Zarząd:

Dokonała się zmiana warty w zarządzie Stowarzyszenie Wychowanków I LO im. M. Kopernika w Łodzi.

Przewodnicząca: Iza Jach.

Zastępcy: Michał Kustosik i Przemysław Lipiński

Skarbnik: Piotr Burwicz

Sekretarz: Robert Kędzierski

Członkowie zarządu: Małgorzata Jeremin-Mazurkiewicz i Michał Araszkiewicz.

Kontakt: zarzad@koper.org.pl


Kontakty do członków poprzedniego składu Zarządu:

Przewodniczący:

Janusz Kotliński (042) 633 52 73
606 886 880
janusz.kotlinski@koper.org.pl

Członkowie zarządu:

Robert Kędzierski 603 840 787 robert.kedzierski@koper.org.pl
Ryszard Kowski (042) 645 09 50
602 115 606
ryszard.kowski@koper.org.pl
Zbigniew Lipiński (042) 616 85 43
603 225 092
zbigniew.lipinski@koper.org.pl
Paweł Mackiewicz

pawel.mackiewicz@koper.org.pl
Anna Starczewska

anna.starczewska@koper.org.pl
Marcin Sobiepański 602 27 40 93 marcin.sobiepanski@koper.org.pl