Ewa Kanownik, Maria Karasinska- Fendler, Wiesław Korbus, Janusz Kotarski, Janusz Kotliński, Tomasz Krakowski, Jacek Królikowski, Jolanta Kusal, Teresa Łapińska, Piotr Makowski, Dorota Miller- Gąsiorek, Izabella Obuchowicz, Daria Pastwińska, Adam Prażenowski, Sylwester Pokorski, Grzegorz Rajpold, Anna Rodzoch-Wesołowska, Andrzej Rodzoch, Paweł Rogala, Jerzy Rojewski, Krystyna Siejka, Joanna Słupecka, Krzysztof Stańczyc, Irena Suprunowicz, Bogdan Średniak, Franciszek Sztabiński, Jerzy Trzeciak, Elżbieta Wojsa, Włodzimierz Wolniak, Witold Zatorski, Maciej Zawadzki, Marta Żelechowska, Tadeusz Żyliński,
Michał Fajbusiewicz. Andrzej Tybulczak,Tadeusz Skarżyński

Mam do Was jeszcze jedna prośbę, moze ktos zna losy rodzicow śp Rysia, proszę kontakt (662255875).
 

Pozdrawia serdecznie,
Anna Hornich-Starczewska


P.S. Na pewno pamiętacie jak grał na gitarze i jak pięknie śpiewał ?

zdjęcie zbiorowe
Otrzymaliśmy próbkę zdjęcia zbiorowego ze Zjazdu (po kliknięciu w miniaturę otworzy się okno z dużym zdjęciem).
Zamówienia: Krzysztof  Nagodziński tel.: 602 74 56 31, mail: ami.cis@wp.pl

Nadanie Centrum Fotografii Krajoznawczej imianie Waldemara Dońca
W dn. 08.10.2011r. nadano imię naszego kolegi Waldemara Dońca Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK. Powiedzialam zgromadzonym członkom PTTK,wielbicielom gór i przede wszystkim fotografii krajoznawczej,że jesteśmy dumni i wzruszeni.Kolega Waldemar(1922-2010),czlonek Szarych Szeregów,harcmistrz,mial ogromne zasługi w propagowaniu fotografii krajoznawczej,na najwyższym artystycznym poziomie, a także w inicjatywie umieszczenia Centrum ogólnopolskiego w Łodzi.
Obejrzeliśmy prezentacje o życiu W.Dońca i o siedzibie CFK.
Warto zwiedzić ten odrestaurowany pałacyk,wystawę fotografii kolegi Waldemara i innych twórców.
Fotografom krajoznawcom zależy na utrwaleniu piękna regionu,przyrody,budownictwa oczywiście o różnych porach roku. Jeżeli ktoś z Was jest pasjonatem fotografii (klasycznej,jak i cyfrowej) na pewno może spotkać tam ciekawych ludzi i podzielić się spostrzeżeniami.
Na uroczystości byli też przedstawiciele Choragwi Łódzkiej i naszego Szczepu.
Joanan Słupecka

Komunikat finansowy
Informujemy, że wpływy ze wpływy ze Zjazdu niestety nie wystarczyły do pokrycia wydatków na jego organizację oraz wydawnictwa zjazdowe.
Jak zawsze apelujemy o opłacanie składek członkowskich
na konto Stowarzyszenia: 55 1020 3352 0000 1102 0009 9150
z dopiskiem "Skladka czlonkowska"! Wysokość składki wynosi 50 zł na rok, wyższe wpłaty mile widziane.

Dziękujemy
Otrzymujemy wiele listów, w których opisujecie wzruszenia, jakie były Waszym udziałem w czasie uroczystości zjazdowych i spotkań z przyjaciółmi z Kopra. Serdecznie dziękujemy ich autorom, stanowią dla nas potwierdzenie, że wysiłek włożony w organizację Zjazdu nie poszedł na marne. Jednak nawet najlepsza organizacja nie stworzyłaby atmosfery, która sprawiła, że czuliśmy się wszyscy jak w rodzinie i wspólnie przeżywaliśmy nasze święto. To już zasługa uczestników Zjazdu i za to Wam serdecznie dziękujemy.

Zarząd Stowarzyszenia Wychowanków

Refleksje po Zjeździe
Tyle było przygotowań,trudów i emocji,aby zorganizowac Zjazd.Przyszli ci z Was,którzy mieli taka potrzebę.
17 września w Auli UŁ odbyła się uroczystośc z udziałem wielu znakomitych gości,którzy mogli m.in.obejrzec świetny występ uczniów/teksty i piosenki/,chór szkolny i chór Vivid Singers.
Kiedy pani Dyrektor Ewa Wojciechowska wyczytywala dawnych nauczycieli,klaskaliśmy,nie tylko powracając do szkolnych lat,ale przede wszystkim doceniając ich wpływ na nasze losy.Chcieliśmy im jeszcze raz dac odczuc naszą wdzięcznośc.Owacje dostali:profesor Olga Stande,dyrektor Marian Wolniewicz i nasz kochany Blady.
Uczestnicy otrzymali nasza publikację"Nasze koprowe lata w stulecie matury"/wspomnienia,piosenki,wiersze,malarstwo,osiagniecia Kopra/ oraz płytke z filmikami i fotografiami.
Na koniec zrobiliśmy sobie wspólne zdjęcie,a potem ze sztandarami Kopra i Szczepu na czele,pomaszerowalismy dumnie do Szkoły.
Tam czekało nas przedstawienie kabaretowe uczniów i absolwentów,dwie wystawy obrazów/nauczyciela-malarza Antoniego Wippla i maturzysty 1939-Janusza Włodarskiego/,wystawa archiwaliów i najważniejsze-spotkania w klasach.Kolega Jaan Chrzanowski/autor opracowania o Bolesławie Fichnie i inicjator zbiórki/odslonił piękną tablicę z nazwiskami maturzystów 1911 roku.
Wieczorem odbył się bardzo udany bal w Centrum Dydaktycznym Instututu Europejskiego/Piotrkowska 258/.
W niedzielę 18 września w Szkole tradycyjnie absolwenci rozegrali z uczniami mecz koszykówki,a potem wystąpił zespół uczniów z tekstami kabaretu"Kiełbie we łbie" pod opieką profesora Janusza Boisse-Bladego.Na koniec odbył sie kominek harcerski,na którym śpiewaly razem wszystkie roczniki.Blady śpiewał z nimi i gawędził.
Uczestnicy przeżyli wiele,wiele wzruszeń,odnowili znajomości i przyjażnie,porozmawiali z nauczycielami.Koper jeszcze raz zadziałał magicznie.
Joanna Słupecka

Osoby, które chcą zamówić profesjonalny film ze Zjazdu i/lub zdjęcie grupowe mogą się w tej sprawie kontaktować z P. Krzysztofem  Nagodzińskim
tel.: 602 74 56 31, mail:
ami.cis@wp.pl


W sekretariacie Szkoły są dostępne:
Osoby, które chciałyby otrzymać w.w. pozycje wysyłkowo prosimy o kontakt: zjazd@koper.org.pl


"Absolwent", Śpiewa Janusz Szolc
My podczas Akademii
("Koper to najpiękniejsze słowo świata",
spiewa Elżbieta Wojsa)


Uwaga: jeżeli filmy nie chcą się odtwarzać, prawdopodobnie komputer nie posiada zainstalowanego programu "Adobe Flash Player" lub zainstalowana wersja jest przestarzała. Najnowszą wersję można pobrać z witryny firmy Adobe.
Więcej filmików - patrz spis treści: Zjazd 2011, multimedia.


Pozostałe informacje


Spotkania młodzieży z interesującymi absolwentami - Anna Wesołowska

Z cyklu spotkań z interesującymi absolwentami kwietniowe (15.4) było z Anną Wesołowską-sędzią.Zarówno jej wypowiedzi,jak pytania uczniów dotyczyły jej pobytu w Szkole (kabaret,harcerstwo i rajdy z prof.J.Boisse) i zawodu sędziego .Anna uzasadniała swój wybór zawodu, powody dla których jest dalej dla nadal pasją. Młodzież interesowała się działaniem Anny na rzecz specjalnego pokoju do przesłuchań dla dzieci i dążenia do tego,żeby dzieci były przesłuchiwane tylko raz.Na zakończenie Anna zadeklarowała,że może ponownie spotkać się z uczniami aby szerzej porozmawiać o już poruszonych sprawach sytuacji prawnej młodych ludzi i najczęstszych powodach ich kłopotów z prawem.
J.Słupecka

Prośba o dofinansowanie grupy teatralnej

Od ośmiu lat grupa teatralna reprezentująca naszą Szkołę przedstawia sztuki na Festiwalu Sztuk Teatralnych w Języku Niemieckim.Z każdego festiwalu przywożą nagrodę.W tym roku zajęli trzecie miejsce oraz dostali wyróżnienie za scenografię i wysoki poziom językowy. Organizator festiwalu zaproponował im wyjazd do Lyonu na warsztaty teatralne i udział w festiwalu sztuk ulicznych.Uczniowie wykonują wszystko sami,także plakat,program,efekty świetlne,muzyczne,charakteryzację,kostiumy. Minimalne potrzeby pokrywa kasa szkolna ,a niektóre akcesoria i transport grupa finansuje sama.Grupa przywozi nagrodę dla Szkoły,co jest źródłem satysfakcji,ale oprócz dyplomów,nie ma nagród indywidualnych. Może ktoś z absolwentów może tez przeznaczyć jakąś kwotę na dofinansowanie, chociaż skromne tych działań? Absolwenci znanych szkół na całym świecie wspierają je po ustabilizowaniu pozycji zawodowej.Naprawdę warto.
Joanna Słupecka

Kol. Joanna Jabłkowska kolejny raz ufundowała nagrodę dla grupy teatralnej w języku niemieckim.Szkoła jest bardzo wdzięczna za docenienie tej działalności.


Kolejne spotkania z ciekawymi absolwentami

Tym razem z uczniami spotkał się kol. Krzysztof Rakowski (matura 1990). Krzysztof opowiadał głównie o swojej drodze zawodowej, udowadniał jak w miarę łatwo można osiągnąć w życiu sukcesy mając solidne podstawy wiedzy wyniesionej m.in. z ILO. Kolega Krzysztof jest obecnie jedną z osób kadry zarządzającej dużego światowego koncernu chemicznego Loders Croklaan z siedzibą w Holandii. Wprowadził młodzież w świat z pozoru nudnej inżynierii procesowej, jednak sposób przedstawienia spowodował wywiązanie się krótkiej acz esencjonalnej dyskusji. Opowiadając anegdoty i historie z czasów bytności w liceum pokazał zebranym że dwadzieścia kilka lat temu był takim samym uczniem jak obecnie jego młodsi koledzy.

10 marca uczniowie spotkali się z kol.Robertem Wilanowskim/matura 1986/.Robert opowiadał o swoich nauczycielach/m.in lekcjach matematyki z dyr M.Wolniewiczem/,zajęciach sportowych,ciekawych i zabawnych zdarzeniach przeżytych wspólnie z kolegami.Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o jego drodze zawodowej,związanej ze służbą zdrowia.Mieliśmy okazję zapoznac się z przykładami niełatwych zadań rehabilitantów.Na zakończenie Robert podkreślił ważność autentycznego i zgodnego z własnymi priorytetami postępowania w życiu.Zaproponował,aby kazdy uczeń napisał sobie w domu 2 krótkie listy:na pierwszej wymieniając co jest najważniejsze w życiu,a na drugiej napisać czym się kieruje obecnie.

J.Słupecka


Spotkanie młodzieży z absolwentem
17 lutego 2011r. spotkał się z uczniami kolega Andrzej Hrynkiewicz - matura 1964. Reprezentuje on czteropokoleniową rodzinę maturzystów Kopra. Dziadek Roman Kołodziej zrobił maturę w 1912 roku,a więc był drugim rocznikiem maturalnym Kopra. W naszym wydawnictwie na 100-lecie pierwszej matury będą jego zdjęcia. Ojciec Andrzeja, Eugeniuisz  to rocznik maturalny 1929. Był wybitnym sportowcem w kilku dyscyplinach, a na spotkaniu mieliśmy okazję obejrzec jego liczne dyplomy sportowe. Córka kol. Andrzeja, Ewa zrobiła mature w 1996 roku. Kolega Andrzej przyniósl dziennik uczniowski swojego ojca, który na jednej z początkowych stron zawiera "Najważniejsze Przepisy Higieniczne". Jest ich 20. Kolega Andrzej przeczytał je uczniom. Te stare prawdy i zalecenia są nadal aktualne, np.
Zaś p.12 brzmi tak:
Wreszcie p.14:
i p.20:

Joanna Słupecka

Spotkania absolwentów z młodzieżą
(uaktualnione)
Piętnastego września odbyło się spotkanie kolegi Macieja Dunajskiego (matura 1990) z uczniami.Maciej opowiadał o swoim pobycie w Szkole,zarówno o momentach bardzo zabawnych,jak i trudnych, a następnie studiach i drodze zawodowej. Wyjaśnił uczniom warunki studiowania w Anglii i zachęcił do podejmowania studiów na Uniwersytecie w Cambrige, gdzie wykłada w Instytucie Matematyki.Pani Dyrektor wraz z uczniami zainteresowanymi studiami będą z Maciejem w kontakcie.
Pani Dyrektor i uczniowie są bardzo zadowoleni z cyklu spotkań z interesującymi absolwentami.

17listopada spotkał się z uczniami kolega Tomasz Domański/matura 1972/,który wspominał bardzo dobrze pobyt w Szkole oraz kilku profesorów.Szczególnie cenił swojego wychowawcę profesora Karola Króla,a także polonistkę prof.Halinę Kamińską,matematyczkę prof.Olgę Stande i historyczkę prof.Aleksandrę Sachadyniuk.Z gronem kolegów uprawiał sport na sali pod opieką prof.Andrzeja Chudzika.Na początku nauki do Szkoły wróciły mundurki.
Następnie przedstawił swoją drogę naukową i zawodową,a więc studia na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym,potem w Grenoble i pracę naukową na UŁ,przede wszystkim z dziedziny marketingu i stosunków międzynarodowych.Na koniec zapoznał uczniów z profilami i możliwościami studiów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych,którym kieruje.Szkoła i Tomasz widzą możliwości nawiązania współpracy w przyszłości.

Interesującym absolwentem, który spotka się z uczniami 8 grudnia o 10:00  będzie kolega Ryszard Kowski (matura 1974). Opowie o swoich czasach szkolnych, harcerstwie, studiach, a także o pracy jako ekspert radiologii w Polsce, o najnowszych technikach obrazowania w medycynie-radiologii cyfrowej lub promieniowaniu jonizującym wokół nas (do wyboru przez Szkołę).
J.Słupecka

Mamy nową Panią Dyrektor

18 czerwca pani profesor Ewa Wojciechowska,pełniaca funkcję zastepcy dyrektora w naszej Szkole po odejściu dyr.A.Gralińskiego,wygrała konkurs na stanowisko dyrektora I LO.Złożyliśmy jej gratulacje w imieniu Stowarzyszenia.
JSłupecka

Spotkanie młodzieży z Włodkiem Witkowskim

21czerwca odbyło sie kolejne spotkanie z ciekawym absolwentem ,organizowane wspólnie z Samorządem Uczniowskim.Tym razem był to kol.Włodzimierz Witkowski-matura 1982,architekt,pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej. Włodek opwiedział uczniom o znaczących momentach w czasie swojego pobytu w Szkole,a jego maturalna klasa przypadła na stan wojenny. Przyniósł ze sobą część swojego niezwykłego archiwum szkolnego,w tym gazetki i śpiewniki/opracowywał ich szatę graficzną, pisane na maszynie,bo nie było dostępu do kserokopiarki.Pokazał też t-shirt z logo Szkoły, który młodzież nosiła w upalne dni zamiast mundurków. Mówił o ogromnej roli harcerstwa i wpływie druha profesora Janusza Boisse na rpzbudzenie zainteresowań polskimi krajobrazami,a także krainami zachodniej Ukrainy m.in.Huculszczyzny. Na Huculszczyznę jeżdzi od wielu lat ze swoimi studentami,którzy m.in dokonuja pomiarów i sporządzają plany różnych obiektów,w tym cerkiewek. Dzięki temu mógł przekazać plany spalonej cerkwii miejscowej społeczności,a cerkiew może być odbudowana.Na zakończenie uczestnicy spotkania obejrzeli film "Huculszczyzna 2009" zrealizowany przez jednego ze studntów.
J.Słupecka

Spotkania z interesującymi wychowankami

29 marca spotkała się z kilkoma klasami Maria Karasińska-Fendler (matura 1975) opowiadając o latach swojej nauki w Szkole, do dziś trwających przyjaźniach z klasy i Szkoły, szczególnie zapamiętanych nauczycielach. Mówiła także o ważnej roli Szkoły w jej życiu. Zapoznała uczniów w bardzo interesujący sposób ze swoją drogą zwodową (studia na wydziale ekonomiczno-socjologicznym w Łodzi oraz na uniwersytecie w Nancy, pracy w Instytucie Europejskim oraz udziale w negocjacjach akcesyjnych Polski do Unii Europejskiej).Odpowiadała na wiele pytań. Podczas spotkania uczestnicy mogli obejrzeć film z lat szkolnych oraz z Instytutu Europejskiego.
 
15 kwietnia odbyło się spotkanie z Maciejem Szmitem (matura 1990),adiunktem w katedrze Informatyki Stosowanej PŁ.Opowiedział o latach nauki w Szkole i działalności w harcerstwie,spotkaniach ze swoją klasą. Zawodowo zajmuje się sieciami komputerowymi,jest przewodniczącym sekcji informatyków sądowych. Młodzież interesowała się jego pracą oraz warunklami studiów na politechnice. Uczestnicy mogli oglądać jego stornę internetową (jest on także autorem wielu książek).

W przyszłości Planujemy wspólnie z Samorządem nastepne spotkania.

Joanna Słupecka


Przypominamy historię "Trójkąta Kopra"

Miejsca spoczynku zmarłych Profesorów

Prosimy o zgłaszanie miejsca pochówku profesorów - nawet samą nazwę cmentarza do Marcina Sobiepańskiego (opracowuje mapę) i Roberta.  Kędzierskiego (występuje do Zarządów Cmentarzy).
Ważna jest też informacja o dacie pogrzebu. Bez niej administracje cmentarzy nie podają numeru kwatery, a więc nie mozemy odnaleźć grobów.


Magnetofony dla Szkoły

Na ostatnim spotkaniu przy kawie jeden z Kolegów (matura 1981) przekazał 300zł na zakup nowego magnetofonu dla Szkoły. Potrzebne są jeszcze cztery magnetofony na egzaminy z języków obcych. Jeżeli ktoś może ufundować następny (lub przekazać dowolną kwotę na ten cel), prosimy o zgłoszenie w dziale "pomoc szkole".


Pomóżmy odtworzyć historię sztandaru Szczepu.

Nazywam sie Wojciech Pietrzak i jestem chorążym szczepu im. Romualda Traugutta. Ostatnio hufiec poprosił mnie abym zebrał informacje dotyczące historii naszego sztandaru.
Rozmawiałem już z dh. Januszem Boisse i uzyskałem pewne informacje, prosiłbym o ich uzupełnienie i ewentualną korektę:

Obecny sztandar Szczepu powstał na wzór sztandaru 3. łódzkiej Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta, zaprojektowanego w 1937 roku najprawdopodobniej przez kadrę drużyny. Na początku II wojny światowej sztandar został pocięty na fragmenty i przechowywany  przez członków drużyny.

Obecny sztandar zaprojektował ??? w 1957r. Zawiera on elementy ze starego sztandaru, które przetrwały wojnę. Został nadany w 1957r. podczas zjazdu ZHP.
Sponsorem sztandaru było I Państwowe Gimnazjum i Liceum M. Kopernika w łodzi.

Sztandar nie został poświęcony.

Sztandar brał udział w:

Informacje napisane kursywą są niepewne, bądź też budzą pewne moje wątpliwości (jak na przykład termin zjazdu na którym sztandar został nadany - miał być to ponoć pierwszy zjazd po II wojnie światowej, a ten zgodnie z moją wiedzą, miał miejsce w 1956r.; z kolei na sztandarze widnieje data 1958 - może właśnie wtedy sztandar nadano?)
Z góry bardzo dziękuje za wszelką okazaną pomoc.

Pozdrawiam
Wojciech Pietrzak, Chorąży  Szczepu im. Romualda Traugutta


Czy chcesz pomóc młodzieży i nauczycielom Kopra?
Jeżeli tak, odwiedź koniecznie dział Pomoc Szkole. Możesz tam zgłosić swoją propozycję. Nie chodzi o pomoc materialną (choć ta również jest mile widziana). Wielu z nas pracuje w ciekawych zawodach, ma różne możliwości, które mogą być przydatne Szkole. Będziemy na tych stronach publikować informacje o bieżących potrzebach, ale liczymy też na Waszą inicjatywę i pomysłowość.

Bieżące potrzeby:

Możliwości pomocy Szkole najlepiej zgłaszać wypełniejąc ankietę.


Mamy własną witrynę WWW
Na spotkaniu Zarządu w dniu 07.12.2006r zapadła decycja o rejestracji domeny koper.org.pl oraz wykupienia miejsca na serwerze w firmie hostingowej. Mamy 1GB (a jak będzie trzeba, to i więcej) miejsca na umieszczanie materiałów, które nadeślecie. Prosimy zatem o zapamiętanie adresu www.koper.org.pl Jeżeli nie nastąpi jakieś trzęsienie ziemi, stanie się on na długo internetowym adresem Stowarzyszenia.