Poniżej - tekst i materiały nadesłane przez kol. Jerzego Rachowskiego:

Spośród tych licznych [przykładów wybitnych wychowanków Kopernika - przyp. zl], znam przypadek ucznia naszej Szkoły z lat 1945 -46,
Wiesława Andrzejewskiego. Zasłużony obywatel miasta Szczecina, marynarz, autor książek o tematyce marynistycznej, redaktor.
Łodzianina, co naprawiono przy
ostatniej aktualizacji jego życiorysu w Internetowej Encyklopedii Szczecina, jednocześnie podając jego losy wojenne.
/Znaliśmy się nieźle, co wynika z załączników, dlatego
informacja ta budzi moje zdziwienie i niedowierzanie./
Mogę tu powołać się na wiele wspólnych przeżyć związanych z powojenną Szkołą, z koleżeńskimi kontaktami i znajomością rodziny.
Z tych powodów brak w Encyklopedii
Szczecina /i nie tylko/ wątków odnoszących się do jego związków z Łodzią i Szkołą
budzi moje zastrzeżenia.